Kralendijk – Den un karta pa gezaghèber Rijna konsehal Coffie ta bisa ku manera tur kaminda ta konosí ya pa algun tempu kaba (en todo kaso for di septèmber 2019) BOPEC ta pasando den problemanan finansiero i operashonal hopi serio. Na yüli 2020 un biaha mas despues di hopi esfuerso a logra pa prolongá lisensia di OFAC te ku 31 di desèmber 2020. E prolongashon aki ta enserá ku por usa e saldonan positivo riba e ‘escrow account’ (kuenta temporal pa warda sèn pa transakshon) pa entre otro pago di salario di personal. Relashoná ku esaki Daisy Coffie ta pidi gezaghèber pa kontestá e siguiente preguntanan: Gezaghèber ta na altura di prolongashon di lisensia di OFAC te ku 31 di desèmber 2020? Gezaghèber ta na altura di grandura di e saldonan positivo i si nan ta sufisiente pa paga salario te ku desèmber 2020? Si no ta asina, pa te ki dia e saldonan positivo ta sufisiente? Gezaghèber ta na altura di un òf otro plan for di BOPEC pa indiká kiko ta bai pasa despues di 31 di desèmber pa loke ta trata pago mensual di salario i otro pagonan èkstra ku ta mará na kondishonnan laboral di e personal, manera nan ta stipulá den tantu kondishonnan laboral individual komo den kondishon-nan laboral kolektivo?

Mas aleu konsehal Coffie ta skirbi ku entre tantu ta konosí tambe ku por lo ménos dos miembro di personal di BOPEC a tèrminá nan empleo, unu pa medio di un prosedura den korte i e otro pa medio di un akuerdo di terminashon. Pa motibu di no-kumplimentu di parti di BOPEC a pone ‘beslag’ riba e medionan riba e ‘escrow account’, di manera ku pago di salario di personal ta bira difísil, òf ku asta nan no por haña pago mes. Relashoná ku e problemanan hurídiko rònt di e akuerdonan di terminashon menshoná aki riba i konse-kuensia di esaki pa pago di salario te ku fin di desèmber 2020, e konsehal ta hasi e siguiente preguntanan: Gezaghèber ta na altura di e echo ku BOPEC a entregá un petishon na ministerio di Asuntunan Sosial, den kaso ku nan haña nan den un situashon ku nan tin ku stòp di paga salario, pa hasi e preparashonnan nesesario pa konsekuensianan di esaki pa e trahadónan? Kua ta e plannan konkreto, sea saliendo for di ministerio di Asuntunan Sosial, òf sea saliendo for di Direktorado di Komunidat i Kuido, òf sea un kombinashon di e dos entidatnan aki pa aworó por duna sosten na e èks-trahadónan i nan famia? Relashoná ku e pregunta anterior, lo sigui e espíritu di e areglo di NOW? Si no ta asina, Entidat Públiko Boneiru ta dispuesto pa entregá un petishon pa esaki na ministerio? Mirando tur esaki, di kuantu miembro di personal ta trata aki na BOPEC? Kon grandi pèrdida di entrada ta pa Entidat Públiko Boneiru te ku awor, relashoná ku pago di èrfpagt i pago di tarifa di tou i mara boto i otro entradanan pa Entidat Públiko Boneiru? Gezaghèber ta na altura ku tin ‘beslag’ riba e terminal i eventual otro propiedat di BOPEC, inkluso saldonan na banko? Entidat Públiko Boneiru òf Reino òf ámbos tambe a pone ‘beslag’, mirando ku nan ta kreditor? Gezaghèber ta na altura di e punto di bista di gobièrnu hulandes i te kon leu gobièrnu hulandes – si esaki ta posibel – ta dispuesto pa tuma BOPEC over komo un aktividat ekonómiko importante na Boneiru?

Relashoná ku e siguiente preguntanan tambe Daisy Coffie ta pidi un aklarashon di gezaghèber: Entidat Públiko Boneiru ta dispuesto pa hasi un súplika na gobièrnu di Reino pa na nòmber di Entidat Públiko Boneiru, hinká den un òf otro forma empresarial, tuma BOPEC over mirando ku e kapasidat di fomentá entrada di un almasenahe di krudo na Boneiru ku komo bentahanan adisho-nal, kreamentu di supstansialmente hopi empleo tantu direktamente komo indirektamente, e kon-tribushon supstansial den kaha di nos isla i den kaha di Reino, proveé produktonan propio di kombustibel kontra preisnan mas abou di kompra, loke lo tin su efekto positivo riba nos kosto di bida? Den e korant na hulandes Algemeen Dagblad nan a partisipá ku aktualmente e presidènt-direktor di BOPEC huntu ku su famia ta presente na Kòrsou, aparentemente di tránsito pa Boneiru, pero ku ainda di parti di gezaghèber no a otorgá un pèrmit pa drenta Boneiru. Gezaghèber por informá Konseho Insular kon e situashon ta relashoná ku esaki? Tabatin kontakto entre Entidat Públiko Boneiru (lesa gezaghèber) i tòp di PDVSA relashoná ku situashon di BOPEC i kua ta e punto di bista di PDVSA pa loke ta trata BOPEC su sobrebibiensia i mantené BOPEC operashonal ku un solushon konkreto pa e problemanan finansiero ku BOPEC ta konfrontá?


