Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i di Boneiru, Sint Eustatius i Saba a presentá su relato anual di aña 2019 na públiko. Den 2019 Korte a para ketu di forma festivo na su 150 añanan di eksistensia, komo un di e institushonnan mas bieu di Reino. Ta pa e motibu aki mes e relato anual a haña un tema ku ta pas ku e okashon: 150 Aña Korte. Meskos ku añanan anterior, a traha e relato anual digital di forma interaktivo, ku entrevista, sentensia i vidionan kòrtiku ku ta kontené informashon adishonal.

150 Aña Korte

Korte di Hustisia ta situá pa 150 aña kaba den e mahestuoso Stadhuis na Wilhelminaplein 4, na Kòrsou. Ku tempu el a bin haña un nòmber mas aserka, esta: 21 Trapi. E nòmber aki ta referí na e 21 stapnan ku ta kondusí na e edifisio. Den e relato anual Korte ta mira bèk riba kon el a kuminsá na aña 1869, na momentu ku, despues di keho di Gobernadó De Rouville tokante atministrashon di hustisia na e islanan, a lanta Korte. Tambe ta para ketu ampliamente na e Simposio na honor di 150 aña di Korte. Tur ku a pèrdè e simposio, por lesa diskurso di e oradónan den e relato anual.

Atministrashon di hustisia

Korte komo organisashon a sirbi ku e estado di derechi den 2019 ku 43 wes i 136 kolaboradó den diferente funshon di asistensia.

Kantidat di kaso

Den 2019 a drenta 39.189 kaso den Korte di promé instansia, un subida leve di 5% kompará ku 2018. E subida mas haltu ta den área di derechi atministrativo (‘bestuursrecht’), kaminda tabatin en total 2.301 kaso, un subida di 24% kompará ku e aña promé. E kasonan di LAR, ‘Landsverordening Administratieve Rechtspraak’, a bira dòbel i tabatin un subida pa loke ta trata kasonan di ekstranhero debí na e situashon ekonómiko i polítiko na Venezuela.

Tin 38.903 kaso ku a finasilá, esaki ta 4% mas ku e aña promé. Aki tambe por mira ku e subida mas supstansial ta den e área di derechi atministrativo (‘bestruursrecht’). Por mira e subida aki prinsipalmente na Aruba i Kòrsou.

E total di kasonan den apelashon ku a drenta den 2019 ta 1.327, esaki ta representá un bahada leve di 2% si nos kompará ku 2018. E bahada mas supstansial ta den kasonan sivil, kasonan tokante labor i huisionan sumario. A finalisá un total di 1.123 kaso den apelashon, esaki ta representá un subida di 20% kompará ku 2018.

Niun kaso penal no a bini bèk Korte

Ku orguyo Korte ta informá ku Korte Supremo di Hustisia na Ulanda no a destruí, ni tampoko manda niun kaso penal bèk pa Korte. Korte Supremo a trata un total di 33, asina yamá ‘kasonan penal di Karibe’, den kua ya kaba tabatin un sentensia di Korte den apelashon.

Huesnan lokal

Den 2019 tabatin tres wes den trayekto di formashon na Korte. Dos di nan, Kimberly Lasten i Angeline Martijn a terminá e trayekto aki di forma eksitoso na 2019 i a keda nombrá komo miembro di Korte, sede Kòrsou. Nan a instalá na sèptèmber 2019. Jane Jansen, kende tambe ta un wes lokal na Aruba, a terminá ku su trayekto di formashon for di 2018, i entrante 1 di yanüari 2019 el a keda nombrá komo miembro di Korte, lokalidat Aruba. Mr. Jansen a keda instalá na febrüari 2019. Tin un kandidato mas den e trayekto di formashon (raio: ‘rechterlijke ambtenaar in opleiding’) i na yanüari 2020 un ‘raio’ nobo di Boneiru a kuminsá ku e trayekto di formashon.

