KRALENDIJK – Mayornan di alumnonan ku (despues di fakansi grandi benidero) ta bai skol avansá, por entregá un petishon na unidat SZW di RCN pa un kompensashon den gastu di artíkulo di skol. E pakete di skol di SZW ta konsistí di bale pa entre otro ünifòrm di skol, sapatu i artíkulo pa skibi. Famianan na Boneiru ku un entrada te $1.250 nèto pa luna, ta bini na remarke pa e sosten aki. Na Sint Eustatius e límite di entrada ta $1.583 i na Saba $1.480 nèto pa luna pa kas di famia. Si tin mas yu den e kas di famia ku ta bai skol avansá, por apliká tambe si e entrada ta algu mas haltu.

Por entregá un aplikashon na ofisina di unidat SZW òf via e-mail. Por haña e formulario di aplikashon online www.rijksdienstcn.com bou di ‘Asuntunan Sosial’. Na Saba i Sint Eustatius, mayornan i kuidadónan por akudí na SZW di djaluna te ku djaweps durante oranan di mainta, te ku promé di yüli. Na Boneiru tin orarionan di konsulta spesial den e simannan di 15 i di 22 di yüni riba djaluna, djamars i djárason entre 1:30or di mèrdia pa 3:30or di atardi. Mayornan (di kriansa) ku no ta alkansá pasa na SZW durante e orarionan aki i ku no por apliká digitalmente, por traha un sita dor di manda un e-mail pa onderstand@rijksdienstcn.com òf yama òf WhatsApp e number +599 781 0343.

Petishonarionan mester manda òf trese un sédula bálido, slep di salario di e último dos lunanan, estado di kuenta di banko di e último dos lunanan i un troubuk òf buki di famia. Mester entregá e dokumentonan aki tambe di pareha di e petishonario si e ta forma parti di e mesun kas di famia. Ademas mester proba ku e yu ta bai skol sekundario dor di entregá prueba di inskripshon òf e último rapòrt di skol básiko.Un vogt òf mayor di kriansa mester entregá tambe un desishon ku ta ilustrá ku e ta e kuidadó legal. Unidat SZW ta spera ku mas hende posibel ta entregá un petishon digital en konekshon ku e medidanan rondó di e vírùs di corona. Esnan ku tòg ke entregá aplikashon na ofisina di SZW, den e sala di espera ya por kuminsá yena e formulario pa asina e momentonan di kontakto kana rápido i pa no muchu hende bini huntu den e edifisio.

Mayornan di mucha ku ta bai enseñansa básiko, por tuma kontakto ku e Entidatnan Públiko pa sosten.


SZW START MET AANVRAAG SCHOOLBENODIGDHEDEN

KRALENDIJK – Ouders van kinderen die (na de komende zomervakantie) naar de middelbare school gaan, kunnen bij de RCN unit SZW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolbenodigdheden. Het SZW school-pakket bestaat uit waardebonnen voor onder andere schooluniformen, schoenen en schrijfwaar. Gezinnen op Bonaire met een inkomen tot $1.250 netto per maand komen in aanmerking voor deze steun. Op Sint Eustatius is de inkomensgrens $1.583 en op Saba $1.480 netto per maand per huishouden. Als er meerdere kinderen uit het gezin naar de middelbare school gaan, kan ook een aanvraag worden gedaan als het inkomen iets hoger ligt.

Een aanvraag kan worden gedaan bij het kantoor van de unit SZW of via e-mail. Het aanvraagformulier is te vinden op www.rijksdienstcn.com onder ‘Sociale Zaken’. Op Saba en Sint Eustatius kunnen ouders en verzorgers tot 1 juli van maandag tot en met donderdag terecht in de ochtenduren. Op Bonaire zijn er speciale spreekuren in de week van 15 en 22 juni op maandag, dinsdag en woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur. Ouders en verzorgers die op deze tijdstippen niet de mogelijkheid hebben om langs te komen en geen digitale aanvraag kunnen doen, kunnen een afspraak maken door een email te sturen naar onderstand@rijksdienstcn.com of te bellen of WhatsApp’en naar +599 781 0343.

De aanvragers moeten een geldige sédula, loonstroken van de afgelopen twee maanden, bankafschriften van de afgelopen twee maanden en een trouwboek of familieboek meenemen of meesturen. Deze documenten moeten ook aangeleverd worden van een partner die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden. Daarnaast moet aangetoond worden dat het kind naar de middelbare school gaat door middel van een bewijs van inschrijving, of het laatste rapport van de basisschool. Een voogd of verzorger moet ook een beschikking laten zien waaruit blijkt dat hij of zij de wettelijke verzorger is. De unit SZW hoopt dat zoveel mogelijk mensen digitaal een aanvraag doen in verband met de maatregelen rondom corona. De aanvragers die toch naar het kantoor komen, kunnen in de wachtkamer alvast het aanvraagformulier invullen, zodat de contactmomenten snel verlopen en er niet teveel mensen samenkomen in het gebouw.

Ouders van kinderen die naar het basisonderwijs gaan, kunnen voor ondersteuning contact opnemen met het Openbaar Lichaam.


SZW STARTS WITH APPLICATION FOR SCHOOL SUPPLIES

KRALENDIJK – Parents of children who go to secondary school (after coming summer holidays) can apply with the RCN-unit SZW for a contribution towards the costs of school supplies. The SZW school package consists of vouchers for school uniforms, shoes and stationery. Families on Bonaire with an income up to $ 1,250 net per month are eligible for this support. On St. Eustatius the income limit is $ 1,583 and on Saba $ 1,480 net per month per household. If several children from the same family go to secondary school, an application can also be made if the income is slightly higher.

An application can be made at the office of the SZW-unit or by e-mail. The application form can be retrieved on www.rijksdienstcn.com under ‘Social Affairs’. On Saba and St. Eustatius, parents and caregivers can visit SZW from Monday through Thursday during the morning hours until July 1st. On Bonaire there are special consultation hours during the week of June 15th and June 22nd. These are on Monday, Tuesday and Wednesday between 1:30 PM and 3:30 PM. Parents and caregivers who do not have the opportunity to come by at these times and who cannot submit a digital request, can make an appointment by sending an email to onderstand@rijksdienstcn.com or by calling or sending a text through WhatsApp to +599 781 0343.

Applicants must bring or send a valid ID card, pay slips from the past two months, bank statements from the past two months and a marriage or family book. These documents must also be supplied by a partner who is part of the same household. In addition, it must be demonstrated that the child goes to secondary school by means of a certificate of enrollment, or the latest report from primary school. A guardian or caregiver must also present a decree showing that he or she is the legal caregiver. The SZW-unit hopes that as many people as possible submit a digital application in connection with the measures relating to corona. The applicants who come to the office anyway, can fill in the application form in the waiting room, so that the contact moments run quickly and there are not too many people gathering in the building.

Parents of children attending primary education can contact the island’s Public Entity for support.

Share This
error: Content is protected !!