RAADSLID DAISY COFFIE VRAAGT OM OPHELDERING OVER DE TOEKOMST VAN BOPEC EN HAAR WERKNEMERS

Kralendijk – In een schrijven aan gezaghebber Rijna stelt raadslid Coffie dat zoals alom bekend de BOPEC al enige tijd (in ieder geval vanaf september 2019) met zeer ernstige financiële en operationele problemen kampt. In juli 2020 is het wederom gelukt na vele inspanningen om de licentie van OFAC te verlengen tot en met 31 december 2020. Deze verlenging houdt in dat de tegoeden op de “escrow-account” aangewend mogen worden tot het betalen van o.a. salarissen van het personeel. In verband hiermee vraagt Daisy Coffie aan de gezaghebber om de volgende vragen te beantwoorden: Draagt U kennis van de verlenging van de OFAC-licentie tot en met 31 december 2020? Draagt U kennis van de grootte van de tegoeden en of deze toereikend zijn om de salarissen tot en met december 2020 uit te betalen? Zo niet, tot wanneer zijn deze tegoeden toereikend? Draagt U kennis van een of ander plan vanuit BOPEC om aan te geven wat er na 31 december gaat plaatsvinden voor wat betreft de maandelijkse uitbetaling van de salarissen en andere emolumenten verbonden aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel zoals deze zijn vastgelegd in zowel de individuele arbeidsovereenkomsten als in de collectieve arbeidsovereenkomst?

Raadslid Coffie schrijft verder dat het ondertussen ook bekend is dat minstens twee perso-neelsleden van BOPEC hun dienstverband hebben beëindigd, een via een gerechtelijke procedure en de ander middels een beëindigingsovereenkomst. Door niet nakoming zijdens BOPEC wordt er beslag gelegd op de middelen op de “escrow-account”, waardoor de uitbeta-ling van de salarissen van het personeel in het gedrang komt, dan wel niet uitbetaald kunnen worden. M.b.t. de juridische perikelen rondom voornoemde beëindigingsovereen-komsten en de gevolgen hiervan voor de uitbetaling van de salarissen tot en met eind december 2020 stelt het raadslid de volgende vragen: Draagt U kennis van het feit dat BOPEC een aanvraag heeft ingediend bij de ministerie van Sociale Zaken, mochten zij in een toestand komen te verkeren van op te houden te betalen van de salarissen om de nodige voorbereidingen te treffen voor de gevolgen hiervan voor de werknemers? Wat voor concrete plannen zijn er, hetzij vanuit de ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hetzij vanuit de Dienst Samenleving en Zorg, hetzij een combinatie van deze twee entiteiten om straks mogelijk de gewezen werknemers en hun gezinnen op te vangen? Zal met betrekking tot de vorige vraag de geest van de NOW-rege-ling gevolgd worden, zo niet is het OLB bereid hiertoe een verzoek in te dienen bij de ministerie? Gezien het bovenstaande om hoeveel personeel gaat het bij BOPEC? Hoe groot is de derving aan in-komsten voor het OLB tot nu toe v.w.b. erfpachtcanons, sleep, meer- en liggelden en andere opbrengsten voor het OLB? Draagt U er kennis van dat er beslagen liggen op de terminal en eventuele andere “assets” van BOPEC, inclusief banktegoeden? Heeft het OLB dan wel het Rijk of beiden ook beslagen gelegd zijnde schuldeisers? Draagt U kennis van het standpunt van de Neder-landse Regering en in hoeverre is de Nederlandse Regering -indien mogelijk- BOPEC over te nemen als een belangrijke economische activiteit op Bonaire?

Ook met betrekking tot de volgende vragen wil Daisy Coffie een verklaring van de gezaghebber: Is het Openbaar Lichaam bereid een verzoek te doen aan de Rijksregering om ten name van het OLB, gegoten in een of andere bedrijfsvorm de BOPEC over te nemen gezien de verdiencapaciteit van een olieopslag op Bonaire met als bijkomende voordelen, het scheppen van substantieel veel werkgele-genheid direct als indirect, de substantiële bijdrage in de eilands- en rijkskas, het voorzien in eigen brandstofproducten tegen lagere inkoopprijzen, welke zijn positieve weerslag zal hebben op de kosten van levensonderhoud? In het Algemeen Dagblad is meegedeeld dat momenteel de president-directeur van BOPEC met zijn gezin op Curaçao aanwezig is kennelijk voor doorreis naar Bonaire, maar dat er nog geen inreis-vergunning is afgegeven door de gezaghebber. Kunt U de raad hierover inlichten wat de stand van zaken is? Is er contact tussen het OLB (lees de gezaghebber) en de PDVSA top met betrekking tot de BOPEC-situatie en wat is het standpunt van PDVSA voor wat betreft het voortbestaan en operationeel houden van BOPEC met een concrete oplossing voor de financiële problemen, waarmee BOPEC te kampen heeft?

Share This
error: Content is protected !!