KRALENDIJK – Riba djaweps 19 di mart último gobièrnu di Boneiru a tuma e desishon pa sera tur skol i akohida di mucha aki na Boneiru. Esaki tabata i ta pa evitá ku e vírùs di corona lo plama, si akaso e ta na nos isla.

Dor di e medida ya menshoná i pa motibu ku no ta tur mayor ku ta traha den funshonnan vital òf krítiko por organisá nan akohida pa nan yu, gobièrnu di Reino i Entidat Públiko Boneiru a uni forsa pa regla akohida di emergensia pa e grupo spesífiko aki.

Un tim di krísis ta kordiná, evaluá i tuma e pasonan nesesario pa ofresé un akohida responsabel pa mayornan ku ta ehersé un funshon indispensabel durante di e periodo di krísis aki. Ora di repartí e muchanan bou di e diferente krèshnan, skol òf otro instituto, lo tene debido kuenta ku e medidanan proklamá dor di gezaghèber pa medio di e ordenansa di emergensia.

EBT (Eilandelijk Bestuurs Team) ta determiná kua funshonnan ku na e momento aki ta vital òf krítiko. Den EBT tin representashon di tur organisashon ku ta di importansia durante di un kalamidat.

Algun organisashon ku ta vital na e momento aki ta: kuido médiko, polis, prisòn, bombero, Kmar, duana, tim di krísis i personanan ku ta elaborá den akohida di emergensia. Esaki ta djis pa menshoná algun. EBT por amplia i ahustá e lista aki na momentu ku ta nesesario.

Algun funshon krítiko ta entre otro; supermarket, kompanianan di utilidat manera WEB i Selibon.

E tim di krísis ya a aserká e organisashonnan vital i ta den e proseso pa determiná e funshon nan krítiko.

Ta bon pa enfatisá un biaha mas ku e akohida di emergensia pa mucha ta solamente posibel ora sigui e instrukshonnan ku a ser partí pa e kompania, ku dor di EBT tim a ser konsiderá komo vital òf krítiko.

Ta supliká tur mayor pa mantené tur mucha ku tin síntoma di grip na kas i no presentá na akohida di emergensia.

Pa pregunta relashoná ku akohida di emergensia, por tuma kontakto ku tim di krísis via e mail adres noodkinderopvang@rijksdienstcn.com


DE RIJKSOVERHEID EN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD OM NOODOPVANG VOOR KINDEREN TE ORGANISEREN.

KRALENDIJK – Op donderdag 19 maart jongstleden nam de Bonairiaanse overheid het besluit om alle scholen en kinderopvanglocaties hier op Bonaire te sluiten. Dit was en is om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt, in het geval dat het op ons eiland is.

Door de reeds genoemde maatregel en omdat niet alle ouders die werkzaam zijn in een functie van levensbelang of een kritieke functie de opvang van hun kind(eren) kunnen organiseren, hebben de Rijksoverheid en het Openbaar Lichaam Bonaire de krachten gebundeld om noodopvang te regelen voor deze specifieke groep.

Een crisisteam coördineert, evalueert en neemt de nodige stappen om een verantwoordelijke opvang aan te bieden aan ouders die een onontbeerlijke functie hebben tijdens deze crisisperiode. Wanneer de kinderen over de verschillende crèches, scholen of andere instellingen worden verdeeld, zal er goed rekening gehouden worden met de maatregelen die de gezaghebber heeft afgekondigd door middel van de noodverordening.

Het EBT (Eilandelijk Bestuurs Team) bepaalt welke functies op dit moment van levensbelang of kritiek zijn. In het EBT zijn alle organisaties vertegenwoordigd die van belang zijn bij een calamiteit.

Enkele organisaties die op dit moment van levensbelang zijn, zijn: de medische zorg, de politie, de gevangenis, de brandweer, de Kmar, de douane, het crisisteam en personen die betrokken zijn bij de noodopvang. Om maar enkele te noemen. Het EBT kan deze lijst op het moment dat dit nodig is uitbreiden en aanpassen.

Enkele kritische functies zijn onder andere: supermarkten, nutsbedrijven zoals WEB en Selibon.

Het crisisteam heeft de organisaties van levensbelang al benaderd en is bezig de kritische functies te bepalen.

Het is goed om nogmaals te benadrukken dat de noodopvang voor kinderen alleen mogelijk is als de instructies worden opgevolgd die door het bedrijf zijn uitgedeeld dat door het EBT team als van levensbelang of kritiek wordt beschouwd.

Alle ouders wordt verzocht om alle kinderen met griepsymptomen thuis te houden en niet te verschijnen bij de noodopvang.

Voor vragen in verband met de noodopvang kunt u contact opnemen met het crisisteam via het e-mailadres noodkinderopvang@rijksdienstcn.com.


THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE PUBLIC ENTITY BONAIRE HAVE JOINED FORCES TO ORGANISE EMERGENCY CARE FOR CHILDREN.

KRALENDIJK – On Thursday March 19 last the government of Bonaire reached the decision to close all schools and childcare facilities here on Bonaire. This was and is to prevent coronavirus from spreading, in case it is present on our island.

Due to the already mentioned measure and because not all parents who are employed in an essential position or a critical position can organise the care for their child(ren), the Central Government and the Public Entity Bonaire joined forces to organise emergency care for this specific group.

A crisis team coordinates, evaluates and takes the necessary steps to offer responsible care to parents who have an indispensable position during this crisis period. When the children are distributed over the various nurseries, schools or other institutions the measures announced by the Island Governor by means of the Emergency Ordinance shall properly be taken into account.

The EBT (Island Policy Team) determines what positions are presently essential or critical. All organisations that are important in case of a contingency are represented in the EBT. 

Some organisations that are presently essential are the medical care, the police, the prison, the fire brigade, the Kmar, the customs authorities, the crisis team and people who are involved in the emergency care. To mention only a few. The EBT can expand or adjust this list at the moment that this appears to be necessary.

Some critical functions are, inter alia, supermarkets, utilities companies, e.g. WEB and Selibon.

The crisis team has already approached the essential organisations and is working on determining the critical positions.

It is good to emphasise again that the emergency care for children is only possible if the instructions that were issued by the company that was qualified as essential or critical by the EBT team are followed.

All parents are requested to keep children with flu symptoms at home and not to present them at the emergency care.

For questions in connection with the emergency care you can contact the crisis team via the email address noodkinderopvang@rijksdienstcn.com.


Share This
error: Content is protected !!