BONEIRU TIN 7 KAMA DI ICU DI KWAL 1 SO TA OKUPA NA E MOMENTO NAN AKI.

TIN 1 PERSONA NA MASHIN DEN ICU.
E 3 OTRONAN TA HOSPITALISA PERO DEN ISOLASHON I NAN NO TA NA MASHIN.
PUES AINDA E SITUASHON TA BOU DI KONTROL MIRANDO KU TIN 6 KAMA DI ICU LIBER.

LAGA NOS BAN SIGI KUIDA BONEIRU.
HUNTU SO NOS POR LOGRA.

FUENTE: AIMED AYUBI.

NOTISIA KU BO POR KONFIA.

Share This
error: Content is protected !!