KRALENDIJK – Aruba, Kòrsou i Colombia a sera nan espasio aéreo pa transporte di pasahero for di islanan di Hulanda Karibense debí na e krísis kresiente rondó di vírùs di corona.

Esaki ta nifiká ku aktualmente no ta atmití pasaheronan for di Boneiru, Sint Eustatius i Saba na Aruba, Kòrsou i Colombia, si nan no ta habitante di e pais. P’esei ta suspendé trasladonan médiko elektivo (tratamentunan médiko ku no ta di emergensia), te ku próksimo aviso. Pa situashonnan di emergensia médiko agudo for di Boneiru, Sint Eustatius òf Saba si por bai Kòrsou, Aruba i Sint Maarten ainda. Tratamentunan di onkologia i diálisis ta kontinuá komo tratamentu agudo na Kòrsou, Aruba i Sint Maarten.

Asina por ehekutá tratamentunan médiko elektivo atrobe, aseguradonan ku ta wardando riba un traslado médiko lo risibí notifikashon di esaki via di nan dòkter di referensia. Mirando e preshon haltu riba nos instansianan médiko, nos ta pidi aseguradonan pa yama klínikanan solamente den kaso di emergensia.

Ofisina di Seguro di Kuido BES (ZVK) i Fundashon Mariadal (FM) ta den estrecho deliberashon ku Ministerio di Salubridat, Bienestar i Deporte (VWS) pa buska solushon. Nos ta spera boso komprenshon i koperashon den e situashon aki.


GEEN ELECTIEVE MEDISCHE UITZENDINGEN VANUIT CARIBISCH NEDERLAND MOGELIJK TOT NADER ORDER

KRALENDIJK – Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Colombia hebben vanwege de toenemende crisis rondom het coronavirus, hun luchtruim gesloten voor passagiersvervoer vanuit de Caribisch Nederlandse eilanden.

Dit betekent dat passagiers vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba momenteel niet worden toegelaten op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Colombia, tenzij ze er woonachtig zijn. Electieve medische uitzendingen (medische behandelingen van niet-levensbedreigende aard), zijn derhalve opgeschort tot nader order. Acute medische spoedgevallen vanuit Bonaire, Saba en Sint Eustatius kunnen wél doorgaan naar Curaçao, Aruba en St Maarten. Oncologie en dialyse behandelingen zullen als acute behandelingen doorgaan op Curaçao, Aruba en St Maarten.

Zodra electieve medische behandelingen weer uitgevoerd kunnen worden zullen verzekerden die wachten op medische uitzending hier bericht van ontvangen via hun verwijzende arts. Gezien de verhoogde druk op onze medische voorzieningen vragen we verzekerden om alleen te bellen met de klinieken in geval van spoed.

Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) en de verschillende ziekenhuizen in de regio zijn in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om naar oplossingen te zoeken. We hopen op uw begrip en medewerking in deze situatie.


NO ELECTIVE MEDICAL REFERRALS FROM CARIBBEAN NETHERLANDS POSSIBLE UNTIL FURTHER NOTICE

KRALENDIJK – Aruba, Curaçao, Sint Maarten and Colombia have closed their airspace to passenger transport from the islands of the Caribbean Netherlands due to the increasing crisis surrounding the corona virus.

This means that passengers from Bonaire, Sint Eustatius and Saba are currently not admitted to Aruba, Curaçao, Sint Maarten or Colombia, unless they reside there. Elective medical referrals (medical care of a non-life-threatening nature) are therefore suspended until further notice. Acute medical emergencies from Bonaire, St Eustatius and Saba will continue to Curaçao, Aruba and St Maarten. Oncology and dialysis treatments are considered acute care and will continue as planned to Curaçao, Aruba and St Maarten.

As soon as elective medical treatments may be performed again, insured persons who are awaiting medical treatment will be notified via their referring doctor. Due to the increased pressure on our medical facilities, we kindly request our insured persons to only call the clinics in case of an emergency.

The Health Insurance Office (ZVK) and the various hospitals in the region are in constant consultation with VWS looking for alternative solutions. We hope for your understanding and cooperation in this situation.

Share This
error: Content is protected !!