Apresiabel señor Rijna, 

Kralendijk – Ku asombro nos a tuma nota di e echo ku miembronan di un di e frakshonnan den Konseho Insular a hasi denunsia na Ministerio Públiko kontra bo, pasobra e kambionan ku Konseho Insular a hasi den Lei di Tráfiko lo no a keda atministrá na e manera korekto. E akusashon ku abo komo presidente di nos Konseho Insular lo a kometé falsifikashon di dokumento, lòs for di e pregunta si tin un motibu real pa esei, riba su mes ta asina serio ku nos no por ni mag keda sin hasi kaso di esei i pa e motibu ei nos ta haña importante pa kompartí nos asombro ku bo. 

Na promé lugá nos ta asombrá ku e miembronan di e frakshon en kestion no ta respetá e proseso demokrátiko, pasobra nan no ta trese nan aparente opheshonnan kontra e manera ku kosnan a bai na e lugá ku dentro di nos sistema demokrátiko ta indiká pa esei, e representashon di pueblo elegí, pero inmediatamente ta bai Ministerio Públiko. Nos ta lamentá ku hasiendo asina nan ta evitá ku por a hiba un debate públiko tokante nan opheshonnan. 

E di dos motibu pa nos asombro ta e echo ku e miembronan di e frakshon en kestion ku e manera di proseder aki ta violá palabrashonnan ku nos a hasi konhuntamente. Na luna di yanüari 2019 – promé ku elekshon pues – meskos ku nos, di nan propio boluntat i den konvikshon ku esei ta pa sirbi interes di komunidat, nan a pone nan firma bou di e asina yamá ‘Gentle Agreement’. E akuerdo ei tabata i ta netamente intenshoná pa kestionnan manera esun ku ta trata di dje awor: no hunga wega polítiko ku tópikonan sumamente serio manera integridat di gobernashon. Ki balor firma di e miembronan di e frakshon en kestion por tin ainda? 

E di tres motibu pa nos asombro ta kontenido di e denunsia. Naturalmente nos a studia esaki kuidadosamente i pa nos mes nos a rekonstruí e manera ku kosnan a bai pa yega na un wisio bon balansá. Tur dokumento en kestion (inkluso relato di e debate den Konseho Insular) no ta laga espasio pa ningun duda ku no tin ningun base pa e akusashon pisá di falsifikashon di dokumento. Pero asta si rasonamentu di e miembronan di e frakshon en kestion por keda para, ta bai muchu leu pa sugerí ku lo ta trata di un delito grave. Asta si nan lo por tin rason – loke nos ta kontradesí – ta trata aki di un omishon atministrativo di karakter insignikativo, algu di tiki importansia ku ta fásil pa koregí. 

E di kuater motibu pa nos asombro ta e echo ku e miembronan di e frakshon en kestion ta enkargá Ministerio Públiko ku un kaso ku ta tarea di polítika mes pa solushoná. Polítika no mester kita Ministerio Públiko innesesariamente for di su tarea importante: protehá nos pueblo kontra kriminalidat. 

E di sinku motibu pa nos asombro ta e ‘timing’. Tur kos ta indiká ku nan a skohe netamente e momentu ku e proseso di reelegimentu di gezaghebber ta den plena marcha pa konstruí un motibu pa desakreditá bo. Pa motibu di interes di polítika partidista no solamente ta hasi daño 

personal na un funshonario ku ta traha ku dedikashon pa pueblo boneriano, pero tambe na prestigio di e instituto gezaghebber. 

Lo ta evidente pa bo ku nos ta lamentá e manera ku kosnan a bai. Preferibelmente nos lo ke mira ku tur frakshon den Konseho Insular ta usa nan energia pa hasi proposishonnan konstruktivo ku ta aportá na un mihó Boneiru. Pa e motibu aki e frakshonnan di MPB i UPB ta distansiá nan mes for di e denunsia ku nan a lansa kontra bo. Na mes momentu nos ta hasi loke e miembronan di e frakshon en kestion por a hasi: nos ta supliká bo pa duna un splikashon di e manera ku a prosesá e Lei di Tráfiko ku Konseho Insular a aprobá.

