KRALENDIJK – Hopi dunadó di trabou na Hulanda Karibense ta hasi uso di e areglo di emergensia di SZW pa gastunan di salario. Debí na e medidanan mas estrikto na Boneiru, vários empresa mester sera nan porta por kompleto awor i empleadonan por traha ménos ora ku a premirá. Dunadónan di trabou por informá unidat SZW di RCN di esaki òf di otro kambionan.

Informá tokante kambio

Dunadónan di trabou por usa e formulario di kambio riba e wèpsait di RCN. Pa un solisitut pa empleadonan ku no tabata kai anteriormente bou di e areglo, dunadónan di trabou por hasi uso di e formulario di aplikashon. Unidat SZW di RCN ta pidi dunadónan di trabou pa entregá e kambionan mas adelantá posibel i no despues. Un kalkulashon di e personal ku lo traha, ta sufisiente. Por inkluí ahustenan ku drenta promé ku 17 di òktober den e pago di fin di òktober. Si ta nesesario, ta ahustá e pago di òktober pa e luna di sèptèmber.

Aplikashon nobo

Dunadónan di trabou ku ainda no a hasi uso di e areglo di emergensia, pero ku awor tòch mester manda empleadonan kas, por hasi un aplikashon nobo. Esaki ta konta tambe pa empresarionan independiente ku mensualmente tin ménos entrada ku USD 761 (Boneiru), USD 919 (Sint Eustatius) òf USD 907 (Saba). Empleadonan ku no ta risibí prolongashon di nan kòntrakt debí na e medidanan di corona, por manda un solisitut nan mes pa ayudo temporal for di e areglo di emergensia.

Riba www.rijksdienstcn.com/covid-19 (bou di Pakete di Emergensia di Gobièrnu) por mira e formularionan di aplikashon i e kondishonnan pa kada grupo di enfoke. Empresarionan na Boneiru por drenta den kontakto ku Kámara di Komèrsio pa konseho via steunloket@KvKbonaire.com. Tokante di e prolongashon di e areglo, lo duna mas informashon mas pronto ku ta posibel.


GEBRUIK NOODREGELING SZW TIJDENS ‘SOFT LOCKDOWN’

KRALENDIJK – Veel werkgevers in Caribisch Nederland maken gebruik van de Noodregeling SZW voor loonkosten. Door de verscherpte maatregelen op Bonaire moet een aantal bedrijven nu geheel de deuren sluiten en kunnen werknemers minder ingezet worden dan voorzien. Werkgevers kunnen deze, of andere wijzigingen doorgeven aan de RCN-unit SZW.

Wijziging doorgeven

Werkgevers kunnen gebruik maken van het wijzigingsformulier op de website van de RCN. Voor een aanvraag voor werknemers die nog niet eerder onder de regeling vielen, kan de werkgever gebruik maken van het aanvraagformulier. De RCN-unit SZW verzoekt werkgevers om wijzigingen zoveel mogelijk vooraf en niet achteraf in te dienen. Een inschatting van de inzet van het personeel volstaat. Aanpassingen die vóór 17 oktober binnenkomen, kunnen worden meegenomen in de betaling van eind oktober. Zo nodig wordt er in de betaling van oktober gecorrigeerd voor de maand september.

Nieuwe aanvraag doen

Werkgevers die tot nu toe géén gebruik hebben gemaakt van de noodregeling, maar nu toch werknemers naar huis moeten sturen, kunnen een nieuwe aanvraag doen. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers die op maandbasis minder inkomsten hebben dan USD 761 (Bonaire), USD 919 (Sint Eustatius) of USD 907 (Saba). Werknemers van wie het contract niet verlengd wordt vanwege de maatregelen rond corona, kunnen zelf een beroep doen op tijdelijke ondersteuning uit de noodregeling.

De aanvraagformulieren en voorwaarden per doelgroep zijn te vinden via www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder Noodpakket Overheid). Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor advies richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@KvKbonaire.com. Over de verlenging van deze regeling wordt zo snel mogelijk meer bekend gemaakt.


USE OF SZW EMERGENCY REGULATION DURING SOFT LOCKDOWN

KRALENDIJK – Many employers in the Caribbean Netherlands make use of the SZW Emergency Regulation for wage costs. Due to the stricter measures on Bonaire, a number of companies now have to close their doors completely and employees can be deployed less than anticipated. Employers can report these or other changes to the SZW unit of RCN.

Employers can make use of the mutation form on the RCN website. For an application for employees who were not previously covered by the arrangement, the employer can use the application form. The SZW unit requests employers to submit changes as much as possible in advance and not afterwards. An estimate of the deployment of the personnel is sufficient. Adjustments received before the 17th of October can be factored into the payment at the end of October. If necessary, the October payment can be adjusted for September.

Employers who have not yet made use of the SZW Emergency Regulation but who now have to send employees home, can submit a new application. This also applies to independent entrepreneurs who have less income on a monthly basis than USD 761 (Bonaire), USD 919 (St. Eustatius) or USD 907 (Saba). Employees whose contracts are not renewed due to the measures relating to corona can call on temporary support from the emergency regulation themselves.

The application forms and conditions for each target group can be found at www.rijksdienstcn.com/covid-19 (under Emergency package Government). Entrepreneurs on Bonaire can contact the Chamber of Commerce for advice via steunloket@KvKbonaire.com. More information about the extension of this arrangement will be announced as soon as possible.

Share This
error: Content is protected !!