Kralendijk – Komienso di yüli Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) komo supervisor di proyekto a start ku renobashon di e liñanan di awa di irigashon ku mester transportá awa bèk pa hotèlnan.

E kontratista enkargá ku e proyekto Bonaire Wegenbouw Maatschappij (BWM) for di 6 di yüli ta okupá ku: trabounan di kobamentu, pone sekshonnan di pipa, tèst sekshonnan di pipa, seramentu di buraku i restourá e kaya.

Segun ekspektativa tur trabou den e área di Belnem lo keda finalisá dentro di 5 siman.

Enfoke

Belnem a wòrdu parti den 5 sekshon pa por ehekutá e trabounan. Den kada área e trabou lo wòrdu realisá den 3 fase. Den promé fase lo hasi e trabounan di kobamentu i pipanan lo wòrdu instalá. Komo parti di e promé fase, 75 % di e trabounan a keda ehekutá. Den e di dos fase e burakunan lo wòrdu será. Den e di tres fase e kaya lo wòrdu restorá den su kondishon original.

Planifikashon

E planifikashon pa e di dos fase, seramentu di e burakunan, ta wòrdu realisá di e siguiente manera;

1.10-14 di ougùstùs – Lighthouse Beach Resort direkshon EEG Blvd. 102

2.24-28 di ougùstùs – EEG Blvd. 102 direkshon EEG Blvd. 72

3.1-4 di sèptèmber – EEG Blvd. 72  direkshon krusada ku van Eps

4.711 di sèptèmber– Krusada ku van Eps direkshon Bonairian Resort

5.14-18 di sèptèmber – Bonairian Resort direkshon di plataforma di karga di Curoil

Den e siman di 21 te ku 25 di sèptèmber, lo finalisá tur trabou di kobamentu , i trabounan di e pipanan. E área di konstrukshon lo wòrdu restourá den su forma original.

Medidanan

Pa por ehekutá e trabounan aki bon i di un manera seif, lo sera kareteranan, pone bòrchi ku ta indiká ku e kaminda ta bira smal i tuma otro medidanan ku ta nesesario.

Seramentu di kamindanan ta wòrdu indiká pa medio di bòrchinan. WEB i BWM ta pidi outomobilistanan pa pone èkstra atenshon den e áreanan kaminda trabou di konstrukshon ta tuma lugá kantu di kaya , pa baha velosidat i kore di un manera seif .

WEB komo supervisor di proyekto lo hasi su máksimo esfuerso pa evitá e molèster mas ku ta posibel. Si tin pregunta por tuma kontakto ku WEB via info@webbonaire.com.


PLANNING EN VOORTGANG GRAAFWERKZAAMHEDEN IN BELNEM

Kralendijk – Begin juli is Water- en Energiebedrijf Bonaire ( WEB) als directievoerder gestart met het vernieuwen van de leidingen die gezuiverde afvalwater terug moet transporteren naar hotels.

The aannemer verantwoordelijk voor dit project , Bonaire Wegenbouw Maatschappij (BWM) is sinds 6 juli in Belnem bezig met graven, leidingdelen leggen, leidingdelen testen, de sleuven dichten en het wegdek herstellen.

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in Belnem binnen 5 weken afgerond.

Aanpak

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is Belnem onderverdeeld in 5 secties. In elke sectie worden de werkzaamheden in 3 fasen uitgevoerd.

In fase 1 worden de sleuven gegraven en worden de leidingdelen aangelegd. Fase 1 is inmiddels voor 75 procent uitgevoerd. In fase 2 worden de sleuven verdicht. In fase 3 worden alle straten/bouwgronden in de oorspronkelijke staat hersteld.

Planning

Voor fase 2, het dichten van de sleuven, geldt nu de volgende planning:

  1. 10-14 augustus –  Lighthouse Beach Resort righting EEG Blvd. 102
  • 24-28 augustus –   EEG Blvd. 102 naar EEG Blvd. 72
  • 31-4 september –  EEG Blvd. 72 naar T-kruising met van Eps
  • 07-11 september – T-kruising met van Eps naar Bonairian Resort
  • 14-18 september– Bonairian Resort naar laadplatform Curoil

In de week van 21 t/m 25 september worden alle graafwerkzaamheden en leidingwerkzaamheden afgerond en worden de straaten/bouwzones in de oorspronkelijke staat hersteld.

Maatregelen

Voor een goede en veilige uitvoering van het werk moeten wegafzettingen, wegversmallingen en andere maatregelen worden ingezet.

De gehele of gedeeltelijk afsluiting van straten of toegangswegen wordt aangegeven met borden. Deze vooraankondigingsborden worden op duidelijke afstand voor de betreffende afsluiting geplaatst.

WEB en BWM vragen weggebruikers extra voorzichtig te zijn in de bouwzones en langzaam en veilig te rijden.

WEB zal er als directievoerder alles aan doen om de hinder tot het minimum te beperken. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact op met WEB via info@webbonaire.com


PLANNING AND PROGRESS OF EXCAVATION WORK IN BELNEM

Kralendijk, 20th of August 2020 – At the beginning of July, Water – en Energiebedrijf Bonaire (WEB) as a project supervisor, started to renew the pipes that must transport treated waste water back to hotels.

The Contractor in charge of the project, Bonaire Wegenbouw Maatschappij (BWM) has been digging, laying pipe sections, testing pipe sections, closing the trenches and repairing the road surface in Belnem since July 6th.

All work is expected to be completed within the next 5 weeks in the Belnem area.

Approach

Belnem is divided into 5 sections for the execution of the work. In each section the work is carried out in 3 phases.

In phase 1, the trenches will be dug and the pipe sections placed. Phase 1 has now been completed for 75 percent. In phase 2, trenches will be closed in phase 3 the streets will be restored to their original state.

Schedule

The following schedule now applies to phase 2, the closing of the trenches will be done as follows;

1.10-14 August –             Lighthouse Beach Resort towards EEG Blvd.102

2.24-28 August –             EEG Blvd. 102 towards EEG Blvd. 72

3.01-4 September –     EEG Blvd. 72 towards T- junction with van Eps

4.07-11 September – T-junction with van Eps towards Bonairian Resort

5.14-18 September – Bonairian Resort towards loading platform Curoil

In the week of September 21st to the 25th , all excavation and piping work will be completed and the streets/ construction zones will be restored to their original state.

Measures

For a proper and safe execution of the work, road closures, road narrows and other measures must be used.

The complete or partial closure of streets or access roads is indicated by signs. These notice boards are placed at a clear distance in front of the relevant area.

WEB and BWM ask road users to be extra careful in the construction areas and to drive slowly and safely.

As a project supervisor, WEB will do everything it can to keep the nuisance to a minimum. Do you have any questions or remarks? Contact WEB at info@webbonaire.com

Share This
error: Content is protected !!