Kralendijk – Den un karta ku pregunta pa Kolegio Ehektuvio konsehal Daisy Coffie ta elaborá riba trahamentu via e asina yamá ‘uitzendbureau’. Sra Coffie ta skirbi ku ya pa algun tempu kaba e ta tumando nota ku tin un desaroyo riba nos merkado laboral ku meresé atenshon. Den medionan di komunikashon e situashon aki a bin ampliamente dilanti mientras ku mundu sindikal a trese zonidonan di preokupashon den publisidat. E situashon hasta den siman tras di lomba a eskalá di tal forma ku tabatin violensia i aresto di trahadó. Ta trata di e fenómeno ‘uitzendbureau’ i/òf ‘koppelbaas’. Tur dos figura ta kai bou di e kapítulo: pone trahadó na disposishon. Segun Daisy Coffie e fenómeno aki ta reglá den ‘Lei ponementu di forsa laboral disponibel’ di 10 di òktober 2010 i ku ta vigente te awe. Den e lei henter e asuntu aki ta bon reglá kaminda su fundeshi ta bon kla deskribí aden. Artíkulo 2, insiso 1 di e lei aki ta bisa ku ta prohibí pa pone forsa laboral na disposihon sin ku Kolegio Ehekutivo duna pèrmit pa esei. Insiso 2 ta bisa ku pa medio di un ordenansa insular por duna eksonerashon di e prohibishon aki den kaso di sierto kategorianan ku e ordenansa mes ta indiká.

Relashoná ku e ponensianan aki konsehal Daisy Coffie ta pidi Kolegio ehekutivo pa duna kontesta riba e siguiente preguntanan: Kolegio ta na altura di e lei menshoná? Kolegio por informá Konseho Insular ku for di 10-10-10 kuantu pèrmit a duna na kompanianan pa fungi komo ‘uitzendbureau’ c.q. ‘koppelbaas’? Kolegio por informá Konseho Insular bou di kua kondishon a mara e pèrmitnan aki i ken ta enkargá pa supervisá i mantené kumplimentu di e lei aki? Kolegio ta disponé di informashon ku e forma ku aktualmente ta pone trahadó na disposishon ta krea desbalansa riba e merkado laboral? Kolegio tin kontakto ku e servisio di inspekshon di labor di Asuntunan Sosial i Empleo (SZW) pa informá su mes kuantu abuso ta tumando lugá riba e tereno laboral di parti di esnan ku ta praktikando ponementu na disposishon di trahadónan sin pèrmit i violando diferente lei- i reglanan laboral?

Mas aleu sra Coffie ta puntra tambe: Ki maneho Kolegio ta hibando òf lo bai hiba pa regulá e merkado laboral pa loke ta ponementu na disposishon di trahadó? Kolegio lo por fasilitá Konseho Insular un kopia di e maneho ku ta tene kuenta ku tur e kondishonnan manera ankrá den ‘Lei ponementu di forsa laboral disponibel’? Si dado kaso no tin maneho, den ki periodo gobièrnu lo realisá un maneho i manda esaki pa Konseho Insular? Gobièrnu na momento di otorgá proyektonan públiko ta kondishoná esaki ku e kompanianan ku haña e proyekto mester tene nan mes na nos leinan laboral eksistente, pero tambe na e lei aki ku ta regla ponementu na disposishon di trahadónan? I si no ta asina gobierno lo tuma esaki komo parti integral den e maneho di destaho pa proyektonan públiko? Gobièrnu ta dispuesto pa den konsulta ku Asuntunan Sosial i Empleo (SZW), servisio di inspekshon di labor forma un ‘taskforce’ ku outoridat di agentenan ekstraordinario di polis pa hasi un investigashon riguroso den nos merkado laboral pa loke ta trata violashon di nos lei- i reglanan laboral en general i esnan spesífiko? Pues un supervishon riba esnan di Asuntunan Sosial i Empleo (SZW), pero tambe esnan ku ta bou di responsabilidat di Entidat Públiko manera e.o. esun ku ta regla ponementu na disposishon di trahadónan? Gobièrnu lo informá Konseho Insular di resultado di e investigashon aki i ki medida ta bai tuma pa koregí e situashon?


