KRALENDIJK – Riba djabièrnè 7 di yüli 2020, STINAPA a sertifiká ofishalmente reda di un piskadó lokal. Lei ta eksigí ku mester sertifiká redanan ku ta usa pa sera masbangu. STINAPA a hasi esaki pa e piskadó.

Pa por habri reda den Parke Marino Boneiru ta nesesario pa e tim di STINAPA kontrolá e reda. Asina ku a kontrolá i aprobá e reda, ta pone un seyo ku un number serial na dje i ta pone un plachi tambe ku ta indiká ku a reda akí ta kontrolá i aprobá.

Pa por registrá e reda pa inspekshon, e doño di e reda mester ta un residente ofishal di Boneiru. E doño di e reda mester yena un formulario i firma e reglanan. Asina ku esaki a tuma lugá, ta traha un sita pa un inspekshon.

Francis Verginie, e piskadó lokal, tabata sumamente kontentu ku e akshon akí. “Mi a warda 15 aña riba esaki”, e piskadó lokal a bisa, miéntras e tabata warda si sertifikado huntu ku su ekiponan di piska.

Lionel Martijn, manager interino di e Parke Marino: “Ta esaki ta loke STINAPA ta para pe, sostené nos piskadónan lokal”.

Pa kuminsá ku e proseso di registrashon, e doño di reda por tuma kontakto ku STINAPA na 717-8444 òf pasa na e ofisina prinsipal di STINAPA HQ na Barcadera #10


STINAPA CERTIFICEERT EERSTE VISNET.

KRALENDJK – Op vrijdag, 7 juli 2020, heeft STINAPA officieel het visnet van een lokale visser gecertificeerd. Het is wettelijk verplicht om het visnet dat gebruikt wordt om hors makreel (Bigeye Scad) te vangen, te laten certificeren. En dat heeft STINAPA gedaan voor de lokale visser.

Om een net uit te mogen zetten in het Bonaire Marine Park is het noodzakelijk dat het team van STINAPA het visnet keurt. Is het net geïnspecteerd en goedgekeurd, dan wordt een zegel aangebracht op het net met daarop een serienummer en een plaatje dat aangeeft dat het visnet is goedgekeurd.

Om zich aan te melden voor het keuren van het visnet, dient de eigenaar een officiële inwoner te zijn van Bonaire. De eigenaar van het net dient een formulier in te vullen en de voorschriften te ondertekenen. Zodra dit is gedaan wordt de inspectie gepland.

Francis Verginie, de lokale visser, was blij met deze handeling. “Ik was al 15 jaar hierop aan het wachten”, zei de visser, terwijl hij zijn certificaat opborg bij zijn vistuig.

Lionel Martijn, interim Marine Park manager: “Hier staat STINAPA voor, het ondersteunen van onze lokale vissers”.

Om het registratieproces in gang te zetten kan de eigenaar in contact treden met STINAPA, op het telefoonnummer 717-8444 of langs te gaan bij het Hoofdkantoor van STINAPA bij Barcadera #10.


STINAPA CERTIFIES FIRST FISHING NET.

KRALENDIJK – Friday 7th of July 2020 STINAPA officially certified the net of a local fisherman. It is required by law to certify the net used for fishing big eye scads. STINAPA this this for the fisherman…..

In order to be able to place a net in the Bonaire Marine Park it is necessary for the STINAPA team to inspect the net, once this net has been inspected and approved a seals are placed on the net with the serial number and a token is also placed indicating that this net has been approved. In order to register your for net inspection, the net owner should be an official resident of Bonaire. The owner of the net should fill out a form and sign the rules and regulations once this is done, an inspection is scheduled.

Mr. Francis Verginie the local fisherman was very happy with this action, “I have been waiting for 15 years for this” says the fisherman, while putting his certificate with his fishing gear.

Lionel Martijn interim marine park manager: “This is what STINAPA stands for, supporting our local fishermen”.

To start the process of registration the owner of the net can contact STINAPA at 717-8444 or pass by STINAPA HQ at Barcadera #10.

Share This
error: Content is protected !!