KRALENDIJK – Gabinete a disidí pa prolongá e pakete di sosten i rekuperashon pa habitante i kompanianan na Boneiru, Sint Eustatius i Saba ku nuebe luna mas te ku 12 di yüli 2021, en konekshon ku e vírùs di corona. Habitante i kompanianan na Boneiru, Sint Eustatius i Saba ta forma parti di Hulanda i p’esei por hasi uzo di medidanan paresido manera esun nan di Hulanda Oropeo.

E krísis di corona tin un impakto enorme riba e komunidat di Hulanda Karibense. Tambe den e parti ekonómiko a haña sla duru. E sektor turístiko, riba kua un gran parti  di e ekonomia ta drei, a bin na un paro. En realidat Saba i Sint Eustatius tin seis luna será kaba pa e mundu di pafó.

P’esei gabinete a prolongá e areglo di supsidio di gastunan di salario i pèrdida di entrada pa nuebe luna. Ademas ta kompensá e entidatnan públiko finansieramente, pa pèrdida di entrada di impuesto i gastunan èkstra ku a hasi en konekshon ku e vírus di corona. Tambe tin un prolongashon i ekspanshon di e areglo di kompensashon di gastunan fiho.

A manda e prolongashon di e pakete di sosten i rekuperashon aki Tweede Kamer na nòmber di e Sekretario di Estado di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino, e mandatarionan di Asuntunan Ekonómiko i Klima, e mandatarionan di Finansa i e Sekretario di Estado di Asuntunan Sosial i di Labor.

Sekretario di Estado Raymond Knops ta laga e gabinete sa ku:

“E situashon médiko i ekonómiko na Boneiru,Sint Eustatius i Saba ta keda preokupante. Na e momentu aki no tin bista ainda riba mehorashon pa e tres islanan. Ku e prolongashon aki di diferente medida nos ta protehá e entrada di habitante i kompanianan pa un periodo largu. Ku esaki nos ta spera di mantené mayoria kupo di trabou. Ta keda tempunan difísil, kaminda lo pidi hopi di e komunidat. Na mes momentu e gabinete ta konvensí ku den e krísis aki tambe e elastisidat di e islanan lo sòru pa huntu, gobièrnunan i komunidat, na ámbos banda di oséano, lo sali afó.”


KABINET VERLENGT STEUNPAKKET VOOR CARIBISCH NEDERLAND

KRALENDIJK – Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, met nog eens negen maanden te verlengen tot 12 juli 2021. Inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel van Nederland en kunnen daarom van vergelijkbare maatregelen, als in Europees Nederland, gebruik maken.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving van Caribisch Nederland. Ook in economische zin zijn de drie eilanden zwaar getroffen. De toeristische sector waar een groot deel van de economie op drijft, is tot stilstand gekomen. Feitelijk zijn Saba en Sint Eustatius al zes maanden afgesloten van de buitenwereld.

Het kabinet verlengt daarom de subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies met negen maanden. Daarnaast worden de openbare lichamen, vanwege derving belastinginkomsten en extra gemaakte kosten vanwege het coronavirus, financieel gecompenseerd. Verder is er ook een verlenging en uitbreiding van de tegemoetkomingsregeling vaste lasten.

De verlenging van dit steun- en herstelpakket is vandaag namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat, de bewindspersonen van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Raymond Knops laat namens het kabinet weten:

“De medische en economische situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft zorgelijk. Zicht op verbetering voor de drie eilanden is er op dit moment nog niet. Met deze verlenging van verschillende maatregelen beschermen we voor een ruime periode de inkomens van inwoners en bedrijven. Hiermee hopen we de meeste banen te behouden. Het blijven lastige tijden, waar veel van de samenleving zal worden gevraagd. Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat ook in deze crisis de veerkracht van de eilanden ervoor zal zorgen dat we hier samen, overheid en samenleving aan beide kanten van de oceaan, uit zullen komen.”


GOVERNMENT EXTENDS SUPPORT PACKAGE FOR THE CARIBBEAN NETHERLANDS

KRALENDIJK – The government decided to extend the support and recovery package for residents and businesses on Bonaire, St. Eustatius and Saba due to the corona virus, with another nine months, until the 12th of July 2021. Residents and businesses on Bonaire, St. Eustatius and Saba are part of the Netherlands and can consequently make use of similar measures as in the European Netherlands.

The corona crisis has an enormous impact on the community of the Caribbean Netherlands. The three islands have also been hit hard economically. The tourism sector, which drives a large part of the economy, has come to a standstill. In fact, Saba and St. Eustatius have been closed for the outside world for six months.

The government is therefore extending the subsidy regulation for wage costs and loss of income by nine months. In addition, the public entities will be financially compensated for the loss of tax income and additional costs incurred due to the corona virus. There is also an extension and expansion of the fixed costs compensation regulation.

The extension of this support and recovery package was sent to the Parliament today on behalf of the State Secretary for the Interior and Kingdom Relations, the Ministers of Economic Affairs and Climate, the Ministers of Finance and the State Secretary of Social Affairs and Employment.

State Secretary Raymond Knops says on behalf of the government:“The medical and economic situation on Bonaire, St. Eustatius and Saba remains worrisome. There is currently no prospect of improvement for the three islands. With this extension of various measures, we protect the incomes of residents and businesses for a long period of time. We hope that most jobs will be kept with this. These are difficult times, where a lot will be demanded of the community. At the same time, the government is convinced that even in this crisis the resilience of the islands will ensure that together, government and community on both sides of the ocean, we will get out of this.”

Share This
error: Content is protected !!