KRALENDIJK – E munisipionan di Rotterdam i Alphen aan den Rijn i Entidat Públiko Boneiru (OLB) a uni forsa. Den kuadro di sosten i pa fortalesé e forsa ehekutivo di OLB, e inisiativa a bini di OLB, e ministerionan di Asuntunan Interior i Relashon den Reino (BZK) i Infrastruktura i Maneho di Awa (lenW). Esaki ta un di e puntonan di lansa di e akuerdo atministrativo.

E kolaborashon entre e munisipionan a inisiá na òktober 2019. A yega e momentu pa formalisá e kolaborashon pa garantisá kontinuidat. Djamars, promé di sèptèmber 2020, Sekretario di Estado Knops i diputado Kroon a firma e akuerdo.

Ku e empeño di kapasidat i eksperensia di e munisipionan Hulandes, por ofresé sosten orientá riba futuro pa maneho i proseso relashoná ku tráfiko, transporte, awa i trabou sivil. Di e manera aki, ta brinda sosten na implementashon di e plannan di infrastruktura; por prepará i hasi mantenshon di e infrastruktura. Esaki ta un punto di lansa di diputado Kroon i Kolegio Ehekutivo, pero tambe di ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa, i e ministerio di Asuntunan Interior i Relashon den Reino.

Konkretamente, e kolaborashon ta nifiká ku un lider di proyekto pa karetera ta kuminsá na e munisipio Rotterdam pa seis luna. Banda di e maneho den término di kontenido i proseso, e lider di proyekto lo strukturá aún mas e kolaborashon entre e munisipionan.

Ku firmamentu di e akuerdo di kolaborashon, ta dal un paso importante den implementashon di e plan di akshon pa infrastruktura di Boneiru, un di e temanan mas importante di e akuerdo atministrativo.

Tambe a palabrá den e akuerdo atministrativo pa bini ku un plan di mehoransa parsial di R&O i pa mehorá ehekushon di e proyektonan di infrastruktura. OLB, munisipionan di Rotterdam i Alphen aan den Rijn, Ministerio di BZK i e Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa, ta traha huntu den esaki pa logra resultadonan pa e abitantenan di Boneiru.


SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OLB EN GEMEENTEN UIT NEDERLAND

KRALENDIJK – De gemeenten Rotterdam en Alphen aan de Rijn en het Openbaar Lichaam Bonaire slaan de handen ineen. In het kader van ondersteuning en versterking van de uitvoeringskracht van het OLB is dit initiatief ontstaan vanuit het OLB, de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat. Dit betreft één van de speerpunten uit het bestuursakkoord.

De samenwerking tussen de gemeenten startte reeds in oktober 2019. Nu is de tijd aangebroken om deze samenwerking te formaliseren zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Dinsdag 1 september 2020 ondertekenden gedeputeerde Kroon en staatssecretaris Knops de overeenkomst.

Met inzet van capaciteit en expertise uit de Nederlandse gemeenten kan er toekomstgerichte ondersteuning worden geboden voor het beleid en de processen rondom verkeer, vervoer, watermanagement en civiele werken. Op deze manier wordt er ondersteuning geboden bij de uitvoering van de infrastructurele plannen, kan beheer en onderhoud van de infrastructuur worden voorbereid en uitgevoerd. Dit is een speerpunt van gedeputeerde Kroon en het bestuurscollege, als ook van de ministeries van IenW en BZK.

Concreet betekent deze samenwerking dat er op korte termijn een projectleider wegen start vanuit de gemeente Rotterdam voor 6 maanden. Naast de inhoudelijke en procesmatige sturing zal de projectleider ook de samenwerking tussen de gemeenten verder structureren.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt er een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het plan van aanpak voor de wegen van Bonaire, één van de belangrijke thema’s uit het bestuursakkoord.

Er zijn ook afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord om een deelverbeterplan voor de directie R&O op te stellen om de uitvoering te verbeteren van de infrastructurele projecten. Daar wordt samen door het OLB, de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn, het ministerie van BZK en het ministerie van IenW aan gewerkt om tot resultaten te komen voor de inwoners van Bonaire.


COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN OLB AND MUNICIPALITIES IN THE NETHERLANDS

KRALENDIJK – The municipalities Rotterdam and Alphen aan den Rijn and the Public Entity Bonaire (OLB) are joining forces. In the context of support and reinforcement of the implementation capacity of the OLB, this initiative originated from the OLB, the Ministries of the Interior and Kingdom Relations (BZK) and Infrastructure and Water Management (IenW). This is one of the priorities of the Governmental Agreement.

The collaboration between the municipalities started since October 2019. Now the time has come to formalize this collaboration so that continuity is guaranteed. On Tuesday 1st of September 2020, Deputy Kroon and State Secretary Knops signed the agreement.

With the deployment of manpower and expertise from the Dutch municipalities, future-oriented support can be offered for policy and processes surrounding; traffic, transport, water management and civil work. This way, support is provided for the implementation of the infrastructure plans and management, and maintenance of the infrastructure can be prepared and carried out. This is a priority for the deputy Kroon and the Executive Council, as well as of the Ministries of Infrastructure and the Environment and the Interior and Kingdom Relations.

In concrete terms, this collaboration means that in short term a roads project manager will start from the municipality of Rotterdam for a period of 6 months. In addition to content and process management, the project manager will also further structure the collaboration between the municipalities.

With the signing of the collaboration agreement, an important step is taken in the implementation of the action plan for the roads of Bonaire, one of the important subjects of the Governmental Agreement.

Agreements have also been made in the Governmental Agreement, to draw up a partial improvement plan for the R&O Directorate to improve the implementation of the infrastructure projects. The OLB, the municipalities of Rotterdam and Alphen aan den Rijn, the Ministry of BZK and the Ministry of IenW are working on this together to achieve results for the residents of Bonaire.

Share This
error: Content is protected !!