KRALENDIJK – Riba 28 di yanüari 2020, a prolongá e koperashon entre Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense (BKCN) i e instituto di entrenamentu di bombero BOGO, pa un periodo di 2 aña. BKCN i BOGO ya tin vários aña kolaborando ku éksito pa edukashon di bombero pa BKCN. E prolongashon di e akuerdo ta firmá pa e Komandante General Interino di BKCN, Albert Gieling i direktor di BOGO, sr. Herry Ester. Gieling ta deklará ku BKCN i BOGO a kolaborá di manera positivo i agradabel durante e último añanan: ‘BOGO ta un sosio hopi eksperto i komprometé den kapasitashon di bombero’.

BOGO ta un instituto di Hulanda Oropeo ku ta ofresé entrenamentu di bombero pa ’manschap’ i sup-ofisialnan. BOGO i BKCN ya tin algun aña trahando huntu brindando entrenamentu i èksamen di bombero. Awor a prolongá e kolaborashon aki pa un periodo di dos aña.

Pa BKCN ta importante pa e bomberonan ta bon eduká i entrená. Den lei i reglamentunan tin rekisitonan haltu establesé pa edukashon, èksamen, entrenamentu adishonal i práktika na BKCN. BOGO ta sostené BKCN pa por kumpli ku e eksigensianan aki. Ta traha segun e prinsipio di ‘train the trainer’. Den esaki BOGO ta duna entrenamentu adishonal na e instruktornan di BKCN tokante e konosementu i abilidatnan mas aktual. E instruktornan di BKCN e ora ei mes ta duna e lèsnan, ehersisionan i entrenamentu adishonal den e kuerpo mas tantu posibel. Asina konosementu i abilidatnan ta keda den e propio kuerpo.

E koperashon ku BOGO ta yuda BKCN mantené su empleadonan kompetente na nivel haltu riba tur tres isla.

Teksto bou di potrèt: Direktor di BOGO, Herry Ester (na banda robes) i e Komandante General Interino di BKCN, Albert Gieling, ku e akuerdo firmá.


SAMENWERKING BKCN EN BOGO MET TWEE JAAR VERLENGD

KRALENDIJK – Op 28 januari 2020 is de samenwerking tussen Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) en brandweeropleidingsinstituut BOGO met twee jaar verlengd. BKCN en BOGO werken al meerdere jaren succesvol samen aan het brandweeronderwijs voor BKCN. De verlenging van de overeenkomst is getekend door de interim Algemeen Commandant van BKCN, Albert Gieling en de directeur van BOGO, de heer Herry Ester. Gieling verklaart dat BKCN en BOGO afgelopen jaren op positieve en plezierige wijze hebben samengewerkt: ‘BOGO is zeer een deskundige en betrokken partner in brandweeropleidingen’.

BOGO is een instituut uit Europees Nederland dat brandweeropleidingen verzorgt voor manschappen en onderofficieren. BOGO en BKCN werken al enige jaren samen bij het verzorgen van brandweeropleidingen en brandweerexamens. Nu is deze samenwerking verlengd voor een periode van twee jaar.

Goed opgeleide en getrainde brandweermensen zijn belangrijk voor BKCN. Vanuit wet- en regelgeving worden er hoge eisen gesteld aan het opleiden, examineren, bijscholen en oefenen bij de brandweer. BOGO ondersteunt BKCN om aan deze eisen te voldoen. Er wordt gewerkt volgens het ‘train de trainer’ principe. Hierbij helpt BOGO om instructeurs van BKCN bij te scholen in de nieuwste kennis en vaardigheden. De instructeurs van BKCN verzorgen vervolgens zelf zoveel mogelijk de opleidingen, oefeningen en bijscholingen binnen het korps. Zo blijven kennis en vaardigheden zoveel mogelijk behouden binnen het eigen korps.

De samenwerking met BOGO helpt BKCN om de vakbekwaamheid van de brandweermedewerkers, op alle drie de eilanden, op een hoog niveau te houden.

Foto-onderschrift: De directeur van BOGO, Herry Ester (links) en interim Algemeen Commandant van BKCN, Albert Gieling met de ondertekende overeenkomst.


COOPERATION BETWEEN BKCN AND BOGO EXTENDED FOR TWO YEARS

KRALENDIJK – On January 28th, 2020 the cooperation between the Caribbean Netherlands Fire Brigade (BKCN) and the fire department training institute BOGO has been extended for two years. BKCN and BOGO have been successfully working together for several years on fire education for BKCN. The extension was signed by the interim General Commander of BKCN, Albert Gieling and the director of BOGO, Mr. Herry Ester. Gieling states that BKCN and BOGO have worked together in a positive and enjoyable manner over the past few years: ‘BOGO is a very expert and committed partner in fire education’.

BOGO is an institute from the European Netherlands that provides fire brigade training for firemen and sub officials. BOGO and BKCN have been working together for several years to provide fire training and fire exams. This collaboration has now been extended for a period of two years.

Well educated and trained firefighters are important to BKCN. Legislation and regulations set high requirements for training, examining, further training and practice with the fire brigade. BOGO supports BKCN to meet these requirements. They work according to the ‘train the trainer’ principle. BOGO helps BKCN to train their instructors in the latest knowledge and skills. The instructors of BKCN then take care of the training, exercises and refresher courses within the corps as much as possible. In this way, knowledge and skills are retained as much as possible within the own brigade.

The cooperation with BOGO helps BKCN to keep the competence of the firefighters, on all three islands, at a high level.

Photo caption: The Director of BOGO, Herry Ester (left) and interim General Commander of BKCN, Albert Gieling with the signed agreement.

Share This
error: Content is protected !!