KRALENDIJK – Riba djabièrnè 18 di òktober a tuma lugá e enkuentro “ Prevenshon di trafikashon di hende i eksplotashon laboral: kiko nos por hasi huntu”. Ministerio di Hustisia i Siguridat a organisá e evento aki huntu ku grupo di trabou kontra trafikashon di hende  i eksplotashon laboral.  18 di òktober ta dia internashonal kontra di trafikashon di hende.

Trafikashon di hende riba nivel internashonal ta ser konsiderá un forma moderno di sklabitut. Na e enkuentro aki tabatin vários organisashon públiko i privá pa huntu amplia konosementu, papia riba puntonan di atenshon i fortifiká koperashon pa loke ta trata kon ta atendé ku trafikashon di hende i eksplotashon laboral.  Tabatin presente representantenan di entre otro Kámara di Komersio, Kmar, Inspekshon Laboral, Entidat Públiko Boneiru i organisashonnan di vários sektor manera Bonaire Hospitality Group.


KRALENDIJK – Op vrijdag 18 oktober is de bijeenkomst “Preventie van mensenhandel en arbeidsuitbuiting: wat kunnen we samen doen“ georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met de werkgroep tegen mensenhandel en mensensmokkel. 18 oktober is de internationale dag tegen mensenhandel.

Mensenhandel wordt in internationaal verband ook wel een moderne vorm van slavernij genoemd. Op deze bijeenkomst waren verschillende publieke en private organisaties aanwezig om de kennis over het onderwerp te vergroten, knelpunten te bespreken en de samenwerking te versterken in de aanpak van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder andere de Kamer van Koophandel, Koninklijke Marechaussee, Arbeidsinspectie, het Openbaar Lichaam Bonaire en brancheorganisaties zoals de Bonaire Hospitality Group.


KRALENDIJK – On Friday, October 18, the meeting “Prevention of human trafficking and labor exploitation: what can we do together” was organized by the Ministry of Justice and Security, together with the workgroup against human trafficking and smuggling. October 18 is the international day against human trafficking.

Human trafficking is also referred to as a modern form of slavery in an international context. Various public and private organizations were present at this meeting to increase knowledge about the subject, to discuss bottlenecks and to strengthen cooperation in tackling human trafficking and labor exploitation. Present were representatives from the Chamber of Commerce, the Royal Netherlands Marechaussee (Kmar), the Labor Inspection, Bonaire Public Entity and trade associations such as the Bonaire Hospitality Group.

Share This
error: Content is protected !!