E karta ta firma dor di Esther Bernabela di UPB i Renata Domacasse di MPB


Geachte heer Rijna,  

Kralendijk – Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het feit dat de leden van een van de fracties in de Eilandsraad bij het OM aangifte tegen u hebben gedaan omdat de door de Eilandsraad aangebrachte wijzigingen in de Wegenverkeersverordening niet op de juiste wijze zouden zijn geadministreerd. De beschuldiging dat u als voorzitter van onze Eilandsraad valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd is, los van de vraag of daar een feitelijke aanleiding voor is, op zichzelf dermate emstig dat wij deze niet kunnen en mogen negeren en er daarom aan hechten onze verbazing met u te delen. 

Allereerst verbaast het ons dat de leden van de desbetreffende fractie het democratisch proces niet respecteren door hun kennelijke bezwaren tegen de gang van zaken niet op de binnen ons democratisch bestel aangewezen plek – de gekozen volksvertegenwoordiging – naar voren te brengen, maar onmiddellijk naar het OM te stappen. Zij gaan daarmee tot onze spijt uit de weg dat er in alle openbaarheid een debat gevoerd had kunnen worden over hun bezwaren. 

De tweede reden voor onze verbazing is het feit dat de leden van de desbetreffende fractie met deze handelwijze de door ons gezamenlijk gemaakte afspraken schenden. lnjanuari 2019 – dus voor de verkiezingen – hebben zij net als wij uit vrije wil en in de overtuiging daarmee het belang van de samenleving te dienen hun handtekening gezet onder het zogenaamde ‘Gentle Agreement’. Die overeenkomst was en is juist bedoeld voor kwesties als de onderhavige: geen politieke spelletjes spelen over uiterst serieuze onderwerpen als integriteit van bestuur. Wat is de handtekening van de leden van de desbetreffende fractie nog waard? 

De derde reden voor onze verbazing is de inhoud van de aangifte. Vanzelfsprekend hebben wij deze zorgvuldig bestudeerd en hebben wij voor onszelf de gang van zaken gereconstrueerd om tot een afgewogen oordeel te komen. Alle onderliggende documenten (inclusief het verslag van het debat in de Eilandsraad) laten er geen twijfel over bestaan dat er voor de zware beschuldiging van valsheid in geschrifte geen enkele grond is. Maar zelfs als de redenering van de leden van de desbetreffende fractie stand zou houden gaat het te ver om te suggereren dat sprake zou zijn van een emstig misdrijf. Als zij al gelijk zouden hebben – wat wij bestrijden – is hooguit sprake van een administratieve omissie van onbetekenende aard, een eenvoudig te corrigeren futiliteit. 

De vierde reden voor ons verbazing is het feit dat de leden van de desbetreffende fractie het Openbaar Ministerie belasten met een kwestie die de politiek zelf behoort op te lossen. De politiek moet het OM niet onnodig afhouden van zijn belangrijke taak: onze bevolking beschermen tegen criminaliteit 

De vijfde reden voor onze verbazing is de timing. Alles wijst erop dat ervoor is gekozen om juist op het moment dat het herbenoemingsproces van de gezaghebber in voile gang is een aanleiding te construeren om u in diskrediet te brengen. Omwille van partijpolitiek belang wordt daarmee niet alleen een functionaris die zich inzet voor de Bonairiaanse bevolking persoonlijk beschadigd maar ook het aanzien van het instituut gezaghebber. 

Het zal u duidelijk zijn dat wij de gang van zaken betreuren. Liever zouden wij zien dat alle fracties in de Eilandsraad hun energie besteden aan het doen van constructieve voorstellen die bijdragen aan een beter Bonaire. De fracties van MPB en UPB nemen daarom afstand van de tegen u gerichte aangifte. Tegelijkertijd doen wij wat de leden van de desbetreffende fractie hadden kunnen doen: u te verzoeken een toelichting te geven op de wijze waarop de door de Eilandsraad vastgestelde Wegenverkeersverordening is verwerkt. 


Share This
error: Content is protected !!