Reino ta invertí 20 mion euro den Saba, Sint Eustatius i Boneiru. Asina ta duna un aporte na e fortifikashon deseá di e komunidat i prosperidat amplio riba e islanan. E invershon ta bin riba e 30 mion euro ku anteriormente ya a pone disponibel for di e Ènvelòp Regional. Konseho di Minister a bai di akuerdo awe  ku esaki riba sugerensia di minister Carola Schouten (Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda) i minister Raymond Knops (Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino).

Minister Schouten:”Hulanda Karibense ya kaba ta riba e bon kaminda pa oumentá e prosperidat amplio. Sèptèmber ku a pasa mi a bishitá Saba, Sint Eustatius i Boneiru. Aya mi tabata presente na komienso di un di e proyektonan di e ròndu anterior, e ‘Hydroponics Farm’ na Saba, i a mira ku mi mes wowonan e problemátika di eroshon na Sint Eustatius ku ta atendiendo ku sèn for di e Ènvelòp Regional. Ku e impulso nobo aki e islanan por sigui ku e bon plannan i ambishonnan ku ta yuda trese e region mas leu. I esei ta loke e gabinete ta boga p’e ku ‘Regio Deals’.”


Minister Knops: ”E kontinuashon di un aporte pa Hulanda Karibense for di e Ènvelòp Regional ta asentuá e importansia ku hinter e gabinete ta atribuí na e rekonosementu i atendementu di e retonan ku Boneiru, Saba i Sint Eustatius tin nan dilanti.”

Ku e invershon aki sinku proyekto na Saba, Sint Eustatius i Boneiru ta haña un empuhe for di Reino. Un di e proyektonan ta dirigí su mes riba e kombatimentu di empeoramentu mas aleu di e refnan di koral. Ref di koral tin un ròl ekonómiko i ekológiko hopi grandi na Hulanda Karibense. Pa protehá i rekuperá e ref di koral a kompilá un plan di rekuperashon di koral ku ta enfoká riba e mehorashon di e kalidat di awa di kosta i plantamentu di koral. Na Boneiru ta bini un lokèt kaminda habitante por akudí pa informashon tokante di trabou i empleo. Dor di esaki oportunidat di trabou ta bira mas grandi i tin un punto di informashon pa buskadó di trabou, trahadó i dunadó di trabou.


Bon bibienda ta di importansia pa akohida di mucha bon di kalidat. P’esei gabinete ta pone 8 mion euro disponibel pa proyektonan ku ta mehorá e bibiendanan di akohida pa mucha i akohida despues di skol na Boneiru, Sint Eustatius i Saba.

Sosiedat finansiero
Pa mehorá e kalidat di bida i pa amplia prosperidat,gabinete ta invertí den desaroyo sosial-ekonómiko na Hulanda Karibense ku rekursonan for di e Ènvelòp Regional. Anteriormente e gabinete a pone 30 mion euro for di Ènvelòp Regional disponibel pa Saba, Sint Eustatius i Boneiru. E proyektonan aki entre otro ta hasi Saba i Sint Eustatius mas resistente kontra orkan i mas seif. Na Boneiru e proyektonan ta enfoká riba fortifikashon di merkado laboral i bibienda sosial.


20 MILJOEN EURO VOOR CARIBISCH NEDERLAND

Het Rijk investeert 20 miljoen euro in Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de gewenste versterking van de samenleving en brede welvaart op de eilanden. De investering komt bovenop de 30 miljoen euro die al eerder uit de Regio Envelop beschikbaar is gesteld. De ministerraad is hier vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord gegaan.

Minister Schouten: “Caribisch Nederland is al goed onderweg om de brede welvaart te vergroten. Afgelopen september bracht ik een bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Daar was ik bij de start van één van de projecten uit de vorige ronde, de hydroponics farm op Saba en zag ik met eigen ogen de erosieproblematiek op Sint Eustatius die met geld uit de Regio Envelop wordt aangepakt. Met deze nieuwe impuls kunnen de eilanden verder met de goede plannen en ambities die de regio weer verder brengt. En dat is waar het kabinet op in zet met de Regio Deals.”

Minister Knops: “De voortzetting van een bijdrage uit de Regio Envelop voor Caribisch Nederland onderstreept het belang dat kabinetsbreed gehecht wordt aan het onderkennen en aanpakken van de uitdagingen waar Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor staan.”

Met deze investering krijgen vijf projecten op Saba, Sint Eustatius en Bonaire een impuls vanuit het Rijk. Een van die projecten richt zich op het tegengaan van verdere achteruitgang van koraalriffen. Koraalriffen spelen een belangrijke economische en ecologische rol in Caribisch Nederland. Om het koraalrif te beschermen en herstellen is er een koraalherstelplan opgesteld dat inzet op het verbeteren van de kustwaterkwaliteit en de aanplant van koraal.
Op Bonaire komt er een loket waar inwoners terecht kunnen voor informatie over banen en werkgelegenheid. Hierdoor worden baankansen vergroot en is er één aanspreekpunt voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers.

Goede huisvesting is van belang voor kwalitatief goede kinderopvang. Het kabinet maakt daarom 8 miljoen euro vrij voor projecten om de huisvesting van de kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren

Financieel partnerschap

Om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden investeert het kabinet met middelen uit de Regio Envelop in de sociaaleconomische ontwikkeling van Caribisch Nederland. Het kabinet stelde eerder €30 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar voor Bonaire, Saba en St. Eustatius. Deze projecten maken onder meer Saba en Sint Eustatius orkaanbestendiger en veiliger. Op Bonaire richten de projecten zich op het versterken van de arbeidsmarkt en sociale woningbouw.

Share This
error: Content is protected !!