KRALENDIJK – E kantidat di bishitante ku a bishitá Boneiru ku avion, a oumentá ku 7 porshento den 2019 kompará ku 2018. Na Saba e subida tabata 10 porshento, e kantidat di bishitante na Sint Eustatius a keda igual. Turismo den e área karibense den su totalidat a krese den 2019 ku 4,9 porshento. Meskos ku den añanan anterior mayoria bishitante ta bin for di di Hulanda, Merka, i for di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten. Asina CBS ta informá a base di sifranan nobo tokante turismo na Hulanda Karibense.

E kantidat di bishitante ku a bishitá Boneiru ku avion a subi di 147,8 mil den 2018, pa 157,8 mil den 2019. Kasi mitar di esakinan a bin di Oropa (49 porshento). Hulanda ta tuma 39 porshento di esaki pa su kuenta. Esaki tabata komparabel den e añanan anterior. Banda di esei hopi hende ta bin Boneiru riba un biahe krusero: 458 mil den 2019, un oumentu di 15 porshento. E kresementu di turismo krusero a tuma lugá partikularmente den e temporada abou (mei te ku òktober).

Kresementu fuerte kantidat di bishitante Saba

Tambe na Saba tabatin den 2019 un subida di e kantidat di bishitante ku a bishitá e isla ku avion: 8,9 mil, kompará ku 8,1 mil na 2018. Den e dos añanan previo na 2019, tambe pa motibu di e orkannan Matthew (sèptèmber 2016) i Irma (sèptèmber 2017), tabata trata di un bahada di e kantidat di bishitante. Mayoria hende a bin ku avion for di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten (28 porshento). Merikano- i hulandesnan (for di Oropa) tabata bon pa konsekutivamente 25 i 18 porshento di e bishitantenan.

Na 2019 tambe 6,5 mil pasahero a yega Saba ku fèri for di Sint Maarten, un oumentu di 20 porshento kompará ku 2018. Banda di esei 1,6 mil pasahero a bishitá e isla ku dos barku krusero mas chikitu.

Kantidat di bishitante Sint Eustatius igual

Kontrali na Boneiru i Saba, e kantidat di bishitante na Sint Eustatius no a oumentá den 2019 kompará ku e aña promé ku esei. Un posibel splikashon ta ku e kantidat di pasahero ku avion tampoko no a oumentá den 2019. E kantidat di buelo pa e isla a baha te asta.

Meskos ku na Boneiru, mayoria bishitante na Sint Eustatius tabata prosedente di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten (31 porshento), Hulanda (Oropeo) (22 porshento) i Merka (11 porshento).

Fuentenan

StatLine – Turismo ku a drenta ku avion https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83104NED/table?ts=1587423812656

Lenknan relevante

World Tourism Barometer UNWTO https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/UNWTO_Barom20_01_January_excerpt_0.pdf

Notisia – Oumentu kantidat di buelo i pasahero na Hulanda Karibense den 2019 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/stijging-aantal-vluchten-en-passagiers-op-caribisch-nederland-in-2019

Splikashon

Bishitantenan

E kantidat di bishitante i pasahero menshoná aki ta basá kompletamente riba fuentenan atministrativo.

Pa bishitantenan ta trata di tantu ekskurshonista komo turista, ku ta keda minimal un anochi riba un di e islanan. Bishitantenan no ta bin un di e islanan solamente ku un motibu rekreativo, pero ta trata tambe di bishitantenan ku otro motibunan, manera un fin komersial òf un matrimonio.GROEI TOERISME BONAIRE EN SABA IN 2019

KRALENDIJK – Het aantal bezoekers dat per vliegtuig Bonaire bezocht, is in 2019 met 7 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Op Saba bedroeg de stijging 10 procent, het aantal bezoekers op St. Eustatius bleef gelijk. Het toerisme in het Caribisch gebied als geheel groeide in 2019 met 4,9 procent. Net als in eerdere jaren komen de meeste bezoekers uit Nederland, de Verenigde Staten, en uit Aruba, Curaçao en St. Maarten. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het toerisme in Caribisch Nederland.

Het aantal bezoekers dat Bonaire met het vliegtuig aandeed steeg van 147,8 duizend in 2018 naar 157,8 duizend in 2019. Bijna de helft hiervan kwam uit Europa (49 procent). Nederland nam 39 procent voor zijn rekening. Dit was vergelijkbaar in voorgaande jaren. Daarnaast komen veel mensen naar Bonaire met een cruise: 458 duizend in 2019, een stijging van 15 procent. De groei van het cruisetoerisme heeft vooral plaatsgevonden in het laagseizoen (mei tot en met oktober).

Forse groei aantal bezoekers Saba

Ook op Saba was in 2019 sprake van een stijging van het aantal bezoekers dat per vliegtuig het eiland bezocht: 8,9 duizend, tegen 8,1 duizend in 2018. In de twee jaren voorafgaand aan 2019 was, mede door de orkanen Matthew (september 2016) en Irma (september 2017), nog sprake van een daling van het aantal bezoekers. De meeste mensen per vliegtuig kwamen uit Aruba, Curaçao en St. Maarten (28 procent). Amerikanen en Nederlanders (uit Europa) waren goed voor achtereenvolgens 25 en 18 procent van de bezoekers.

