Publikashon di World Wildlife Fund (Fondo Mundial di Naturalesa) ta un sosten pa maneho di Kolegio Ehekutivo

Kralendijk – E lucha kontra uso di plèstik desechabel ta un di e puntonan di lansa den e maneho di naturalesa i medio ambiente di Kolegio Ehekutivo ku kua e ta duna ehekushon na e moshon ku Konseho Insular a aseptá unánimamente pa stòp ku uso di ophetonan di plèstik ku hende ta usa un biaha so.

‘Ta bon ku Fondo Mundial di Naturalesa pa medio di Clean Coast Bonaire ta konfrontá nos komo komunidat kompletu ku e nesesidat pa kambia nos komportashon. Kolegio Ehekutivo ta mira e publikashon di Fondo Mundial di Naturalesa Hulanda tokante e kantidatnan grandi di shushi ku por haña riba kosta di Boneiru komo un sosten pa su maneho pa yega na un prohibishon di plèstik desechabel. Tokante esei nos tin bon kontakto ku otro i nos ta wak kon nos por intensivá e koperashon, pasobra nos tin e mesun meta: un Boneiru limpi,’ segun diputado James Kroon.

‘Na Te Amo Beach nan a haña hopi opheto ku parse ku hendenan ku ta bishitá bich a laga tras, pero ta evidente ku un gran parti di e plèstik ku nan haña, spesialmente riba kosta pariba, no ta prosedente di Boneiru mes’, segun Carolyn Caporusso di Clean Coast Bonaire, un inisiativa di Fondo Mundial di Naturalesa Hulanda. Hopi shushi ku ta drif riba laman i ku nos ta haña riba kosta di Boneiru ta bini di otro pais – i islanan, tin biaha miles di kilometer mas leu. ‘Bientu i koriente di laman ta hasi nos un baki di tira shushi pa shushi prosedente di den Karibe,’ segun Kroon.

Shushi djafó ku ta subi kosta

Meskos ku otro islanan den region karibense, Boneiru ta hañ’é konfrontá ku plèstik for di den region i otro destinashonnan ku ta keda mas leu ainda ku ta subi nos kosta i ku Boneiru mes no por hasi kasi nada kontra dje. Pa deshasí di e ‘plèstik marítimo ku ta drif ’ aki ta eksigí esfuersonan grandísimo di tantu servisionan di gobièrnu lokal komo di inisiativanan di siudadanonan mes.

Pa e motibu aki na Boneiru Fondo Mundial di Naturalesa Hulanda a kuminsá ku hasi e problema visibel pa medio di un programa standarisá pa monitoriá, basá riba e método di OSPAR. Na Oropa e método aki a pone e base pa un prohibishon di sierto artíkulonan desechabel. Parsialmente a adaptá e programa di monitoriá na sirkumstansianan na Boneiru i e meta ta pa kompartí konosementu di Clean Coast Bonaire ku otro islanan den área karibense. Di e manera aki ta kolekshoná informashon klaro i komparabel, a base di kua riba eskala regional huntu ku otro paisnan por tuma medidanan pa redusí e kantidat di plèstik den laman. ‘Di kurason Entidat Públiko Boneiru ta sostené e inisiativa aki,’ segun Kroon.

Prohibishon lokal di plèstik ku hende ta usa un biaha so

Pero, asina e diputado ta enfatisá, akshon lokal tambe ta nesesario. Na luna di yüli di e aña aki sekretario di estado Stientje van Veldhoven i Kroon a firma un deklarashon di intenshon pa introdusí un prohibishon riba plèstik ku hende ta usa un biaha so. Huntu ku Entidat Públiko Boneiru Fondo Mundial di Naturalesa Hulanda ke drenta un koperashon pa realisá e prohibishon aki bou di nòmber ‘beyond plastics’ (no mas plèstik). Na e momentunan aki tin konsulta ta tuma lugá ku sektor privá i instansianan di gobièrnu lokal riba nos isla i ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa tokante solushonnan i alternativanan pa plèstik. E aporte for di sektor privá ta importante pa yega na plannan ku sosten amplio i realisabel pa den fase prohibí uso di plèstik desechabel.

Boneiru ku kompromiso internashonal

Kroon ta mustra ku djárason último na Brussel su kolega diputado Elvis Tjin Asjoe na nòmber di Entidat Públiko Boneiru a firma un asina yamá ‘Declaration on Oceans – Deklarashon tokante Oséanonan’ ku medidanan pa anda mihó ku lamannan i oséanonan. ‘Promé ku e firmamentu gezaghebber Edison Rijna a duna un presentashon tokante e konsepto di Blue Destination. Punto di lansa den esei ta kuido di medio ambiente i naturalesa. P’esei nos tur huntu, siudadanonan, empresarionan i turistanan mester kuminsá ku e lucha kontra shushi tirá den naturalesa.’

Buskando koperashon

Redukshon di kontaminashon ku plèstik ta okashoná den laman ta un prioridat pa Entidat Públiko Boneiru i meskos ta e kaso pa Fondo Mundial di Naturalesa Hulanda ku a ofresé yudansa pa atendé konhuntamente ku e problemátika. Awor ta mirando kon pa intensivá e kontaktonan i e koperashon mas aleu. Sinembargo tantu Entidat

Públiko Boneiru komo Fondo Mundial pa Naturalesa Hulanda ta rekonosé ku pa solushoná e problema di plèstik, tantu na Boneiru mes komo den region mas amplio, mester di sosten di gobièrnu di Reino Hulandes.

