KRALENDIJK – Último dianan aki, menasa di kontaminashon di COVID-19 tin tur hende preokupá. Petishon di gobièrnu na komunidat pa mantené na regla i instrukshon den e situashon serio aki i e kantidat di ordenansa di
emergensia ku gobièrnu a emití, ta konfirmá e seriedat di e situashon aktual. Afortunadamente mayoria hende ta tene nan mes na regla.

Desafortunadamente esei no ta konta pa tur hende. Pa esnan ku ta pensa ku e reglanan no ta konta pa nan, pasombra nan ta salú òf pa motibu ku nan
no ta tuma e sakrifisio pa tene distansia na serio, Entidat Públiko, Polis, OM i Korte komún a yega na un akuerdo pa mantené e reglanan aki. Si ta nesesario, entidat públiko lo imponé un multa. Polis i agentenan di polis èkstraordinario lo tene kòntròl severo ku kumplimentu di regla i tin e outoridat pa traha prosès ferbal ora por ehèmpel tin muchu hende reuní huntu ku otro, òf ku no ta kumpli ku e medidanan di karantena. E montantenan siguiente ta konta komo un punto di salida i por subi si e situashon ta èksigí esaki.


Entidat Públiko, Polis, Korte komún i Ministerio Públiko no tin ningun nesesidat pa imponé but. Ta preferá ku un i tur mantené nan mes na regla. Esaki ta na interes di komunidat kompletu pa evitá kontaminashon.
Responsabilidat propio ta mas mihó ku obligashon. Hasié pa e personanan mas vulnerabel den nos komunidat. Hasié pa nos tur, mantené distansia!NALEVING EN HANDHAVING IN HET KADER VAN DE CORONA VIRUS CRISIS

KRALENDIJK – De dreiging van besmetting houdt iedereen de afgelopen periode bezig. De oproepen van de overheid om je aan regels en richtlijnen te houden in deze ernstige situatie en de vele noodverordeningen die door de overheid gemaakt zijn, bevestigen de ernst van de huidige situatie.
Gelukkig houden velen zich keurig aan de regels. Dat geldt jammer genoeg niet voor iedereen. Voor diegenen die denken dat de regels niet voor hen gelden, omdat ze gezond zijn, of omdat ze de opoffering om afstand te houden niet serieus nemen, hebben het openbaar lichaam, politie, OM en het Hof afspraken gemaakt om hier op te handhaven. Indien nodig zal het openbaar lichaam een last onder dwangsom uitvaardigen.

Het OM legt boetes op en indien nodig zullen snelrechtzittingen plaatsvinden.
De politie en bavpollers controleren streng op de naleving en hebben de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld samenkomsten met teveel personen, of het niet opvolgen van de quarantaine maatregelen processen
verbaal op te stellen. Onderstaande bedragen gelden als uitgangspunt en kunnen oplopen als de situatie om maatwerk vraagt.

Het openbaar lichaam, de politie, het Hof en het OM hebben geen enkele behoefte om boetes op te leggen. Liever willen we dat mensen zichzelf aan de regels houden, het is in ieders belang dat we besmetting zo veel mogelijk voorkomen. Eigen verantwoordelijkheid werkt veel beter dan dwang. Doe
het voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Doe het allemaal, hou afstand!


COMPLIANCE AND ENFORCEMENT REGARDING THE CORONA VIRUS
CRISIS

KRALENDIJK – Lately, everyone has been quite preoccupied with the threat of infection. The government’s calls to comply with the rules and guidelines in this serious situation and the many emergency regulations made by the government confirm the seriousness of the current situation.
Fortunately, most people comply to the rules.

Unfortunately, not everyone has. For those who think that the rules do not apply to them, because they are healthy, or because they do not take the sacrifice to keep their distance seriously, the public entity, police, Public Prosecutor’s office and the Court have made agreements to enforce this. If necessary, the public entity will issue a penalty order. The Public Prosecutor’s office imposes fines and if necessary, summary trial hearings will be held. The police and extraordinary agents of police will strictly monitor compliance and have the authority to draw up official reports, for example at gatherings of too many people, or for not following the quarantine measures. The amounts below are the starting point and can increase if the situation requires customization.

The public entity, the police, the Court and the Public Prosecution Service have no desire to impose fines.
We prefer people to stick to the rules, it is in everyone’s interest that we prevent contamination as much as possible. Personal responsibility works much better than coercion. Do it for the vulnerable people in
our society. Do it for all of us, keep your distance!

Share This
error: Content is protected !!