Autoriteit Consument & Markt (ACM) a publiká e método ku lo usa pa stipulá anualmente e tarifa máksimo pa produkshon i distribushon di elektrisidat i awa di bebe e próksimo seis añanan. E método akí ta un kontinuashon di e aktual método, ku ta bálido pa e añanan 2017-2019. Di e forma aki ACM ta sigui stipulá e tarifanan máksimo a base di e gastunan real pa produkshon i distribushon di elektrisidat i awa di bebe riba e islanan. Al respekto ACM ta paga tinu riba efisiensia di e gastunan.

ACM ya pa algun aña ta supervisá legislashon tokante elektrisidat, awa di bebe, telekomunikashon i pòst.

Henk Don, miembro di direktiva di ACM: “E último añanan nos a haña hopi konosementu i eksperensia ku regulashon di tarifa riba e islanan. Nos por a hasi bon uso di esei pa e periodo nobo di regulashon. Di e forma akí nos ta duna un kontribushon na provishon di awa di bebe i energia konfiabel, duradero i pagabel riba e islanan.”

https://www.acm.nl/nl/publicaties/methodebesluit-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2025

https://www.acm.nl/nl/publicaties/wacc-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2022


ACM publiceert methode om tarieven elektriciteit en drinkwater op Caribisch Nederland vast te stellen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methode gepubliceerd die ze de komende zes jaar zal gebruiken om jaarlijks de maximumtarieven voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater vast te stellen. Deze methode bouwt voort op de huidige methode, die geldig is voor de jaren 2017-2019. Zo blijft de ACM de maximumtarieven vaststellen op basis van de echte kosten voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op de eilanden. De ACM let daarbij op de doelmatigheid van die kosten.

De ACM houdt sinds enkele jaren toezicht op wetgeving over elektriciteit, drinkwater, telecommunicatie en post.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: “We hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met de tariefregulering op de eilanden. Daar hebben we voor de nieuwe reguleringsperiode goed gebruik van kunnen maken. Zo leveren we een bijdrage aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare voorziening van drinkwater en energie op de eilanden.”

https://www.acm.nl/nl/publicaties/methodebesluit-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2025

https://www.acm.nl/nl/publicaties/wacc-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2022


ACM publishes method for setting electricity and drinking water tariffs in Caribbean Netherlands

The Netherlands Authority for Consumers and Markets (Autoriteit Consument & Markt, ACM) has published the method it will use in the coming six years to annually set the maximum tariffs for the production and distribution of electricity and drinking water. This method builds on the current method, which is valid for the years 2017-2019. This way the ACM continues to set maximum tariffs based on the actual costs for the production and distribution of electricity and drinking water on the islands, while considering the effectiveness of these costs.

For some years now the ACM has been monitoring the enforcement of legislation on electricity, drinking water, telecommunications and post.

Henk Don, ACM board member: “We have gained a considerable amount of knowledge and experience with tariff regulation on the islands over the past few years. We were able to use this knowledge and experience well for the new regulatory period. This is how we contribute to a reliable, sustainable and affordable supply of drinking water and energy.”

https://www.acm.nl/nl/publicaties/methodebesluit-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2025

https://www.acm.nl/nl/publicaties/wacc-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2022

Share This
error: Content is protected !!