Pa e motibu ei lo sigui papia aktivamente ku sekretario di estado Van Veldhoven tokante e pasonan ku mester tuma pa atendé e problema regional di shushi den laman, por ehèmpel pa medio di kuminsá ku un programa regional pa monitoriá shushamentu di laman den área karibense korespondiente ku e metanan di UNEP (programa di medio ambiente di Nashonnan Uní) i e konvenshon di Cartagena. Banda di esei Kolegio Ehekutivo ta haña di gran importansia pa hasi palabrashon ku e sekretario di estado tokante un plan di maneho di naturalesa di mas aña pa Boneiru.


OLB EN WWF GAAN STRIJD AAN TEGEN ZWERFVUIL

Publicatie WWF steun in rug van beleid Bestuurscollege

Kralendijk – De strijd tegen het gebruik van wegwerpplastic is een van de speerpunten in het natuur- en milieubeleid van het Bestuurscollege waarmee het uitvoering geeft aan de motie die de Eilandsraad unaniem heeft aangenomen om single use plastics in de ban te doen.

“Het is goed dat het Wereldnatuurfonds door middel van Clean Coast Bonaire ons als gehele samenleving confronteert met de noodzaak ons gedrag te veranderen. Het Bestuurscollege ziet de publicatie van WWF-NL over de grote hoeveelheden afval die op de kust van Bonaire worden gevonden als een steun voor zijn beleid om te komen tot een verbod op voor wegwerp plastic. We hebben daarover goed contact met elkaar en bekijken hoe we de samenwerking verder kunnen intensiveren, want wij hebben hetzelfde doel: een schoon Bonaire”, aldus gedeputeerde James Kroon.

“Op Te Amo Beach zijn veel voorwerpen gevonden die lijken te zijn achtergelaten door strandgangers, maar een groot gedeelte van het aangetroffen plastic, met name aan de oostkust, komt overduidelijk niet van Bonaire zelf”, aldus Carolyn Caporusso van Clean Coast Bonaire, een initiatief van WWF-NL. Veel drijfvuil dat op de kust van Bonaire wordt aangetroffen is van elders afkomstig, soms duizenden kilometers verder. ,,Door de wind en stromingen zijn wij een vuilnisbak voor afval vanuit de Cariben”, aldus Kroon.

Aangespoeld afval van buiten

Bonaire kampt, net als andere eilanden in het Caribisch gebied, met aangespoeld plastic uit de regio en nog verder weg gelegen bestemmingen, waarop ook Bonaire zelf weinig invloed kan uitoefenen. Het opruimen van dit ‘maritieme zwerf plastic’ vergt een enorme inspanning van zowel lokale overheidsdiensten als burger initiatieven .

Daarom is het WWF-NL op Bonaire gestart met het in kaart brengen van het probleem middels een gestandaardiseerd monitoring programma, gebaseerd op de OSPAR-methode. Deze methode heeft in Europa de basis gelegd voor een verbod op bepaalde wegwerpartikelen. Het monitoringprogramma is gedeeltelijk aangepast aan de omstandigheden op Bonaire en het doel is de kennis van Clean Coast Bonaire te delen met de eilanden in het Caribisch gebied. Op deze wijze wordt eenduidige en vergelijkbare informatie verzameld, op basis waarvan op regionale schaal samen met andere landen maatregelen kunnen worden genomen om de hoeveelheid plastic in zee te verminderen. “Het openbaar lichaam steunt dit initiatief van harte” aldus Kroon.

Lokaal single use plastic verbod

Maar, zo benadrukt de gedeputeerde, ook lokaal is actie nodig. In juli van dit jaar tekenden staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Kroon een intentieverklaring om een verbod op single use plastic in te voeren. WWF-NL wil met het openbaar lichaam Bonaire een samenwerking om deze ban te realiseren onder de noemer “beyond plastics”. Momenteel wordt er overlegd met de private sector en lokale overheidsinstanties op het eiland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over oplossingen en alternatieven voor plastics. De input vanuit de private sector is belangrijk om te komen tot breed gedragen en haalbare plannen voor de uitfasering van wegwerpplastic.

Internationale commitment Bonaire

Kroon wijst erop dat zijn collega-gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe woensdag in Brussel namens het openbaar lichaam Bonaire een zogeheten ‘Declaration on Oceans’ heeft ondertekend met maatregelen om beter om te gaan met zeeën en oceanen. ,,Voorafgaand aan de ondertekening heeft gezaghebber Edison Rijna een presentatie gegeven over Blue Destination-concept. Zuinig zijn op milieu en natuur zijn daarin speerpunten. Daarom moeten wij met zijn allen, burgers, ondernemers en toeristen, de strijd aanbinden met zwerfvuil”.

Samenwerking gezocht

Het terugdringen van vervuiling door plastics in zee is voor het OLB prioriteit, net als voor WWF-NL dat hulp heeft aangeboden de problematiek gezamenlijk aan te pakken. En bekeken wordt hoe de contacten en samenwerking verder is te intensiveren. Zowel het OLB als WWF-NL erkennen echter dat voor het oplossen van het plasticprobleem, zowel op Bonaire zelf als in de bredere regio, ondersteuning nodig is van de Nederlandse Rijksoverheid.

Met staatssecretaris Van Veldhoven zal dan ook actief verder worden gesproken over de te nemen stappen om het regionale probleem van ‘marine litter’ aan te pakken, bijvoorbeeld door een regionaal marine litter monitoring programma op te zetten in het Caribisch gebied in lijn met de doelstellingen van UNEP en de Cartagena-conventie. Daarnaast vindt het BC het van groot belang met de staatssecretaris afspraken te maken over een meerjaren natuurbeleidsplan voor Bonaire.

Share This
error: Content is protected !!