Kralendijk – Den añanan 90 gobièrnu di Boneiru a duna pèrmit pa formulá e Plan di Desaroyo Boneiru 1998 – 2002 ‘Kresementu ku konservashon di naturalesa i kultura’. Ku e kresementu i desaroyo rápido di Boneiru den e último añanan ta esensial pa desaroyá un Plan Maestro pa un indikashon i direkshon evidente pa implementashon di e desaroyonan na nos isla den futuro. Esaki mester tuma lugá den koperashon ku tur stakeholder i komunidat boneriano en general pa duna forma na e vishon nobo aki.

Komo konsekuensia di esaki a kuminsá ku e trayekto aki ku e evento di Kick-off dia 6 di novèmber 2019 ku un dia di inspirashon, siguí pa dos dia di tayer riba 7 i 8 di novèmber 2019. Pa ta sigur ku ta bini mes tantu hende i entidat di Boneiru banda di interesadonan for di eksterior, a disidí pa kontinuá ku e proyekto aki via diferente aserkamentu pa optené mas tantu informashon posibel pa por tuma e mihó desishonnan pa futuro di Boneiru.

Ta ehekutá e ròndunan di konsultashon aki i skirbimentu di e plan maestro mes den nuebe luna. Durante e promé seis lunanan ta aserká komunidat boneriano i stakeholdernan pa duna nan aporte pa e vishon nobo pa Boneiru. Seguidamente durante tres luna ta prosesá e aporte di nos komunidat den e Plan Maestro 20 30. Dia 10 di òktober 2020 ta publiká e Plan Maestro.

E meta ta pa identifiká i selektá e eksperto korekto pa revisá i analisá e informashon akumulá i otro prosesonan di maneho pa skirbi e Plan Maestro Boneiru 20 30 integral. E plan aki mester ofresé Entidat Públiko Boneiru un vishon stratégiko amplio i un plan di ehekushon ku ta keda deskribí riba e siguiente terenonan: bon gobernashon, sosial ekonómiko, ekonomia sostenibel, turismo sostenibel, enseñansa, kultura, norma i balor, infrastruktura, naturalesa i medio ambiente, deporte, energia i teknologia sostenibel, industria kreativo, kuido di salú i bienestar.

Pa mas informashon tokante e ToR (Terms of Reference – kuadro di referensia) bo por bishitá https://masterplanbonaire.com/pages/en/tor/ òf manda un imeil pa masterplan2030@bonairegov.com.


HET EILANDBESTUUR VAN BONAIRE ZOEKT EXPERTS OM HET MASTERPLAN 2030 TE SCHRIJVEN

Kralendijk – In de jaren 90 heeft het eilandbestuur van Bonaire toestemming gegeven voor het opstellen van het ontwikkelingsplan Bonaire 1998-2002 “groei met behoud van natuur en cultuur”. Met de snelle groei en ontwikkeling van Bonaire in de afgelopen jaren is het essentieel om een Masterplan te ontwikkelen voor een duidelijke indicatie en richting voor toekomstige implementatie van de ontwikkelingen op het eiland. Dit moet gebeuren in samenwerking met alle stakeholders en de Bonairiaanse samenleving in het algemeen om deze nieuwe visie vorm te geven.

Als gevolg hiervan werd het traject gestart met het Kick-off evenement op 6 november 2019 met een inspiratie dag, gevolgd door twee dagen van workshops op 7 en 8 november. Om zeker te zijn dat er evenveel mensen en entiteiten op Bonaire komen als belanghebbenden uit het buitenland, werd besloten dit proces via verschillende benaderingen voort te zetten om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen om de beste beslissingen voor de toekomst van Bonaire te kunnen nemen.

Deze consultatierondes en het schrijven van het masterplan zelf worden in negen maanden uitgevoerd. De eerste zes maanden worden de Bonairiaanse gemeenschap en stakeholders benaderd om hun input te leveren voor de nieuwe visie voor Bonaire. Vervolgens wordt over 3 maanden de bijdrage van de samenleving verwerkt in het Masterplan 2030. Het Masterplan wordt op 10 oktober 2020 gepubliceerd.

Het doel is om de juiste expert te identificeren en te selecteren om de verzamelde informatie en andere beleidsprocessen te herzien en te analyseren om het integrale Masterplan Bonaire 20 30 te schrijven. Dit plan moet het openbaar lichaam van Bonaire een breed strategische visie en uitvoeringsplan bieden die in begrijpelijke taal wordt beschreven op de volgende gebieden: goed bestuur, sociaaleconomisch, duurzame economie, duurzaam toerisme, onderwijs, cultuur, normen en waarden, infrastructuur, natuur & milieu, sport, duurzame energie en technologie, creatieve industrie, gezondheidszorg en welzijn.


THE GOVERNMENT OF BONAIRE IS LOOKING FOR EXPERTS TO WRITE THE MASTERPLAN 2030

Kralendijk – In the 90’s the island government of Bonaire authorized the compilation of the development plan Bonaire 1998-2002 “growth with conservation of nature and culture”. With the rapid growth and development of Bonaire in recent years, it is essential to develop a Master Plan for a clear indication of direction for future implementation of development on the island. This must be done in collaboration with all stakeholders and the Bonairean society in general in order to shape this new vision.

As a result the trajectory was initiated with the Kickoff event on November 6, 2019 with an inspiration day, followed by two days of workshops held on November 7 and 8. In order to be sure to include as much people and entities on Bonaire, as well as stakeholders from abroad, it was decided to continue this process through different approaches to gain as much information as possible to be able to make the best decisions for the future of Bonaire.

These consultation rounds and the writing of the masterplan itself will be executed in nine months. In the first six months, the Bonairean community and stakeholders will be approached to provide their input to the new vision for Bonaire. Subsequently, in 3 months, the contribution from the community will be processed in the Masterplan 2030. The Masterplan will be published on October 10, 2020.

The objective is to identify and select the right expert to review and analyze the collected information and other policy processes in order to write the integral Masterplan Bonaire 2030. This plan should provide the public entity of Bonaire with a broadly supported strategic vision and execution plan that is described in understandable language in the following areas: Good governance, Socio-Economic, Sustainable economy, sustainable tourism, education, culture, standards and values, Infrastructure, Nature & Environment, Sports, Sustainable energy and technology, Creative industry, healthcare and welfare.

For more information on the ToR (Terms of Refrence) please visit https://masterplanbonaire.com/pages/en/tor/ or send your mail to masterplan2030@bonairegov.com.

Share This
error: Content is protected !!