Dikon un ‘Waddeneiland’ ta probechá di e echo ku e ta forma parti di un totalidat mas grandi manera un provinsia, i e islanan di Hulanda Karibense nò? E pregunta aki Diálogo Sentral Boneiru ta dirigína minister Wiebes (Asuntunan Ekonómiko) i Van Nieuwenhuizen (Infrastruktura i Medioambiente).

Boneiru, Saba i Sint Eustatius mes mester sòru pa nan tarifanan di por ehèmpel suministro di awa, ta kubri gastunan. Islanan manera  Amelandòf Texel ta probechá di e echo ku nan ta forma parti di un provinsia. Dor di esaki nan por repartí e gastunan mas mihó. Pues ta sali  e islanan Hulandes  Oropeo mas barata i esei Diálogo Sentralta kuestioná. P’esei e órgano di reunion, konsistiendo di gobièrnu lokal (Kolegio Ehekutivo), dunadó di trabou, sindikatonan i Kámara di Komersio, a manda un karta pa ámbos minister.

Diálogo Sentral enfátikamente ta puntra e ministernan  si por implementá e punto di salida di kubrimentu di gastu na un manera isolá riba e islanan di Hulanda Karibense, komo parti di Hulanda, mirando nan eskala. Diálogo Sentral ta proponé pa hasi e pregunta mas fundamental ‘”dikon por ehèmpel un ‘Waddeneiland’ si por probechá di nan grandura riba eskala komo parti di un ret provinsial, i e islanan BES mester kubri nan gastu kompletamente riba nan mes, pa medio di nan tarifanan, ku tur konsekuensia di gastu i forsa di kompra (i ku esaki tambe e kuestion  di pobresa) ku esaki ta trese kuné.”

Diálogo Sentral ta pidi ámbos minister pa laga e aspekto aki pisa enfátikamente den konsiderashonnan en konekshon ku e kambionan planeá di e lei di elektrisidat i awa BES (‘Wetelektriciteit en drinkwater BES’).

Pa mas informashon tokante di Diálogo Sentral: www.centraaldialoogbonaire.com.


IS EEN WADDENEILAND MEER WAARD DAN BONAIRE, SABA OF STATIA?

Waarom profiteert een Waddeneiland wél van het feit dat het deel uitmaakt van een groter geheel zoals een provincie, en de eilanden van Caribisch Nederland niet? Die vraag stelt de Centraal Dialoog Bonaire aan de ministers Wiebes (Economische Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu).

Bonaire, Saba en Sint Eustatius moeten elk voor zich zelf zorgen dat hun tarieven voor bijvoorbeeld de levering van drinkwater kostendekkend zijn. Eilanden als Ameland of Texel profiteren van het feit dat ze deel uitmaken van een provincie. Hierdoor kunnen zij hun kosten veel breder spreiden. De Europees Nederlandse eilanden zijn dus goedkoper uit, en daar plaatst de Centraal Dialoog (CD) vraagtekens bij. Het overlegorgaan bestaande uit de lokale overheid (Bestuurscollege), werkgevers, vakbonden en de Kamer van Koophandel stuurde daarom een brief naar beide ministers.

De CD legt bij deze ministers indringend de vraag neer of het uitgangspunt van kostendekkendheid  wel ‘geïsoleerd’  toegepast kan worden op de BES-eilanden als onderdeel van Nederland,  gelet op hun schaalgrootte. De CD stelt dat men zich meer fundamenteel kan afvragen “waarom bijvoorbeeld een Waddeneiland wel kan profiteren van schaalgrootte als onderdeel van een provinciaal netwerk, en de BES-eilanden geheel zelfstandig kostendekkendheid moeten realiseren in hun tarieven, met alle lasten- en koopkrachtgevolgen (en daarmee ook voor het armoedevraagstuk) van dien.”

De CD vraagt beide ministers dit aspect nadrukkelijk te laten meewegen in de afwegingen met betrekking tot de voorgenomen wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES.

Voor meer informatie over de Centraal Dialoog: www.centraaldialoogbonaire.com.

Share This
error: Content is protected !!