In 2019 kwamen ook 6,5 duizend passagiers per ferry vanuit St. Maarten naar Saba, een toename van 20 procent ten opzichte van 2018. Daarnaast deden nog 1,6 duizend passagiers met twee kleinere cruises het eiland aan.

Aantal bezoekers St. Eustatius gelijk

In tegenstelling tot Bonaire en Saba, is het aantal bezoekers op St. Eustatius in 2019 niet toegenomen ten opzichte van het eraan voorafgaande jaar. Een mogelijke verklaring is dat het aantal vliegtuigpassagiers in 2019 ook niet is toegenomen. Het aantal vluchten naar het eiland nam zelfs af.

Evenals op Bonaire waren de meeste bezoekers op St. Eustatius afkomstig van Aruba, Curaçao en St. Maarten (31 procent), (Europees) Nederland (22 procent) en de Verenigde Staten (11 procent).

Bronnen

StatLine – Inkomend toerisme per vliegtuig https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83104NED/table?ts=1587423812656

Relevante links

[1] World Tourism Barometer UNWTO https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/UNWTO_Barom20_01_January_excerpt_0.pdf

Nieuwsbericht – Stijging aantal vluchten en passagiers op Caribisch Nederland in 2019 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/stijging-aantal-vluchten-en-passagiers-op-caribisch-nederland-in-2019

Toelichtingen

Bezoekers

De hier genoemde aantallen bezoekers en passagiers zijn geheel gebaseerd op administratieve bronnen.

Bij bezoekers gaat het zowel om dagjesmensen als om toeristen, die minimaal één nacht op een van de eilanden verblijven. Bezoekers komen niet alleen met een recreatief motief naar een van de eilanden, maar het kan ook gaan om bezoekers met andere motieven, zoals een zakelijk doel of een huwelijk.


TOURISM ON BONAIRE AND SABA UP IN 2019

KRALENDIJK – In 2019, the number of visitor arrivals by air on Bonaire increased by 7 percent relative to the previous year. On Saba, the increase was 10 percent, while the number of visitor arrivals on St Eustatius remained the same. Tourism across the entire Caribbean region grew by 4.9 percent last year. Just as in previous years, most visitors were from the Netherlands, the United States, and from Aruba, Curaçao and St Maarten. This is reported by Statistics Netherlands (CBS) on the basis of new figures on tourism in the Caribbean Netherlands.

The number of visitors arriving on Bonaire by air rose from 147.8 thousand in 2018 to 157.8 thousand in 2019. Nearly half originated from Europe (49 percent), with the Netherlands accounting for 39 percent. This is similar to previous years. Furthermore, Bonaire has many cruise passengers visiting the island: 458 thousand in 2019, representing a 15-percent increase. Cruise tourism growth was mainly seen in the low season (May through October).

Substantial increase in visitor arrivals on Saba

Saba also recorded an increase in the number of visitors arriving by air last year: 8.9 thousand, versus 8.1 thousand in 2018. It had declined in the two years prior to 2019, mainly due to hurricanes Matthew (September 2016) and Irma (September 2017). Most visitors were from Aruba, Curaçao and St Maarten. American and European Dutch visitors were good for 25 and 18 percent respectively. In 2019, Saba also received 6.5 thousand ferry passengers from St Maarten , i.e. an increase of 20 percent on the previous year. Another 1.6 thousand passengers arrived on the island on two smaller cruise ships.

Number of visitors to St Eustatius unchanged

In contrast to Bonaire and Saba, the number of visitor arrivals by air on St Eustatius in 2019 did not rise compared to the previous year. A possible explanation is that the number of air passengers did not go up either last year. In fact, there were fewer inbound flights. Similar to Bonaire, most visitors on St Eustatius were from Aruba, Curaçao and St Maarten (31 percent), the European Netherlands (22 percent) and the United States (11 percent).

Papiamentu A Papiamentu translation of this news release can be obtained from Statistics Netherlands’ office on Bonaire by sending a request via email to: caribischnederland@cbs.nl

Sources

StatLine – Caribbean Netherlands: inbound tourism by air https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83104ENG/barv?dl=373D1

Relevant links

Website – World Tourism Barometer UNWTO https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/UNWTO_Barom20_01_January_excerpt_0.pdf

News release – More flights and passengers in the Caribbean Netherlands in 2019 https://www.cbs.nl/en-gb/news/2020/10/more-flights-and-passengers-in-the-caribbean-netherlands-in-2019

Explanation

Visitor arrivals

The numbers of visitor and passenger arrivals mentioned here are entirely based on administrative sources.

Visitor arrivals include both day-trippers and tourists (overnight visitors). Visitors to the islands may have recreational motives, but may also be visiting with another purpose such as a business meeting or a wedding.

Share This
error: Content is protected !!