Den e periodo 2013 te ku 2017, 392 adolesente ku a nase na èks Antia Hulandes òf
Aruba, a sali for di Hulanda Karibense bai Hulanda Oropeo. Esei ta enserá kasi mitar di
e grupo di hóbennan akí. Di e grupo ku a bai Hulanda Oropeo, dos tersera parti a hasi
esei pa estudio. Hóbennan di kende e mayornan tin un entrada di kas di famia haltu,
relativamente mas bia a bai studia na Hulanda Oropeo. Esaki CBS ta informá a base di
e último datonan di poblashon i entrada di Hulanda Karibense.

Entre 2013 i 2017, 306 adolesente nasé na èks Antia Hulandes i Aruba, a kambia
Boneiru pa Hulanda Oropeo. Esei ta un tiki ménos ku mitar di e grupo di hóbennan akí di
17 te ku 25 aña. Dos tersera parti di e hóbennan ku a bai Hulanda Oropeo, a hasi esaki
pa sigui un estudio. Hóbennan ku a krusa laman bai Hulanda Oropeo, hopi bia tabatin
mayornan ku un entrada di kas di famia haltu, kompará ku hóbennan ku a keda Boneiru.
Esei ta un poko mas fuerte den kaso di hóbennan ku a bai Hulanda Oropeo pa sigui un
estudio.

Entre 2013 i 2017, 65 adolesente di 17 te ku 25 aña, nasé na èks Antia Hulandes i
Aruba, a bai Hulanda Oropeo. Esei ta mas òf ménos 70 porshento di e grupo di
hóbennan akí. Di e hóbennan ku a bai, mas di dos tersera parti a hasi esei pa sigui un
estudio aya. E hóbennan ku a bai Hulanda Oropeo pa sigui un estudio, djis un tiki mas
frekuente tabatin un entrada di kas di famia haltu, kompará ku e hóbennan ku a keda
Sint Eustatius. Esei no ta konta pa e hóbennan ku a hasi e biahe pa Hulanda Oropeo pa
otro motibu. Mester remarká aki ku den kaso di Sint Eustatius ta trata di un kantidat
chikitu di hóben.

Di Saba pa Hulanda Oropeo

For di Saba 21 adolesente di 17 te ku 25 aña, nasé na èks Antia Hulandes i Aruba, a bai Hulanda Oropeo entre 2013 i 2017. Esei ta mas di 30 porshento di e grupo di hóbennan akí. Di e hóbennan ku a bai Hulanda Oropeo, mas di mitar a hasi esei pa sigui un estudio aya. E hóbennan ku a bai sigui un estudio na Hulanda Oropeo, tabatin djis algu mas frekuente un entrada di kas di famia haltu kompará ku esnan ku a keda Saba. Esei no ta konta pa adolesentenan ku pa otro motibunan a bai Hulanda Oropeo. Mester remarká akí ku na Saba ta trata di kantidatnan chikitu di hóbennan.

Splikashon

E partisipashon di adolesentenan ku ta bai Hulanda Oropeo

Pa definí kua parti di e adolesentenan ku a nase na èks Antia Hulandes i Aruba, ta kambia Hulanda Karibense pa Hulanda Oropeo (pa sigui un estudio òf no), a stipulá promé e kantidat di adolesentenan pa aña. A dividí e kantidat akí dor di e total kantidat di adolesentenan di sierto aña di edat ku a nasé na èks Antia Hulandes i Aruba. Den e kaso akí a dividí e kantidat di esnan di 17 te ku 25 aña dor di 9. Di e forma akí a stipulá kua parti di e adolesentenan ta bai Hulanda Oropeo i kua parti ta hasi esei pa sigui un estudio.

Entrada di kas di famia

Ta trata di e entrada di kas di famia di e famia ku e adolesente tabata forma parti di dje promé ku a kambia Hulanda Karibense pa Hulanda Oropeo. E márgen di entrada abou/haltu na Boneiru ta na 16 mil dòler i pa Saba i Sint Eustatius na 18 mil dòler.

Share This
error: Content is protected !!