Kralendijk – Carol Ott i Carl Rudnick ta keda honrá komo embahador nan di Boneiru. Señora Ott ta bishitando nos isla pa binti aña konsekutivo i ta risibi medaya di oro. Señor Rudnick ku trintidos aña di bishita ta keda rekonóse ku un plaka di platino. Ambos embahador a splika e rason pa bishita Boneiru anualmente ta debí na e mundu    marino, hende nan amabel i e trankilidat ku e isla ta ofrese.

Seremonia di rekónosimentu a tuma luga na Sand Dollar Condominiums den presensia di Señora Rugia Abrahams i Morelia Evertsz di TCB.

Share This
error: Content is protected !!