KRALENDIJK – For di promé di aprel 2019, víktima di delito di violensia ku a tuma lugá na Boneiru, Sint Eustatius òf Saba, ta bini na remarke pa un pago di un solo biá di Schadefonds. Riba e página aki por mira un bista general di e sifranan di 2019: na total a entregá 53 petishon durante aña pasá, di kua 28 ya ta aprobá. Tin 22 petishon pendiente ainda i a rechasá 3 komo ku nan no tabata kumpli ku e kondishonnan. Na total a paga 112.406 euro na e 28 solisitantenan asigná, un promedio di 4.015 euro pa persona.


Ku e pago Schadefonds ta rekonosé e inhustisia ku a hasi e víktimanan na nòmber di sosiedat, di parti di Gobièrnu. Di e manera aki, Schadefonds ta kontribuí na e rekonstrukshon di konfiansa i di hustisia pa e víktima i su famia.

Pa mas informashon tokante Schadefonds CN por mira e wèpsait www.schadefondsCN.com.


SCHADEFONDS KEERDE IN 2019 TOTAAL 112.406 EURO UIT AAN PERSONEN IN CARIBISCH NEDERLAND

KRALENDIJK – Sinds 1 april 2019 komen slachtoffers van geweldsmisdrijven, gepleegd op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, in aanmerking voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds. Op deze webpagina ziet u een overzicht van de cijfers van 2019: er zijn het afgelopen jaar 53 aanvragen ingediend, waarvan er 28 reeds zijn toegewezen. Er zijn nog 22 aanvragen in behandeling 3 zijn afgewezen omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden. In totaal is er 112.406 euro uitgekeerd aan de 28 toegewezen aanvragers, gemiddeld 4.015 euro per persoon. 

Met de uitkering erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Voor meer informatie over het Schadefonds CN kunt u kijken op www.schadefondsCN.com.


SCHADEFONDS PAID 112,406 EUROS TOTAL TO PERSONS IN THE CARIBBEAN NETHERLANDS DURING 2019

KRALENDIJK – As of April 1st, 2019, victims of violent crimes committed in Bonaire, St. Eustatius or Saba are eligible for a one-off compensation payment from Schadefonds. On this webpage you san see an overview of the figures for 2019: 53 applications were submitted last year, of which 28 have already been allocated. 22 applications are still pending and 3 were rejected because they did not meet the conditions. In total, 112,406 euros were paid out to the 28 assigned applicants, an average of 4,015 euros per person.

With the compensation payment, the Schadefonds, on behalf of society and commissioned by the government, recognizes the injustice that has been done to the victims. This way Schadefonds contributes to restoring trust and gives justice to the victims and their relatives.

For more information about Schadefonds CN, please visit www.schadefondsCN.com.

Share This
error: Content is protected !!