Kralendijk – Durante e konvenshon di Dutch Caribbean Nature Alliance di e aña aki biólogonan di e diferente parkenan, entre otro Fundacion Parke Nacional Aruba, STINAPA Boneiru, Reef Renewal Foundation Boneiru, CARMABI Kòrsou, Saba Conservation Foundation, Sint Maarten Nature Foundation, STENAPA i CNSI di Sint Eustatius lo reuní dia 28 di òktober awor pa un dia kompleto di workshop. E enfoke prinsipal lo ta riba restourashon di koral, ku konosementu sientífiko i práktiko. E Organisashon Hulandes pa Estudio Sientífiko (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek-NWO) i World Wildlife Fund (WWF-NL) tambe lo tei presente. Ademas di partisipá na diferente workshop, Arjan de Groene di WWF-NL lo duna un presentashon tokante e Plan di Akshon pa Restourashon di Koral di e seis islanan den Karibe Hulandes i Joseph Stuefer di NWO lo elaborá riba un anunsio ku próksimamente lo sali, pa proposishonnan di estudio sientífiko den Karibe Hulandes.

Koral komo e fundeshi di Karibe

Restourashon di koral ta haltu riba agènda mundialmente i esaki no ta un eksepshon na nos islanan den Karibe Ulandes. E naturalesa úniko di e área aki di Reino tin koral komo fundeshi i ta rondoná pa koral. Saba i Sint Eustatius ta di orígen volkániko miéntras ku Aruba, Boneiru, Kòrsou i Sint Maarten ta forma pa strukturanan di fòsil di koral di for di tempu ku nivel di lama tabata mas haltu. Ku otro palabra, nos region Karibense den Reino ta traha riba ref di koral di miónes di aña bieu.

Importansia aktual di koral

Tradishonalmente semper turistanan a bishita nos islanan pa atmirá e aspektonan úniko di nos region su naturalesa, inkluyendo e refnan di koral mundialmente konosí. Den un sondeo hasí na 2013, e balor ekonómiko di servisionan di ekosistema brinda pa naturalesa na Boneiru, Saba i St. Eustatius tabata representá 31%, 63% i respektivamente 24% di e Produkto Interno Bruto (GDP) di e islanan. Na Sint Maarten estudionan resien di nan Nature Foundation a mustra ku refnan di koral ta kontribuí ku USD 50 mion na e isla su ekonomia. Esaki ta mustra klaramente ku naturalesa ta e motor tras di tur e seis islanan den Karibe Hulandes su ekonomia. Si no tuma akshon adekuá kontra di loke aktualmente ta menasando refnan di koral, nan balor lo baha konsiderablemente i esaki lo tin konsekuensianan enorme pa bienestar di e abitantenan.

Ekskurshon

Komo parti di e solushon pa promové rekuperashon di koral, Coral Restoration Foundation Curaçao i Reef Renewal Foundation Boneiru, entre otro, ta enfoká riba e futuro akshonnan pa restourá e ekosistemanan balioso aki. Pa medio di presentashon i un ekskurshon organisá pa Reef Renewal Foundation Boneiru, e biólogonan presente lo tin e oportunidat pa mira algun método proba pa restourashon di koral ku nan mes wowo. E workshop aki lo brinda e biólogonan un plataforma pa interkambio di konosementu i eksperensia tokante e diferente programanan i téknikanan den Karibe Hulandes pa restourashon di koral.

Charla grátis: status di refnan di koral

E tema di refnan di koral ta e liña kòrá durante e reunionnan di e konvenshon di DCNA, mirando ku e salú di e refnan di koral ta krusial pa e prosperidat duradero di e islanan riba término largu. Pa tur ku ta interesá na sa mas i ku ta komprometé ku e tema aki, lo tin un charla grátis tokante e status di refnan di koral na Boneiru. Esaki lo brinda oportunidat pa por konosé e ekspertonan regional personalmente. E charla ta na enkargo di Dr. Erik Meesters di Wageningen University and Research i ta tuma lugá djaluna 28 di òktober di 7:30 PM pa 9:00 PM na Captain Don’s hotel, Kralendijk, Boneiru. Pa mas informashon, por fabor tuma kontakto ku DCNA na: (+599) 717-5010 òf research@dcnanature.org


DE WEG NAAR KORAALHERSTEL: WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING ÉN PRAKTIJKLES.

Kralendijk – Tijdens de DCNA conventie 2019 op Bonaire worden op 28 oktober de biologen van lokale organisaties zoals Aruba National Park Foundation, STINAPA Bonaire, Reef Renewal Foundation Bonaire, CARMABI Curaçao, Saba Conservation Foundation, Sint Maarten Nature Foundation en STENAPA en CNSI van Sint Eustatius verenigd voor een dag vol gezamenlijke workshops. Centraal in de workshops staat koraalherstel, met inzichten vanuit de wetenschap en vanuit de praktijk. Ook van de partij zijn de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Wereld Natuurfonds Nederland (WWF-NL). Naast hun deelname aan de andere workshops geeft Arjan de Groene (WWF-NL) een presentatie over het koraal actieplan in de Nederlandse Cariben. Joseph Stuefer (NWO) geeft een presentatie over de komende oproep voor wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen in de Nederlandse Cariben.

Koraal als bouwsteen van het Caribisch gebied

Koraalrestoratie staat wereldwijd, en ook zeker in de Nederlandse Cariben, hoog op de agenda. Onze eilanden zijn opgebouwd uit- en omgeven door koraal. De eilanden zijn deels vulkanisch van oorsprong (Saba en Sint Eustatius), en deels opgebouwd door fossiele koraalstructuren uit tijden dat de zeespiegel hoger stond (Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten). De Nederlands Caribische eilanden zijn dus gebouwd op koraalrif van miljoenen jaren oud.

