Kralendijk –Tumando nota di diskushonnan den nos komunidat tokante kanselamentu di e evento ‘Kareda di Garoshi’ dia 7 di sèptèmber 2019, gezaghebber ta sinti e nesesidat pa duna un imágen real di e akontesimentunan ku a kondusí na e desishon aki.

E organisadó, Burnout Speed Foundation’ a entregá un petishon pa organisá e evento. E organisadó a duna un splikashon di su plan na e partnernan di kadena ku ta enkargá ku ordenansa general di polis (algemene politiekeur – APK) a base di kua – manera ta kustumber – a pone kondishonnan pa e evento. E kondishonnan tabata prinsipalmente dirigí riba órden públiko i siguridat. E partnernan di kadena pa APK ta Entidat Públiko Boneiru, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense i Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense.

Den vários kombersashon entre e partnernan di kadena pa APK i e organisadó a papia tokante e kondishonnan i a pone énfasis riba importansia di órden públiko i siguridat. A hasi palabrashon ku e organisadó tokante e preparashonnan pa e evento, sòru pa e pista di kompetensia ta kla pa kore riba dje i tokante tèstmentu di e garoshinan. Pa esaki e organisadó a haña ámplio tempu den e periodo di 4 pa 6 di sèptèmber 2019.

Dia 7 di sèptèmber 2019 e tim di supervishon ku ta konsistí di Entidat Públiko Boneiru, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense i Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense te ku tres biaha a ofresé oportunidat pa kumpli ku e kondishonnan ku a palabrá. Den mèrdia pa 12.30 ‘or a konstatá ku e organisadó no a logra kumpli ku e kondishonnan ku tabata mará na e pèrmit. Den kombersashon ku e organisadó esaki no por a indiká tampoko ku e lo por a kumpli ku esakinan ainda. Pa e motibu ei no a sobra otro posibilidat ku no ta di para e evento na interes di órden públiko i siguridat.

For di e tim di supervishon ta supervisá si ta kumpli ku e kondishonnan pa pèrmit i si por garantisá órden públiko i siguridat. Si konstatá ku no ta òf no por kumpli ku e kondishonnan pa pèrmit i ta eksistí e riesgo ku órden públiko i/òf siguridat ta bini na peliger, ta hasi uso di mantenshon di lei. Semper bai siguridat di  kolaboradónan di e organisadó, partisipantenan, públiko i eventualmente habitantenan ku ta biba den serkania ta bini na promé lugá.

Gezaghebber gustosamente ta aploudí inisiativa privá pa organisá eventonan pa públiko, pero relashoná ku loke tin skirbí aki riba ta mustra riba importansia di kumplimentu ku e kondishonnan bou di kua ta duna pèrmit. Hopi tempu adelantá ta anunsiá e kondishonnan i ta duna splikashon di nan. Si un organisadó primintí ku e lo sòru pa kumpli ku e kondishonnan, den bon konfiansa ta duna koperashon. Sinembargo ta i ta keda un propio responsabilidat di e doño di pèrmit pa kumpli ku e kondishonnan.       

——————————————————————————————————————–

Kralendijk- De Gezaghebber heeft er, kennisnemend van discussies binnen de gemeenschap over het afgelasten van het evenement “Kareda di Garoshi” op 7 september 2019, behoefte aan een feitelijke weergave van de gebeurtenissen te geven welke tot dit besluit hebben geleid.

De organisator, Burnout Speed Foundation, heeft een verzoek ingediend voor het organiseren van het evenement. De organisator heeft zijn plan toegelicht aan de ketenpartners belast met de algemene politiekeur (APK) op grond waarvan er – zoals te doen gebruikelijk – voorwaarden zijn gesteld aan het evenement. De voorwaarden waren met name gericht op de openbare orde en veiligheid. De APK-ketenpartners zijn het openbaar lichaam Bonaire,  het Politiekorps CN en de Brandweer CN.

In diverse gesprekken tussen de APK-ketenpartners en de organisator zijn de voorwaarden besproken en is het belang van openbare orde en veiligheid benadrukt. Er zijn afspraken gemaakt met de organisator over de voorbereidingen van het evenement, het startklaar maken van de wedstrijdbaan en het testen van de wagens. De organisator kreeg hier ruim de tijd voor in de periode 4-6 september 2019.

Op 7 september 2019 heeft het toezichtteam bestaande uit het openbaar lichaam Bonaire, het Politiekorps CN en de Brandweer CN de organisator tot drie keer toe de gelegenheid geboden aan de afgesproken voorwaarden te voldoen. In de middag om 12.30 pm is geconstateerd dat de organisator er niet in was geslaagd aan de aan de vergunning verbonden voorwaarden te voldoen. In een gesprek met de organisator heeft deze evenmin kunnen aangeven hieraan alsnog te kunnen voldoen. Daardoor restte er geen andere mogelijkheid het evenement in het belang van de openbare orde en veiligheid niet door te laten gaan.

Vanuit het toezichtteam wordt toezicht gehouden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Indien wordt geconstateerd dat vergunningsvoorwaarden niet (kunnen) worden nageleefd en het risico bestaat dat de openbare orde en of veiligheid in het gedrang komen, wordt er gehandhaafd. De veiligheid van de medewerkers van de organisator, de deelnemers, het publiek en eventuele omwonenden staat te allen tijde voorop.

De Gezaghebber juicht particulier initiatief om publieksevenementen te organiseren van harte toe, maar wijst naar aanleiding van het bovenstaande op het belang zich te houden aan de voorwaarden waaronder een vergunning wordt verstrekt. Deze voorwaarden worden ruim van tevoren bekendgemaakt en toegelicht. Als een organisator toezegt er voor te zullen zorgdragen dat aan de voorwaarden wordt voldoen wordt in goed vertrouwen medewerking verleend. Het is en blijft evenwel de eigen verantwoordelijkheid van de vergunninghouder zich aan de voorwaarden te houden.

Share This
error: Content is protected !!