RAADSLID DAISY COFFIE: ”BESTUURSCOLLEGE MOET ‘WET UITZENDBUREAU’ TEN UITVOER BRENGEN

Kralendijk – In een brief met vragen aan het Bestuurscollege gaat raadslid Daisy Coffie uitgebreid in op het werken via uitzendbureaus. Mw Coffie schrijft dat ze al geruime tijd kennis neemt van een ontwikkeling op onze arbeidsmarkt die aandacht verdient. In de media is deze situatie uitvoerig naar voren gekomen, terwijl de vakbondswereld geluiden van bezorgdheid in de publiciteit heeft gebracht. Afgelopen week is de situatie zelfs zodanig uit de hand gelopen dat er sprake was van geweld en arrestatie van een werknemer. Het gaat hier om het fenomeen ‘uitzendbureau’ en/of ‘koppelbaas’. Beide begrippen vallen onder het chapiter: ter beschikking stellen van werknemers. Volgens Daisy Coffie wordt dit fenomeen geregeld in de ‘Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ van 10 oktober 2010 die tot op heden van kracht is. In deze wet wordt de hele kwestie goed geregeld, waarbij de grondslag er duidelijk in beschreven staat. Artikel 2 lid 1 zegt dat het verboden is arbeidskrachten ter beschikking te stellen zonder door het Bestuurscollege verleende vergunning. Lid 2 zegt dat bij eilandsverordening van het in het eerste lid bedoelde verbod voor gevallen, behorende tot bij die verordening daartoe aangewezen categorieën, vrijstelling kan worden verleend.

Op grond van deze stellingen vraagt raadslid Daisy Coffie aan het Bestuurscollege om antwoord te geven op de volgende vragen: Is het BC op de hoogte van genoemde wet? Kan het BC de eilandsraad informeren hoeveel vergunningen sinds 10-10-10 afgegeven zijn aan bedrijven om als ‘uitzendbureau’ cq ‘koppelbaas’ op te treden? Kan het BC de eilandsraad informeren aan welke voorwaarden deze vergunningen zijn verbonden en wie belast is met het toezicht op deze wet en de handhaving ervan? Beschikt het BC over informatie dat de manier waarop momenteel werknemers ter beschikking worden gesteld ervoor zorgt dat de arbeidsmarkt uit balans gebracht wordt? Heeft het BC contact met de dienst arbeidsinspectie van de unit SZW om zichzelf op de hoogte te brengen van hoeveel misbruik er plaatsvindt op het arbeidsveld door degenen die zich bezig houden met ter beschikking stellen van werknemers zonder de vereiste vergunningen en daarbij meerdere arbeidswetten en –regels overtreedt?

Verder vraagt mw Coffie ook nog: Welk beleid voert het BC of gaat het BC voeren om de arbeidsmarkt te reguleren voor wat betreft het ter beschikking stellen van werknemers? Kan het BC een copie overhandigen van dit beleid dat rekening houdt met alle voorwaarden zoals neergelegd in de ‘Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’? In het geval dat er geen beleid is, binnen welke termijn gaat het eilandbestuur een dergelijk beleid realiseren en deze naar de eilandsraad sturen? Stelt het eilandbestuur bij het verlenen van openbare projecten de voorwaarde aan de bedrijven die zo’n project krijgen dat ze zich moeten houden aan onze bestaande arbeidswetten, maar ook aan deze wet die het ter beschikking stellen van medewerkers regelt? En als het niet zo is, gaat het eilandbestuur dit als integraal onderdeel van het aanbestedingsbeleid voor openbare projecten opnemen? Is het eilandbestuur bereid om in overleg met de unit SZW, dienst arbeidsinspectie een taskforce te vormen met bavpol-bevoegdheid om grondig onderzoek te verrichten op onze arbeidsmarkt naar de overtreding van onze arbeidswetten en –regels in het algemeen en ook de specifieke arbeidsregels en –wetten? Toezicht dus op naleving van arbeidswetten en –regels van de unit SZW, maar ook die onder verantwoordelijkheid vallen van de OLB, zoals o.a. de wet die het ter beschikking stellen van medewerkers regelt? Kan het eilandbestuur de eilandsraad informeren over het resultaat van dit onderzoek en welke maatregelen er genomen zullen worden om de situatie te corrigeren?

Share This
error: Content is protected !!