Edifisionan

Korte a enkontrá reto ku su edifisionan na tur su respektivo lokalidatnan. Debí na problema den e edifisio di Stadhuis, ku ya kaba ta hopi bieu, tin hopi atenshon pa e edifisio aki. Un parti di e personal ta trahando temporalmente for di un otro edifisio, ku tambe ta trese su retonan logístiko kuné. Den 2019 a tuma e promé pasonan pa por muda Korte temporalmente pa un otro edifisio, di manera ku por renobá Stadhuis.

E lokalidat na Sint Maarten, ku ta keda den e edifisio ikóniko yamá Courthouse, a hasi un investigashon pa determiná kon por hasi e edifisionan di Korte resistente pa orkan i kon por hasi nan optimal pa praktiká atministrashon di hustisia.

Na Boneiru pa basta tempu kaba Korte ta buskando un edifisio ku ta mas apropiá. Tin dos edifisio ku ta kumpli ku e rekisitonan funshonal. Awor, investigashon lo mester demostrá kua edifisio ta mas apropiá.

Na Aruba Presidente di Korte i Minister di Hustisia a firma un akuerdo di uzo pa alohamentu “bruikleenovereenkomst” i un akuerdo di delegashon “lastgevingsovereenkomst” pa e edifisio di Korte. Den e akuerdonan aki ta formalisá e deber i derechinan mutuo di tantu Korte, komo Pais Aruba.

Finansa

Korte a alkansá un resultado positivo di f 147.000 den 2019. Por atribuí e resultado aki pa gran parti na algun ingreso insidental, ku no ta originá di e operashon regular di Korte. E ingreso i gastunan insidental aki ta relashoná ku vários pòst di añanan anterior. E resultado di Korte, pa loke ta trata su operashon regular, ta f 50.000. Esaki ta un resultado partikularmente positivo, pa motibu ku Korte mester a kòrta kasi f 1.5 mion (algu mas ku 4%) den su gastunan. Bestür a hiba un maneho di redukshon stringente riba su gastunan pa por a kumpli ku e ophetivo ku e tabatin. A logra esaki pa gran parti tambe i ku esaki a (òf en todo kaso ta parse) ku a alkansá e límitenan di redukshon di gastu i di efisiensia operashonal.


JAARVERSLAG 2019 HOF VAN JUSTITIE: 150 JAAR HOF

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft vandaag zijn Jaarverslag van 2019 aan het publiek gepresenteerd. In 2019 heeft het Hof feestelijk stilgestaan bij zijn 150 jarig bestaan als een van de oudste instituties binnen het Koninkrijk. Daarom heeft het jaarverslag het passende thema 150 Jaar Hof meegekregen. Net als voorgaande jaren is het digitale jaarverslag interactief opgemaakt met interviews, uitspraken en informatiefilmpjes.

150 Jaar Hof

Het Hof van Justitie is al 150 jaar in het prachtige Stadhuis aan het Wilhelminaplein 4 op Curaçao gevestigd. Met de tijd heeft het nog een bijnaam bijgekregen: 21 Trapi. Refererend naar de 21 treden die naar het gerechtsgebouw leiden. In het jaarverslag blikt het Hof terug naar het ontstaan in 1869 toen na klachten van Gouverneur De Rouville over de rechtspraak op de eilanden het Hof werd opgericht. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het Symposium ter ere van het 150 jarig bestaan van het Hof. Wie het symposium heeft gemist kan de toespraken van de sprekers in het jaarverslag lezen.

De rechtspraak

De organisatie van het Hof heeft de rechtsstaat in 2019 gediend met 43 rechters en 136 medewerkers werkzaam in de ondersteuning.

Zaaksaantallen

In 2019 zijn 39.189 zaken in eerste aanleg ingestroomd, een lichte stijging van 5% ten opzichte van 2018. De hoogste toename is bij het rechtsgebied bestuursrecht, die met 2.301 zaken 24% meer instroom had dan het jaar ervoor. De Lar-zaken, oftewel Landsverordening administratieve rechtspraak, zijn verdubbeld en er was een toename te zien in de vreemdelingen zaken door de economische en politieke situatie in Venezuela. Er zijn 38.903 zaken afgehandeld, 4% meer dan het jaar daarvoor. Ook hier is de grootste toename bij het rechtsgebied bestuurszaken met 19%. De toename is voornamelijk bij de vestigingen Aruba en Curaçao te zien.

