ULTIMO ORA.

BONEIRU.

TIN UN INVESTIGASHON ANDANDO KAMINDA DIFERENTE MIEMBRO DI RST TA ENVOLVI.

NOTISIA LIVE 99 FM TIN IMAHEN NAN EKSKLUSIVO MOMENTU KU AWE MAINTA 2 MIEMBRO DI RST A BISHITA E DEPT DI FINANSAS DI OLB.
NIUN HENDE NO KIER BISA NADA RONDO DI E INVESTIGASHON KU TA ANDANDO PERO NOTISIA LIVE 99 FM DI SU FUENTE NAN A KOMPRONDE KU E INVESTIGASHON TIN ALGUN SIMAN ANDANDO KABA.

FUENTE: AIMED AYUBI

NOTISIA KU BO POR KONFIA.

Share This
error: Content is protected !!