KRALENDIJK – Na Hulanda Karibense ainda no a detektá infekshon ku e vírùs di corona. Tòg Rijksdienst Caribisch Nederland ta tuma medidanan preventivo pa hasi e chèns riba distribushon mas chikí posibel. Naturalmente tur servisio di reino ta keda habrí normal i ta sigui brinda servisio na siudadano.

Jan Helmond, direktor di Rijksdienst Caribisch Nederland: “Naturalmente nos no ta sera. Esei lo bai a kosto di habitantenan di Hulanda Karibense. Hustamente den tempunan di krísis nos komo gobièrnu mester keda aksesibel; sigur kaminda esnan ménos fuerte den nos komunidat mester di nos ayudo i protekshon. Pero mas ku klaro nos ta tuma medidanan preventivo si pa protehá habitante i nos empleadonan mas tantu posibel.”

Kolaboradónan di bali i otro empleadonan ku tin hopi kontakto ku siudadanonan, ta èkstra alèrt riba medidanan di higiena ku ta konta pa tur hende, manera laba man, tene distansia i nó duna man. Miéntras tantu nan tin akseso na atributonan di higiena èkstra. Kaminda por, ta duna servisio via di telefòn òf e-mail en bes di na bali. Asina e dòkter di seguro di SZW por ehèmpel no ta risibí pashènt mas pero ta tene konsulta via di telefòn. ZVK ta pidi aseguradonan pa manda e-mail pa kambia dòkter di kas, pa pidi prueba di inskripshon i pa entregá deklarashonnan. Den e periodo benidero por mira tur kambio den dunamentu di servisio di departamentunan di RCN na Boneiru riba: www.rijksdienstcn.com/covid-19.

Si un persona tin molèster di ferkout di nanishi, doló di garganta, tosamentu òf kentura, ta konta pa tur departamentu di Rijksdienst Caribisch Nederland ku ta pidi e kliente pa nó bishitá e ofisina di Reino. Tambe si tin persona ku den e último simannan a regresá for di un área di riesgo, ta pidi nan pa keda kas konforme e indikashonnan di e departamentu di Salubridat Públiko di Entidat Públiko Boneiru. E ora ei ta yuda klientenan via di e-mail òf telefòn.


RCN NEEMT VOORZORGSMAATREGELEN VANWEGE CORONAVIRUS

KRALENDIJK – In Caribisch Nederland zijn nog geen besmettingen met het coronavirus ontdekt. Toch neemt de Rijksdienst Caribisch Nederland preventieve maatregelen om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te maken. Natuurlijk blijven alle Rijksdiensten gewoon open en zetten de dienstverlening aan de burger voort.

Jan Helmond, directeur Rijksdienst Caribisch Nederland: “Natuurlijk gaan wij niet dicht. Dat zou ten koste gaan van de burgers in Caribisch Nederland. Juist in tijden van crises blijven wij als overheid bereikbaar, zeker waar de zwakkeren in onze samenleving onze hulp en bescherming nodig hebben. Maar we treffen natuurlijk wel preventieve maatregelen om burgers en onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Baliemedewerkers en andere medewerkers die veel contact hebben met burgers zijn extra alert op hygiënemaatregelen die voor iedereen gelden, zoals handen wassen, afstand houden en geen handcontact. Zij beschikken inmiddels over extra hygiëne-artikelen. Waar mogelijk worden diensten telefonisch of per mail verleend in plaats van aan de balie. Zo ontvangt de controlerend geneesheer van SZW bijvoorbeeld geen patiënten meer maar handelt consulten telefonisch af. ZVK vraagt verzekerden om wijzigen van huisarts, het aanvragen van een bewijs van inschrijving en het indienen van declaraties per mail te doen. Alle aanpassingen van dienstverlening van Rijkdiensten op Bonaire zijn de komende periode te vinden op www.rijksdienstcn.com/covid-19

Als mensen last hebben van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts, geldt voor alle onderdelen van Rijksdienst Caribisch Nederland dat klanten verzocht worden om niet naar het kantoor van de Rijksdiensten te komen. Ook als mensen de afgelopen weken zijn teruggekomen uit een risicogebied, dan worden zij verzocht om thuis te blijven conform de richtlijnen van de afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire. Cliënten worden dan per mail of telefonisch geholpen.


RCN TAKES PRECAUTIONS BECAUSE OF CORONAVIRUS

KRALENDIJK – No infections with the coronavirus have yet been detected in the Caribbean Netherlands. Nevertheless, the Rijksdienst Caribisch Nederland takes preventive measures to minimize the chance of spreading this virus. Of course, all government services will simply remain open and services to citizens will continue.

Jan Helmond, director of the Rijksdienst Caribisch Nederland: “Of course we will not close our doors. That would be at the expense of citizens in the Caribbean Netherlands. It is precisely in times of crisis that we remain accessible as a government, especially where the vulnerable groups in our society need our help and protection. However, we do of course take preventive measures to protect citizens and our employees as much as possible.

Desk staff and other employees who have a lot of contact with citizens are extra alert to hygiene measures that apply to everyone, such as washing hands, keeping distance and no hand contact. They now have extra hygiene items. Where possible, services are provided by telephone or email instead of at the counter. For example, the SZW supervising physician no longer receives patients, but consults by telephone. ZVK wants their clients to submit requests for proof of registration and to submit invoices by email. In the coming period all adjustments to government services in Bonaire can be found at www.rijksdienstcn.com/covid-19

People that have a cold, sore throat, cough or fever, are requested not to visit any of the offices of Rijksdienst Caribisch Nederland. Persons that have returned from a risk area in recent weeks, are requested to stay at home in accordance with the guidelines of the Public Health department of the Public Entity Bonaire. Clients are then assisted by email or telephone.

Share This
error: Content is protected !!