KRALENDIJK – E daño ekonómiko di e krísis di corona ta grandi. Hopi hende a pèrdè nan trabou òf ta traha solamente partaim i ta buska otro posibilidat pa bai dilanti tòg. Pa alumno ku aktualmente ta kaba nan skol sekundario i ta kla pa e siguiente paso, por ta ménos atraktivo pa den e tempu aki sigui un estudio leu fo’i kas. Minister Arie Slob (Enseñansa Básiko i Sekundario i Media) i diputado Nina den Heyer a firma un kombenio di enseñansa yanüari ku a pasa, den kua entre otro a hasi palabrashon pa estudionan di MBO supsidiá i tambe pa e edifisio nobo ku mester konstruí pa e sekshon di MBO di SGB. Asina hende for di region por sigui desaroyá nan mes den un ambiente di siñamentu profeshonal.

Ministerio di OCW ta invertí den enseñansa profeshonal riba e islanan. E enseñansa aki ta pa studiante di Boneiru mes i tambe pa personanan di e otro islanan ku ta dominá e idioma hulandes sufisientemente. Ta trata por ehèmpel di: alumno ku aktualmente ta kambia di enseñansa sekundario pa MBO, personanan ku a stòp anteriormente ku nan estudio, personanan ku ta traha (partaim) òf ku nèt awor pa motibu di e krísis no tin trabou mas. For di diferente estudio atministrativo, tékniko i di servisio, nan por skohe e estudio di MBO ku ta pas mihó serka nan.

Pa mayoria di estudio tin dos posibel ruta di studia: ‘Beroeps Begeleidende Leerweg’ (BBL) i ‘Beroepsopleidende Leerweg’ (BOL). BBL ta enserá ku e studiante banda di siña, ta bai traha tambe pa un gran parti di tempu den e área di e profeshon. BOL ta enserá ku e studiante pa e parti di mas grandi di tempu ta studia teoria i despues ta sigui un stazje pa haña eksperensia den práktika.

E estudionan di MBO Bonaire ta konektá eksaktamente ku komèrsio i industria. Un bon ehèmpel ta e estudio di ICT, kaminda e alumnonan den e ruta di estudio BBL, banda di nan edukashon ta haña eksperensia tambe den práktika na e departamento SSO di RCN. Pa otro estudio tambe tin rutanan di estudio BBL kaminda por haña eksperensia serka dunadónan di trabou riba e isla. Banda di e echo ku e alumnonan mesora ta link teoria i práktika i ta haña eksperensia den esaki, e kompanianan por haña supsidio di gastu di salario pa e alumnonan ku ta siña i traha bou di guia serka nan.

E tim di OCW den e área Karibense ta hasi un yamada na esnan interesá tantu na Boneiru komo Saba, Sint Eustatius, Aruba, Kòrsou i Sint Maarten pa, den e tempu difísil aki no pèrdè kurashi sino hustamente hasi uso di e oportunidat di sigui un estudio ku ta pas bon serka nan. Asina nan por perfekshoná nan konosementu mas aleu i bira mas ampliamente disponibel den futuro.


GESUBSIDIEERDE MBO OPLEIDINGEN BONAIRE 2020-2021

KRALENDIJK – De economische schade door de coronacrisis is groot. Velen hebben hun baan verloren of werken nog maar deeltijd en zoeken andere mogelijkheden om toch vooruit te komen. Voor leerlingen die nu hun middelbare school afronden en toe zijn aan de volgende stap, kan het minder aantrekkelijk zijn om in deze tijd een studie te volgen aan de andere kant van de oceaan. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet onderwijs & Media) en gedeputeerde Nina den Heyer hebben afgelopen januari een onderwijsconvenant getekend waarin onder andere afspraken zijn gemaakt voor gesubsidieerde MBO opleidingen alsook voor het nieuw te bouwen onderkomen voor de MBO sectie van de SGB. Zo kunnen mensen uit de regio zich in een zeer professionele leeromgeving verder ontwikkelen.

