Den Haag – Ofisina Sentral di Estadístika di Hulanda ta bai asistí Entidat Públiko Boneiru pa kuminsá ku un fasilidat di data. E sistema lo suministrá Kolegio Ehekutivo ku informashon ku nan por usa ora di hasi eskohonan importante di maneho.

Kolegio Ehekutivo a pidi Ofisina Sentral di Estadístika di Hulanda pa partisipá den desaroyo di indikadónan ku ta relevante pa maneho, ku kua por mónitòr ehekushon di e programa di gobernashon 2019-2023 ‘Di nos tur, atraves di nos tur i pa nos tur’ riba algun tereno esensial di maneho, manera desaroyo sosial ekonómiko, merkado di bibienda i turismo. Ku esei por ampliá e posibilidatnan pa usuarionan di e informashon estadístiko di Ofisina Sentral di Estadístika i e informashonnan ku ta disponibel na Entidat Públiko Boneiru. 

A stipulá e koperashon den un akuerdo ku diputado Elvis Tjin Asjoe a firma na nòmber di Kolegio Ehekutivo i Sylvia Kok-de Vries na nòmber di Ofisina Sentral di Estadístika di Hulanda. Ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino a pone e finansiamentu disponibel  den kuadro di fortifikashon di e forsa di ehekushon di Entidat Públiko Boneiru.

‘E echo ku por disponé di informashonnan estadístiko konfiabel i ophetivo ta na benefisio di kalidat di desishonnan di maneho. P’esei e koperashon aki ta konektá bon ku nos ambishon pa hisa tantu e proseso di gobernashon komo e ehekushon di parti di nos aparato públiko na un nivel mas haltu’, segun diputado Elvis Tjin Asjoe.


SAMENWERKING MET HET CBS LEIDT TOT BETERE BESLUITVORMING

Den Haag – Het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland gaat het openbaar lichaam Bonaire ondersteunen bij het opzetten van een datavoorzieningssysteem. Dit systeem voorziet het Bestuurscollege van gegevens die geraadpleegd worden bij het maken van belangrijke beleidskeuzes.

Het Bestuurscollege heeft het CBS gevraagd mee te doen in de ontwikkeling van beleidsrelevante indicatoren waarmee de uitvoering van het bestuursprogramma 2019-2023 ‘Van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal’ kan worden gemonitord op een aantal essentiële beleidsterreinen zoals sociaaleconomische ontwikkeling, woningmarkt en toerisme. 

Daarmee kunnen de gebruikersmogelijkheden worden vergroot van de statistische informatie van het CBS en de informatie die bij het OLB beschikbaar is.

De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst die namens het Bestuurscollege is ondertekend door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en namens het CBS door Sylvia Kok-de Vries. De financiering is in het kader van de versterking van de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam Bonaire beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

,,Het kunnen beschikken over betrouwbare en objectieve statistische gegevens komt de kwaliteit van beleidsbeslissingen ten goede. Deze samenwerking sluit dan ook goed aan bij onze ambitie om zowel het bestuursproces als de uitvoering door ons ambtelijk apparaat naar een hoger plan te tillen”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

Share This
error: Content is protected !!