Kralendijk – Ku presentashon di un plan di parselashon, konstrukshon di un bario nobo di Fundashon Cas Bonairiano na Hato a yega un paso mas aserka. Ta bai pa un bario ku 204 kas di hür i 50 kas pa bende. Pronto e plan di parselashon i e plan di elaborashon pa koperashon planológiko ta disponibel pa tur hende lesa na Direktorado Espasio i Desaroyo.

Ta bai bira un bario variá ku kas di tantu 1, 2 komo di 3 kamber. Den e plan pa e bario nobo tin hopi atenshon pa kalidat di bida. Tin espasio pa un zona bèrdè, deporte & wega i lugá di enkuentro. Tambe tin espasio reservá pa fasilidatnan sosial. Ta investigá e nesesidat spesífiko. E kasnan ku ta bai traha ta kai den e klase di hür mas haltu pa motibu di e ubikashon na Hato kaminda preis di tereno ta mas karu. E kasnan pa bende ta bini banda di e kasnan eksistente.

E bario nobo ta bini komo ku na 2018 a palabra den e Akuerdo ku Hulanda pa konstruí 500 kas di hür sosial na Boneiru. Despues Fundashon Cas Bonairiano (FCB), Ministerio di Interior i Relashon den Reino i Entidat Públiko Boneiru (EPB) a bolbe fiha esaki ku otro den un konbenio. Entidat Públiko Boneiru a indiká diferente sitio pa e kasnan nobo. Un di nan ta e tereno na Hato pa kua a traha awor un plan di parselashon. E tereno na Hato tin kaba un destinashon di bibienda den Plan di Desaroyo Urbano Boneiru. Ta fihá e destinashon pa medio di un plan di elaborashon.

Prinsipio di novèmber 2020 a diskutí un idea básiko pa e bario ku interesadonan, bou di kua tambe habitantenan aktual di Hato. Asina FCB i EPB a tende kiko ta biba den e bario i/òf ku tin nesesidat i sugerensia ku por inkluí den e plan. E habitantenan a indiká ku nan ta preokupá pa estado di kamindanan, posibel molèster di tráfiko i bahamentu di balor di nan kasnan. Den e plannan ta dirigí tráfiko di i pa e bario nobo mas tantu posibel via kamindanan pafó di e bario eksistente. Ta bini un kaminda di konekshon entre Kaya Leiden i Kaya Debrot. For di Direktorado Espasio i Desaroyo ta bai sigui traha riba e preokupashonnan tokante estado di kaminda i posibel bahamentu di balor.

Den e área tin hopi palu protehá. E idea ta pa pone e palunan akí mas tantu posibel den un zona bèrdè. Habitantenan di e bario nobo i di Hato por usa e zona akí tambe komo parke. Ademas por rekohé awa aki tambe. Den e bario ta bini kaya mas kòrtiku i áreanan bèrdè ku lugá di hasi deporte i pa hunga.

Dentro di algun siman e plan di elaborashon huntu ku e diseño di planifikashon urbano lo ta disponibel pa tur hende lesa na Direktorado Espasio & Desaroyo di EPB.


NIEUWE WOONWIJK IN HATO STAP DICHTERBIJ WERKELIJKHEID

Kralendijk – Met de presentatie van een verkavelingsplan is de bouw van een nieuwe woonwijk van Fundashon Cas Bonairiano in Hato een stap dichterbij gekomen. Het gaat om een wijk met 204 huurwoningen en 50 koopwoningen. Binnenkort liggen het verkavelingsplan en het uitwerkingsplan voor de planologische medewerking ter inzage bij de directie Ruimte en Ontwikkeling.

Het wordt een gevarieerde wijk met zowel 1, 2 als 3 slaapkamer woningen. In het plan voor de nieuwe wijk is er veel aandacht voor de woon – en leef kwaliteit. Er is ruimte voor een groenzone, sport & spel en een ontmoetingsplekken. Ook is er ruimte gereserveerd voor sociale voorzieningen. De specifieke behoefte wordt onderzocht. De te bouwen woningen vallen in de hogere huurklasse door de ligging in Hato waar de grondprijs duurder is. De koopwoningen komen aan de kant van de bestaande woningen.

De nieuwe wijk komt omdat er in 2018 in het Bestuursakkoord is afgesproken om 500 sociale huurwoningen op Bonaire te bouwen. Fundashon Cas Bonairiano (FCB), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het openbaar lichaam Bonaire (OLB) hebben later dit nogmaals met elkaar vastgelegd in een convenant. Het openbaar lichaam Bonaire heeft diverse plekken voor de nieuw te bouwen woningen aangewezen. Een daarvan is het terrein in Hato waar nu een verkavelingsplan voor is gemaakt. Het terrein in Hato heeft al een woonbestemming in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. De bestemming wordt uitgewerkt door middel van een uitwerkingsplan.

Begin november 2020 is een basisidee voor de wijk besproken met belanghebbenden, waaronder ook de huidige bewoners van Hato. Zo kregen FCB en OLB te horen wat er in de wijk speelt en of er behoeftes of suggesties zijn die in het plan kunnen worden meegenomen. De bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over de staat van de wegen, de mogelijke verkeersoverlast en waardedaling van hun woningen. In de plannen wordt het verkeer van en naar de nieuwe woonwijk zoveel mogelijk over ontsluitingswegen buiten de bestaande wijk geleid. Er komt een verbindingsweg tussen Kaya Leiden en Kaya Debrot. Vanuit de directie Ruimte en Ontwikkeling worden de zorgen over de staat van de wegen en mogelijke waardedaling opgepakt.

In het gebied zijn veel beschermde bomen. Het idee is om deze bomen zoveel mogelijk in een groenzone op te nemen. Deze zone kan ook worden gebruikt als park door de bewoners van de nieuwe en de bestaande woonwijk Hato. Bovendien kan ook hier water worden opgevangen. In de wijk komen kortere straten en groengebieden met sport en speelplekken. Het uitwerkingsplan zal binnen enkele weken samen met het

stedenbouwkundig ontwerp ter inzage gelegd worden bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling van het OLB.

Share This
error: Content is protected !!