Het Ministerie OCW investeert in het beroepsonderwijs op de eilanden. Dit onderwijs is bedoeld voor studenten op Bonaire zelf en ook voor personen op de andere eilanden die het Nederlands voldoende beheersen. Het gaat bijvoorbeeld om: scholieren die nu de overstap maken van de middelbare school naar het MBO, personen die eerder zijn gestopt met hun opleiding, personen die (parttime) werken of die juist nu door de crisis geen werk meer hebben. Uit tal van administratieve, technische en dienstverlenende opleidingen kunnen ze een MBO opleiding kiezen die het beste bij hen past.

Voor de meeste opleidingen zijn er twee leerroutes mogelijk: Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). BBL houdt in dat de student naast het leren, ook voor een groot deel van de tijd aan het werk gaat in het vakgebied. BOL houdt in dat de student voor het grootste deel van de tijd bezig is met theorie en later een stage volgt om praktijkervaring op te doen.

De opleidingen van MBO Bonaire sluiten naadloos aan op het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld is de ICT opleiding, waarbij leerlingen in de BBL leerroute, naast hun opleiding ook praktijkervaring opdoen bij afdeling SSO van RCN. Ook voor andere opleidingen zijn er BBL leerroutes waarbij ervaring kan worden opgedaan bij werkgevers op het eiland. Behalve dat de leerlingen hierdoor gelijk de link leggen tussen theorie en praktijk en er ervaring door opdoen, kunnen deze bedrijven loonkostensubsidie krijgen voor de leerlingen die bij hen begeleid leren en werken.

OCW team Caribisch gebied roept geïnteresseerden op zowel Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op, om in deze moeilijke tijd niet bij de pakken neer te zitten maar juist gebruik te maken van de mogelijkheid om opleiding te volgen die goed bij hen past. Zo kunnen ze hun kennis verder bijspijkeren en breder inzetbaar worden voor de toekomst.


SUBSIDISED MBO COURSES BONAIRE 2020-2021

KRALENDIJK – The economic damage due to the corona crisis is considerable. Many people have lost their jobs, are only working part-time or are looking for new possibilities to move ahead. In these times, for students who are now concluding their secondary education and who are ready for the next step, it can be less attractive to move to the other side of the ocean to continue studying. Last January Minister Arie Slob (Primary and Secondary Education & Media) and Commissioner Nina den Heyer signed an education covenant in which, among other things, agreements were made about subsidised MBO (Secondary Vocational Education) courses as well as new buildings to be built for the MBO section of SGB. This way, people from the region can develop further in a highly professional learning environment.

The Ministry of OCW invests in vocational education on the islands. This education is meant for students from Bonaire and also for people on the other islands who have sufficient command of Dutch. This concerns, for example, students who are now transferring from secondary school to MBO, people who previously discontinued their studies, people who work (part-time) or who are actually unemployed due to the crisis. They can select an MBO course that suits them best, from numerous administrative, technical and service-providing courses.

Most courses offer two learning routes: ‘Beroeps Begeleidende Leerweg’ (BBL) and ‘Beroepsopleidende Leerweg’ (BOL). BBL implies that the student, aside from learning, also spends a considerable part of the time working in the field. BOL implies that the student spends most of their time on theory and at a later stage follows an internship to gain practical experience.

The courses of MBO Bonaire are seamlessly in line with the business community. A good example is the ICT course where students in the BBL learning route, in addition to their training, also gain practical experience at the SSO Department of RCN. Other courses also offer BBL learning routes where experience can be gained with employers on the island. Aside from the fact that the students can immediately create a link between theory and practice and can gain experience, these businesses can receive wage cost subsidies for the students who learn and work with them.

The OCW Caribbean Team calls on interested persons on Bonaire, Saba, St. Eustatius, Aruba, Curacao and St. Maarten not to hesitate but to take advantage of the opportunity to follow courses that suit them well. This way, they can further improve their knowledge and become more broadly employable in the future.

Share This
error: Content is protected !!