De totale instroom van hoger beroepzaken in 2019 bedraagt 1.327 zaken, dit is een lichte daling van 2% afgezet tegen de instroom in 2018. De grootste afname is zichtbaar bij de instroom van civiele zaken, arbeidszaken en kortgedingen. De uitstroom van hoger beroepzaken bedraagt 1.123 zaken, dat is een toename van 20% ten opzichte van 2018.

Geen strafzaken teruggewezen naar Hof

Met trots vermeldt het Hof dat de Hoge Raad in 2019 geen strafzaken heeft vernietigd of teruggewezen naar het Hof. De Hoge Raad heeft zich gebogen over in totaal 33 zogeheten ‘Caribische strafzaken’ waarin het Hof vonnis had gewezen.

Caribisering

In 2019 waren er drie rechters in opleiding bij het Hof. Twee daarvan, Kimberly Lasten en Angeline Martijn, hebben hun opleiding in 2019 met succes afgerond en zijn benoemd tot lid van het Hof, met standplaats Curaçao. In september 2019 zijn zij geïnstalleerd. Jane Jansen, ook een lokale rechter op Aruba, heeft reeds in 2018 haar opleiding afgerond en is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot lid van het Hof, met standplaats Aruba. Mr. Jansen is in februari 2019 geïnstalleerd. Eén rechterlijke ambtenaar in opleiding (raio) is nog in opleiding en in januari 2020 is een nieuwe raio uit Bonaire met de opleiding begonnen.

Huisvesting

Op alle vestigingen heeft het Hof uitdagingen gehad met de huisvesting. Door de problemen in het verouderde Stadhuis in Curaçao eist de huisvesting veel aandacht. Een deel van het personeel is tijdelijk gehuisvest in een ander pand, dat de nodige logistieke uitdagingen met zich meebrengt. In 2019 zijn de eerste stappen genomen om het Hof tijdelijk naar een ander pand te verhuizen zodat het Stadhuis gerenoveerd kan worden.

De vestiging Sint Maarten, gevestigd in het iconische Courthouse, heeft in 2019 onderzoek gedaan naar hoe de panden van het Gerecht orkaanbestendig en optimaal voor de rechtspraak gemaakt kunnen worden.

Op Bonaire is het Hof al geruime tijd op zoek naar een geschikter pand. Er zijn twee panden die voldoen aan de functionele eisen. Onderzoek moet uitwijzen welk pand het meest geschikt is.

In Aruba zijn door de president van het Hof en de minister van Justitie een bruikleenovereenkomst en lastgevingsovereenkomst voor het gerechtsgebouw getekend. Hierin worden de wederzijdse rechten en plichten van het Hof en het Land Aruba geformaliseerd.

Financiën

Het Hof heeft over 2019 een positief resultaat behaald van f 147.000. Dit resultaat wordt mede veroorzaakt door incidentele baten van f 97.000 die niet voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering. De incidentele baten en lasten hebben betrekking op verschillende posten uit voorgaande jaren. Het resultaat van het Hof uit de reguliere bedrijfsvoering is f 50.000. Dit is een bijzonder positief resultaat omdat het Hof een bezuinigingsopgave had in 2019 van circa f 1.5 miljoen (ruim 4%). Het bestuur heeft een streng bezuinigingsbeleid gevoerd op de kosten om deze opgave te halen. Dat is grotendeels gelukt en daarmee zijn (of lijken) de grenzen van bezuinigingen en nog efficiënter werken wel bereikt.


