Maske ku na islanan-BES no a konstatá kasi of ningún kaso di kontagio ku e virùs di corona, ta keda nesesario pa mantené bo mes na regla i instrukshon pa motibu ku te ainda tin posibilidat di kontagio i esaki por plama hopi lihé. E islanan a rátifiká ordenansanan di emergensia nobo i relashoná ku esaki, Ministerio Públiko a ahustá e tabèl di multa. 

Afortunadamente mayoria hende ta tene nan mes na regla. No opstante, nos ta haña nesesario pa sigui atvertí kiko ta e konsekuensianan ora no kumpli ku regla. Bo ta pone bo mes i otronan na peliger! Si ta nesesario, entidat públiko lo imponé un kargo. Ministerio Públiko ta imponé un but i lo bai tin kasonan aselerá den korte. Polis i agentenan di polis èkstraordinario lo tene kòntròl severo ku kumplimentu di regla i tin e outoridat pa traha prosès ferbal ora por ehèmpel tin muchu hende aglomerá, òf ku no ta kumpli ku e medidanan di karantena. E montantenan siguiente ta konta komo un punto di salida i por subi si e situashon ta èksigí esaki. 

Entidat Públiko, Polis, Korte komún i Ministerio Públiko no tin ningun nesesidat pa imponé but. Ta preferá ku un i tur mantené nan mes na regla. Esaki ta na interes di komunidat kompletu pa evitá kontaminashon. Responsabilidat propio ta mas mihó ku obligashon. Hasié pa e personanan mas vulnerabel den nos komunidat. Hasié pa nos tur, mantené distansia! 

NALEVING EN HANDHAVING IN HET KADER VAN DE CORONA VIRUS CRISIS 

Ondanks het feit dat op de BES-eilanden weinig tot geen besmettingen zijn vastgesteld, blijft het noodzakelijk om je aan regels en richtlijnen te houden, want een besmetting is nog steeds mogelijk, en deze kan zich razendsnel verspreiden. De eilanden hebben daartoe nieuwe noodverordeningen bekrachtigd en het Openbaar Ministerie heeft de transactietabel daar op aangepast. 

Gelukkig houden velen zich nog steeds keurig aan de regels. We blijven het echter nodig vinden te waarschuwen wat de consequenties zijn bij overtredingen. Je brengt andere mensen en jezelf in gevaar! Indien nodig zal het openbaar lichaam een last onder dwangsom uitvaardigen. Het OM legt boetes op en er kunnen snelrechtzittingen plaatsvinden. De politie en bavpollers controleren streng op de naleving en hebben de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld samenkomsten met teveel personen, of het niet opvolgen van de quarantaine maatregelen processen verbaal op te stellen. Onderstaande bedragen gelden als uitgangspunt en kunnen oplopen als de situatie om maatwerk vraagt. 

Het openbaar lichaam, de politie, het Hof en het OM hebben geen enkele behoefte om boetes op te leggen. Liever willen we dat mensen zichzelf aan de regels houden, het is in ieders belang dat we besmetting zo veel mogelijk voorkomen. Eigen verantwoordelijkheid werkt veel beter dan dwang. Doe het voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Doe het allemaal, hou afstand! 


COMPLIANCE AND ENFORCEMENT REGARDING THE CORONA VIRUS CRISIS 

Even though few or no infections have been detected on the BES islands, it is still necessary to adhere to rules and guidelines, because an infection is still possible, and it can spread at lightning speed. To this end, the islands have ratified new emergency regulations and the Public Prosecutor’s office has adapted the transaction table accordingly. 

Fortunately, many still stick to the rules. However, we continue to find it necessary to warn of the consequences of violations. Not only do you put other people in danger, but also yourself! If necessary, the public entity will issue a penalty order. The Public Prosecutor’s office imposes fines and fast hearings can take place. The police and extraordinary agents of police will strictly monitor compliance and have the authority to draw up official reports, for example at gatherings of too many people, or for not following the quarantine measures. The amounts below are the starting point and can increase if the situation requires customization. 

The public entity, the police, the Court and the Public Prosecution Service have no desire to impose fines. We prefer people to stick to the rules, it is in everyone’s interest that we prevent contamination as much as possible. Personal responsibility works much better than coercion. Do it for the vulnerable people in our society. Do it for all of us, keep your distance!


Share This
error: Content is protected !!