KRALENDIJK – Den añanan tras di lomba, a detektá ku filternan di UV ku krema solar ta kontené, a oumentá gradualmente den laman na kosta. Tin indikashon ku e filternan di UV ta sigui hasi koralnan suak, i di tal forma laga awa di laman ku ta subi di temperatura a konsekuensia di keintamentu global, sigui hasi daño na e koralnan. Esaki ta e konklushon di un estudio resien hasí pa Wageningen University & Research (WUR).

Sientífikonan di Wageningen University & Research den un laboratorio a hisá e temperatura di awa den baki di dos tipo di koral di piedra, di 26 grado pa 33 grado Celsius pa imitá e efekto di kambio di klima. Ademas, nan a agregá e filter di UV oxybenzon na e awa. E nivelnan di e oxybenzon tabata basá riba e nivelnan ku e reportá ku e laman na kosta di Boneiru tin.

Stress prolongá

A investigá e koralnan pa mas ku seis siman. “Esaki tabata úniko,” Diana Slijkerman of Wageningen Marine Research a bisa. “E investigashonnan akí di stress normalmente ta di tempu kòrtiku, pero e eksposishon króniko akí na un konsentrashon abou di supstansia dañino a duna nos oportunidat di imitá e situashon manera tin den naturalesa mas mihó posibel.”

A resultá ku e efekto di temperatura ku subi ta mas grandi riba e salú di e koralnan, pero e resultadonan ta sugirí tambe ku krema solar ta hasi e daño na e koralnan te asta mas grandi. Slijkerman: “E awa di laman kayente ta e menasa mas grandi, pero ta mustra ku oxybenzon ta agregá daño pa lastimá e koral ku ta suak kaba den asuntu di keintamentu global”.

Refnan di koral bou di preshon

Refnan di koral ta bou di preshon rònt mundu a kousa di oumentu di temperatura di awa di laman, baimentu atras di e kalidat di awa di laman, malesanan i asidashon. Resientemente un preshon nobo a bini aserka: presensia di nivel haltu di filter di UV den e awanan na kosta kousá pa uso di krema solar ku landadónan ta hasi uso di dje.

Pues e estudio akí ta pone énfasis riba e importansia di medidanan lokal. “E problema mayó ta kambio di klima anto lokalmente abo por tin un tiki influensia riba esaki,” Slijkerman ta splika. “Pero abo siguramente tin kontrol di e kalidat di awa.” Esaki no ta asuntu di polushon di krema solar, pero tambe, por ehèmpel laga awa di shushi kore bai i di eroshon.

Risibí notisia tokante naturalesa

Keda haña informashon tokante investigashon di naturalesa i monitoreo di proyektonan na Hulanda Karibense pa medio di Dutch Caribbean Nature Alliance’s (DCNA) su boletin di notisia digital “BioNews”. ku ta grátis. Registrá akí, ta gratís: https://www.dcnanature.org/subscribe/


ZONNEBRAND VERSTERKT BESCHADIGEND EFFECT VAN KLIMAATVERANDERING OP KORAAL

KRALENDIJK – De laatste jaren worden steeds vaker UV-filters afkomstig van zonnebrandcrème in kustwater aangetoond. Deze UV-filters lijken het koraal nog verder te verzwakken dan het al is, waardoor het opgewarmde zeewater het koraal nog meer kan beschadigen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.

Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben in een laboratorium de watertemperatuur bij twee soorten steenkoraal verhoogd van 26 graden Celsius naar 33 graden Celsius om het effect van klimaatverandering na te bootsen. Daarnaast is de kunstmatige UV-filter oxybenzone uit zonnebrandcrème aan het water toegevoegd, gebasseerd op levels die gerapporteerd zijn voor de kustwateren rondom Bonaire.

Langdurige stress

Vervolgens is het koraal ruim zes weken lang onderzocht. “Dat is echt uniek”, vertelt Diana Slijkerman van Wageningen Marine Research. “Doorgaans zijn dit soort stressexperimenten kortdurend, maar door deze chronische blootstelling aan een lage concentratie van een schadelijke stof hebben we de veldsituatie zo goed mogelijk kunnen nabootsen.”

