KRALENDIJK – Klup nokturno, spa i sauna por habri atrobe for di 15 di mei bou di reglanan estrikto. Tambe pisinanan por habri atrobe pa públiko.

No ta permití kompetensianan o deporte den forma di kompetensia, esaki ta konta pa mucha tambe. Pa loke ta trata klup pa adulto solamente e parti di hóreka por habri pero ofresementu i dunamentu di servisio seksual ta keda prohibí. Tambe evenementu kaminda mester pidi pèrmit pa organisá esaki ta keda prohibí.

E ordenansa di emergensia nobo di COVID-19 ku e medidanan mas suavisá, ta bálido for di 15 di mei i ta na vigor te ku 31 di mei 2020, bou di kondishonnan estrikto. E distansia sosial di 1.5 meter i enkuentronan di nos mas di 50 persona, ta keda na vigor. Tambe ta keda konta e medidanan di higiena: laba man bon i regularmente ku habon. E reglanan aki ta keda vigente pa kombatí un plamamentu no kontrolá di e vírùs di corona. Maske e chèns ta bira kada bes mas chikí, no por ekskluí por kompleto si e vírùs di corona ta presente na Boneiru.


PER 15 MEI NACHTCLUBS, SAUNA’S EN SPA’S WEER OPEN

KRALENDIJK – Nachtclubs, spa’s en sauna’s mogen vanaf 15 mei onder strikte voorwaarden weer open. Ook zwembaden mogen hun deuren voor het publiek weer openen.

Competities ofwel sporten in wedstrijdverband mogen niet, dit geldt ook voor kinderen. Voor wat betreft de sexclubs, hiervan mogen alleen de horecagelegenheden weer open. Het aanbieden en verlenen van seksuele diensten is verboden. Evenementen waarbij een vergunning moet worden aangevraagd, blijven ook verboden.

De nieuwe Noodverordening COVID-19 met de verder versoepelde maatregelen is vanaf 15 mei van kracht en geldt tot en met 31 mei 2020, onder strikte voorwaarden. De sociale afstand van 1.5 meter en samenkomst van niet meer dan 50 personen, blijven van kracht. Tevens gelden de hygiëne maatregelen nog steeds: regelmatig goed en vaak de handen wassen, met zeep. Deze regels blijven om een ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoewel de kans steeds kleiner wordt, kan niet geheel worden uitgesloten of het coronavirus op Bonaire aanwezig is.


AS OF MAY 15 NIGHTCLUBS, SAUNAS AND SPAS ALLOWED TO OPEN

KRALENDIJK – Nightclubs, spas and saunas are allowed to open again as of May 15, under strict conditions. Swimming pools may also reopen their doors to the public.

Competitions are not allowed, this also applies to children. As for the sex clubs, only the catering establishments may open again. Offering and providing sexual services is prohibited. Events for which a permit is required, are also prohibited.

The new Emergency Ordinance COVID-19 including the additional eased measures is effective from May 15 up to and including May 31, 2020, under strict conditions. The social distance of 1.5 meters and the gathering of no more than 50 people remain in force. Hygiene measures also still apply : was your hands well and often, with soap. These rules continue to prevent an uncontrolled spread of the corona virus. Although the change is getting smaller, it cannot be entirely excluded whether the corona virus is present on Bonaire.

Share This
error: Content is protected !!