ANNUAL REPORT 2019 COURT OF JUSTICE: 150 YEARS OF THE COURT

The Common Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and Bonaire, Sint Eustatius and Saba presented its 2019 Annual Report to the public today. In 2019, the Court celebrated its 150-year anniversary, as one of the oldest institutions in the Kingdom, which is why the annual report has been given the appropriate theme of 150 Years of the Court. As in previous years, the digital annual report has been developed interactively with interviews, rulings, and informational videos.

150 Years of the Court

The Court of Justice has been located in the beautiful Town Hall at Wilhelminaplein 4 in Curaçao for 150 years. Over time, it eventually gained another nickname: 21 Trapi, referring to the 21 steps leading to the courthouse. In the annual report, the Court looks back to its origins, when in 1869, following complaints by Governor De Rouville about the administration of law on the islands, the Court was established. Extensive attention is also paid to the Symposium in honor of the Court’s 150-year anniversary. Those who missed the symposium can read the speeches of the speakers in the annual report.

Administration of justice

In 2019, the Court served the rule of law with 43 judges and 136 support staff members.

Case numbers

In 2019, a total of 39,189 cases were registered, a slight increase of 5% compared to 2018. The highest increase is in the area of administrative law, which, with 2301 cases, had 24% more cases than the previous year. The so-called LAR-cases (cases concerning the Administrative Law Code) have doubled and there has been an increase in cases concerning foreigners, due to the economic and political situation in Venezuela.

A total of 38,903 cases were finalized, 4% more than the previous year. Here too, the largest increase was in the area of administrative law, namely: 19%. The increase can be mainly seen in Aruba and Curaçao.

The total influx of appeal cases in 2019 amounted to 1,327 cases, a slight decrease of 2% compared to the number of cases in 2018. The largest decrease is visible in the influx of civil cases, labor and employment cases and summary proceedings. A total of 1,123 appeal cases were finalized, which is an increase of 20% compared to 2018.

No criminal cases returned

The Court notes with pride that in 2019 the Supreme Court did not destroy nor return criminal proceedings to the Court. The Supreme Court examined a total of 33 so-called ‘Caribbean criminal cases’ in which the Court had already pronounced a judgment.

Local judges

In 2019 there were three judges in training at the Court. Two of them, Kimberly Lasten and Angeline Martijn, completed their training successfully in 2019 and were appointed member of the Court, in Curaçao. They were installed in September 2019. Jane Jansen, also a local judge in Aruba, completed her training in 2018 and was appointed a member of the Court in Aruba as from January 1, 2019. Jane Jansen LL.M was installed in February 2019. One judicial officer in training (‘raio’) remains in training and in January 2020 a new ‘raio’ from Bonaire initiated the ‘raio’ trajectory.

Housing

The Court had challenges with housing at all its seats. Due to the problems in the outdated Town Hall in Curaçao, housing demands a lot of attention. Part of the staff is temporarily working from another building, which presents the necessary logistical challenges. In 2019, the first steps were taken to temporarily move the Court to another building, so that the Town Hall can be renovated.

In 2019, the Sint Maarten seat, located in the iconic Courthouse, investigated how the premises of the Court could be made hurricane-resistant and optimal for the administration of justice. In Bonaire, the Court has been looking for a more suitable property for some time now. There are two properties that meet the functional requirements. Further research should determine which property is best suited. In Aruba, a loan for use agreement and a delegation agreement were signed for the courthouse by the President of the Court and the Minister of Justice. They formalize the mutual rights and obligations of the Court and Aruba.

Finance

In 2019, the Court achieved a positive result of f 147,000. This result is partly due to incidental benefits of f 97,000, which do not result from the regular business operations. The incidental income and expenses relate to different items from previous years. The result of the Court from the regular business activities is f 50,000. This is a very positive result, considering that the Court had an austerity cut in 2019 of about f 1.5 million (more than 4%). The board pursued a strict austerity policy on the expenses, in order to meet these cuts. This has largely been achieved, and (apparently) with it, the limits of austerity and operational efficiency were reached.

Share This
error: Content is protected !!