Het blijkt dat de invloed van temperatuurverhoging het grootst is op de gezondheid van het koraal, maar de resultaten suggereren ook dat zonnebrand de schade voor het koraal nog groter maakt. Slijkerman: “Het warme zeewater is de grootste boosdoener, maar het lijkt er op dat sommige koraalsoorten door de blootstelling aan oxybenzone een extra tik krijgen”.

Koraalriffen onder druk

Koraalriffen staan wereldwijd onder druk door een hogere temperatuur van het zeewater, een verslechtering van de waterkwaliteit, ziekten en verzuring. En onlangs kwam daar nog een nieuwe oorzaak bij: er blijken hoge hoeveelheden kunstmatige UV-filters in het zeewater te zitten door de zonnebrand van zwemmende mensen.

Dit onderzoek onderstreept dan ook het belang van lokale maatregelen. “Het grootste probleem is klimaatverandering en daar heb je lokaal weinig invloed op”, legt Slijkerman uit.” Maar waterkwaliteit heb je wel lokaal in de hand.” Bovendien kan men kiezen voor “koraalvriendelijke” zonnebrand zonder oxybenzone en deze minimal 30 minuten voor het zwemmen aanbrengen of het dragen van beschermende kleding. Daarbij gaat het overigens niet alleen om vervuiling door zonnebrand, maar ook om bijvoorbeeld het lozen van afvalwater en erosie.

Ontvang Natuur Nieuws

Blijf op de hoogte van de onderzoeksprojecten op de Nederlands Caribische eilanden via de Dutch Caribbean Nature Alliance’s (DCNA) digitale nieuwsbrief BioNews. Meld je gratis aan via: https://www.dcnanature.org/subscribe/


SUNSCREEN INCREASES THE DAMAGING EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON CORAL REEFS

KRALENDIJK – In recent years, there has been an increase in the detection of UV filters from sunscreens in coastal waters. A new study by Wageningen University and Research found that these UV filters seem to weaken corals, allowing warmed seawater as a result of global warming to further damage the reefs.

Scientists from Wageningen University & Research conducted an experiment where water temperature was raised from 26 to 33 degrees Celsius in tanks containing two types of stony corals to mimic the effects of climate change. In addition, the artificial UV filter oxybenzone from sunscreen was added to the water to recreate conditions based on levels reported from coastal waters around Bonaire.

Prolonged Stress

Corals were examined for more than six weeks. “That is really unique,” says Diana Slijkerman of Wageningen Marine Research. “These stress experiments are usually short-term, but this chronic exposure to a low concentration of a harmful substance has allowed us to simulate the field situation as closely as possible.”

It turns out that temperature elevation can greatly affect the health of corals. In addition, these results suggest that sunscreen intensifies this damage. Slijkerman stated “The warm seawater is the largest threat, but it seems that oxybenzone adds insult to injury by weakening corals in the face of global warming “.

Coral Reefs Under Pressure

Coral reefs are under pressure worldwide due to an increase in seawater temperatures, deterioration of water quality, increased diseases and acidification. Recently scientists have discovered a new pressure, the high amounts of artificial UV filters present in coastal waters due to the use of sunscreens by people.

This study emphasizes the importance of implementing local measures. “The biggest problem is climate change and you have little influence on that locally,” explains Slijkerman. “But you do have local control over water quality.” You can choose “reef friendly” sunscreen without oxybenzone, apply 30 minutes before entering the water or to wear protective clothing. Besides, water quality not only concerns pollution from sunscreens, but also, for example, discharge of waste water and erosion.

Receive nature-news

Stay updated about nature research and monitoring projects in the Dutch Caribbean through the Dutch Caribbean Nature Alliance’s (DCNA) free digital newsletter “BioNews”. Sign-up here, it’s free: https://www.dcnanature.org/subscribe/

Share This
error: Content is protected !!