Kralendijk – Despues di un proseso riguroso, Water –en Energie Bedrijf Bonaire N.V (WEB) a selektá Delta Security & Hospitality (Delta) pa realisá trabounan di seguridat. Ku firmamentu di e akuerdo aki WEB i Delta a sera un kontrato pa término largu for di 1 di mei.

WEB ta kontribuí na salú públiko y na un mihó kalidat di bida na Boneiru. Esaki nos ta hasi dor di produkshon i suministro di awa di bebe i suministro di energia konfiabel i pagabel. Tambe WEB tin na su enkargo kolekshon i tratamentu di awa di berpùt. Seguridat ta hopi importante pa kontinuidat di e diferente instalashonnan di WEB.

Agente di seguridat i anfitrion

Delta lo fasilitá seguridat di e instalashonnan di WEB. Delta tambe ta risibí klientenan di WEB i ta guianan si ta nesesario. Komo un kompania stratégiko pa nos isla e apoyo profeshonal di Delta ta bon bini. Delta ta apliká e sistema nobo di seguridat, un kombinashon entre seguridat fisko i teknologia.

Delta ta operando pa ocho aña kaba na Boneiru, riba tereno di seguridat di opheto i eventonan. Delta ta apliká feedback di su klientenan pa kada bes por logra un nivel di servisio mas haltu. WEB tin un partner konfiabel, eksperto, ku hopi eksperensia i profeshonal den Delta.


CONTRACT ONDERTEKENING TUSSEN WEB EN DELTA

Kralendijk – Na een rigoureus proces heeft Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) Delta Security (Delta) gekozen voor de beveiliging van WEB. Met de ondertekening van het contract zijn WEB en Delta per 1 mei 2020 een langdurige samenwerking aangegaan.

WEB draagt bij aan de volksgezondheid en een hoogwaardige levensstandaard op Bonaire. Dat doen we door een betaalbare en betrouwbare productie en distributie van drinkwater en de distributie van stroom. WEB is ook verantwoordelijk voor de centrale opvang en de zuivering van afvalwater. Beveiliging is van groot belang voor de continuïteit van deze voorzieningen.

Beveiliger en gastheer

Delta zal de beveiliging van de WEB installaties faciliteren. Ook verwelkomt Delta, klanten van WEB en wijst ze zo nodig de weg. Als een strategische bedrijf voor het eiland van Bonaire is de professionele support van Delta zeer welkom. Delta hanteert hierbij het ‘nieuwe beveiligen principe’, een samenspel tussen fysieke beveiliging en technologie.

Het bedrijf is al acht jaar op Bonaire actief op het gebied van object- en evenementenbeveiliging. Delta implementeert feedback van haar opdrachtgevers om een steeds hoger niveau van dienstverlening te bereiken. WEB heeft in Delta een betrouwbare, deskundige, ervaren en professioneel partner gevonden.


CONTRACT SIGNING BETWEEN WEB AND DELTA

Kralendijk – After a rigorous process, Water –en Energie Bedrijf Bonaire N.V (WEB) selected Delta Security & Hospitality (Delta) to facilitate the security of WEB buildings. With the signing of the contract, WEB and Delta entered into a long-term partnership on May 1st 2020.

WEB contributes to public health and a high standard of living on Bonaire. We do this through an affordable, reliable and sustainable production and distribution of drinking water and the distribution of energy. WEB is also responsible for the collection and the treatment of waste water. Security is of great importance for the continuity at these facilities.

Security guard and host

Delta will facilitate the security of WEB installations. Delta also welcomes WEB customers and guides them when necessary. WEB as a strategic company for Bonaire welcomes the professional support from Delta. Delta applies the ‘new security principle’, an interplay between physical security and technology.

Delta has been active on Bonaire for eight years in the field of object and event security. Delta applies customer feedback in order to achieve an increasingly higher level of service. WEB has found a reliable, expert, experienced and professional partner in Delta.

Share This
error: Content is protected !!