Belang van koraal voor de dag van vandaag

Toeristen komen van oudsher naar de Nederlands Caribische eilanden toe om de bijzondere natuur, zoals de wereldbekende koraalriffen, te bewonderen. In onderzoeken van 2013 vertegenwoordigde de economische waarde van de ecosysteem diensten aangeboden door de natuur voor Bonaire, Saba en St. Eustatius, respectievelijk 31%, 63% en 24% van het jaarlijkse Bruto Binnenlands Product (BBP) van de eilanden. Op Sint Maarten hebben recente onderzoeken van de Nature Foundation aangetoond dat koraalriffen USD 50 miljoen bijdragen aan de economie van het eiland. Daaruit blijkt dat de natuur de motor is van de economie op alle zes eilanden. Als er niet adequaat wordt opgetreden tegen de huidige bedreigingen voor de koraalriffen zal de waarde sterk dalen met grote gevolgen voor het welzijn van de bevolking.

Met eigen ogen zien wat het verschil kan maken

Als deel van de oplossing om koraalherstel te bevorderen, wordt er o.a. door Coral Restoration Foundation Curaçao en Reef Renewal Foundation Bonaire gekeken naar de toekomstacties om deze waardevolle koraalrif ecosystemen te herstellen. Door een presentatie en een georganiseerde veldexcursie van Reef Renewal Foundation Bonaire, krijgen de biologen met eigen ogen een volledig geteste en geoptimaliseerde methode te zien. Deze workshop geeft de biologen een platform om kennis en ervaring uit te wisselen over de verschillende koraal restoratie programma’s en technieken op de Nederlands Caribische eilanden.

Publieke lezing:

Status van de koraalriffen Voorop staat dat de gezondheid van koraalriffen van cruciaal belang is voor de duurzame welvaart van de eilanden op lange termijn. Dit is het hoofdthema tijdens de DCNA conventie van dit jaar. Voor een ieder die geïnteresseerd en geëngageerd is met de status van de koraalriffen en die graag de regionale experts persoonlijk zou willen ontmoeten is er een openbare lezing door Dr. Erik Meesters (Wageningen University & Research) op maandag 28 oktober van 19:30 tot 21:00 bij Captain Don’s hotel, Kralendijk, Bonaire. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met DCNA: + 599 717 50 10 of research@dcnanature.org


THE PATH TO CORAL RECOVERY: SCIENTIFIC FOUNDATIONS AND PRACTICAL LESSONS

Kralendijk – During the 2019 edition of the DCNA Convention on Bonaire, biologists from local protected area management organizations including Aruba National Park Foundation, STINAPA Bonaire, Reef Renewal Foundation Bonaire, CARMABI Curaçao, Saba Conservation Foundation, Sint Maarten Nature Foundation, STINAPA and CNSI of Sint Eustatius will be united on October 28th for a full day of workshops. The central focus of the workshops will be coral recovery, with insights from science and practices. The Dutch Organization for Scientific Research (NWO) and the World Wildlife Fund (WWF-NL) will also be present. In addition to their participation in the other workshops, Arjan de Groene of WWF-NL will give a presentation on the Coral Action Plan for the Caribbean Netherlands and Joseph Stuefer from NWO will further elaborate on the upcoming call for scientific research proposals in the Dutch Caribbean.

Coral as a building block of the Caribbean

Coral restoration is high on the agenda worldwide, and it certainly is in the Dutch Caribbean. The unique nature of the Caribbean part of the Dutch Kingdom is built out of and surrounded by coral. Saba and Sint Eustatius are volcanic in origin while Aruba, Bonaire, Curaçao and Sint Maarten are made up of fossil coral structures from times when the sea level was higher. The Dutch Caribbean is therefore built on a coral reef millions of years old.

Current Importance of coral

Tourists have traditionally come to the Dutch Caribbean islands to admire the uniqueness of the region’s nature, including world-renowned coral reefs. In surveys from 2013, the economic value of the ecosystem services provided by nature on Bonaire, Saba and St. Eustatius represented 31%, 63% and respectively 24% of the annual Gross Domestic Product (GDP) of the islands. On Sint Maarten recent studies by the Nature Foundation has shown that coral reefs contribute USD 50 million to the economy of the island. This clearly shows that nature is the engine that drives the economy of all six islands in the Dutch Caribbean. If there is no adequate action against the current threats to coral reefs, the value will decrease considerably with major consequences for the well-being of the population.

First Hand Experience

As part of the solution to promote coral recovery, the Coral Restoration Foundation Curaçao and Reef Renewal Foundation Bonaire, among others, are focused on the future actions to restore these valuable coral reef ecosystems. Through presentations and organized field excursions organized by Reef Renewal Foundation Bonaire, attending biologists will get to see a fully tested and optimized method for reef restoration with their own eyes. This workshop will give the biologists a platform to exchange knowledge and experience about the different coral restoration programs and techniques on the Dutch Caribbean islands.

Public lecture:

Status of Coral Reefs The health of coral reefs being crucial to the sustainable prosperity of the islands in the long term is a key theme for the meetings. For any member of the public interested in and committed to the status of coral reefs and who would like to meet the regional experts in person, there will be a public lecture by Dr. Erik Meesters of Wageningen University and Research on Monday October 28 from 7:30 PM to 9:00 PM at Captain Don’s hotel, Kralendijk, Bonaire. For more information, please contact DCNA: (+599) 717-5010 or research@dcnanature.org

Share This
error: Content is protected !!