Monthly Archives: December 2016
AWE MAINTA A KUMINSA KU TRATAMENTU DI E KASO DRUM

BONEIRU. RACHYT SARAGOZA A MANDA UN KARTA BISA KU E NO KIER TA PRESENTE PERO SU ABOGADO SI LO TEY….

AKSIDENTE DI TRAFIKO KU MORTO

ULTIMO ORA. BONEIRU. Awe marduga den kareda di 2:30 am a tuma luga un aksidente di trafiko basta grave riba…