Kralendijk – ‘Di kiko asina trabou di un frakshon den Konseho Insular ta konsistí?’ Esaki ta un pregunta ku ta biba serka hopi di nos suidadanonan. Mayoria hende tin e impreshon ku e úniko kos ku miembronan di Konseho Insular ta hasi ta akudí na reunion. Esaki no ta nada straño pasobra ta esaki tur hende ta haña tende i mira na radio, televishon i medionan sosial. Frakshon Coffie a emití un relato ámplio di e trabounan ku e frakshon a hasi durante su promé 3 lunanan di eksistensia, esta òktober, novèmber i desèmber 2020. Frakshon Coffie, den e kaso aki su úniko miembro Daisy Coffie, ku sierto ayudo eksterno a okupá su mes ku trabou atministrativo, preparashon pa reunion, prepará disertashon, orientá riba asuntunan den komunidat, konsulta ku suidadanonan, korespondensia, solisitá dokumentu, partisipá na e diferente tipo di reunion, hasi bishita di trabou, traha komunikado pa prensa i mantené un bon relashon ku prensa.

Trabou atministrativo

Trabou atministrativo ta algu ku tin ku tuma lugá diariamente. Tur dia tin dokumentu pa archivá, tantu komo ‘hard copy’, komo digitalmente. Mester paga bon tinu riba konvokashonnan ku ta drenta pa reunion i nota esakinan den agènda di frakshon. Mesora mester prepará e dokumentunan pa kada reunion ku a keda konvoká sino ta surgi retraso indeseá. Naturalmente diariamente hopi biaha pa dia mester atendé telefon i vigilá agènda pa no lubidá riba ningun tópiko òf tarea.

Preparashon pa reunion

Un parti hopi intensivo di e trabou ta e preparashonnan ku tin ku tuma lugá promé ku kada reunion. Durante e tres lunanan menshoná e parti aki pa konsehal Daisy Coffie a konsistí di diariamente studia dokumentunan ku ta drenta i prepará pregunta pa reunion. Ta trata aki di tantu preguntanan ku e ta hasi aktivamente durante reunion komo preguntanan ku adelantá e ta manda por eskrito. Vários di e preguntanan aki a surgi despues di a studia asuntunan ku ta biba den komunidat i e konsehal di Frakshon Coffie a haña nesesario pa duna atenshon na esakinan. Den e periodo aki Daisy Coffie a dediká sigur 4 siman na preparashon di tratamentu di Presupuesto 2021 i 1 siman na preparashon di e di dos kambio di presupuesto. Na 15 okashon sra Coffie a prepará disertashon i a trese esakinan dilanti durante reunionnan di Konseho Insular. E disertashonnan aki tabatin un variedat di tópiko, manera: e desishon pa bira independiente, e di dos kambio di presupuesto, medidanan di emergensia, programa di gobernashon, ‘Uitzendbureau’, gratifikashon pa personal den kuido, investigashon di integridat, mal maneho finansiero, presupuesto 2021, SOAB (Stichting OverheidsAccountant Bureau – Fundashon Ofisina Akòuntent di Gobièrnu Hulandes) i benta di tereno. Na dos okashon Daisy Coffie a papia tokante e akuerdo intergubernamental i e impuesto di awa shushi.

Karta ku pregunta

Durante e 3 lunanan aki konsehal Daisy Coffie tabatin hopi atenshon pa asuntunan ku ta biba den nos komunidat i na no ménos ku 14 okashon a manda karta ku pregunta por eskrito tokante un kantidat di tópiko, manera: ordenansa di emergensia, STINAPA, BOPEC, Uitzendbureau, Gratifikashon pa Personal den Kuido, Rapòrt Investigashon di Integridat, Stipulashon di Presupuesto 2021, posishon i pregunta adishonal investigashon di integridat, solisitut Direktorado Planifikashon i Desaroyo, kuementu di piedra pa mula, siklo di presupuesto, reakshon riba konseho di gezaghèber relashoná ku rapòrt BING, státùs di BOPEC i benta di tereno.

Trabou variá ku ta duna satisfakshon

E tres lunanan aki a laga mira ku ta trata di un trabou ku hopi variashon, pero ku ta duna hopi satisfakshon tambe. Na kuater okashon konsehal Daisy Coffie por a duna ayudo na personanan ku tabatin mester di e sosten aki. Tambe a bai un karta pa Tweede Kamer hulandes tokante e tratamentu parlamentario di e proposishon di lei ‘Lei Medidanan Covid-19’ i un karta pa Kolegio di Supervishon Finansiero (Cft) tokante stipulashon di Presupuesto 2021. Karta a bai tambe pa sr V. Kalvenhoven tokante transporte pa hende ku limitashon, pa BIT-Lab tokante partisipashon di hóbennan i pa St. Eustatius na okashon di ‘Statia Day Celebration’. Durante e periodo aki Frakshon Coffie a manda 4 solisitut pa dokumentu. Ta trata aki di dokumentunan tokante e Proyekto di 500 Kas di FCB, Grupo di Direkshon Suministro di Kombustibel Boneiru, Desaroyo di Proseso di Presupuesto 2021 i vakaturanan i solisitut na Direktorado di Planifikashon i Desaroyo. Naturalmente tin e parti tambe ku ta mas visíbel pa tur hende, esta atendementu di reunion di Konseho Insular. Den e tres lunanan aki Daisy Coffie a partisipá na 4 reunion di Presidio, 6 reunion di Komishon Fiho, 8 reunion di Forma Opinion, 5 reunion di Tuma Desishon i 12 reunion sosial ku gruponan informal. Bishitanan di trabou konsehal Coffie a hasi na e proyektonan di bibienda di Fundashon Cas Boneriano na Hato i na Nieuw Amsterdam. E kontakto ku prensa a bai hopi ameno. Frakshon Coffie a prepará 11 komunikado pa prensa di kua 9 ku tradukshon na hulandes òf papiamentu i konsehal Coffie a duna 5 entrevista na medionan di prensa. Durante e periodo di tres luna aki di parti di Frakshon Coffie a pone èkstra atenshon riba media sosial entre otro Facebook. Nos komunidat ta hopi aktivo riba Facebook i nos a sòru pa ta presente riba e plataforma aki i informá debidamente tokante nos pensamentunan, kartanan mandá i preokupashonnan. Total tabatin no ménos ku 48 publikashon riba medionan sosial, kual ta mas o ménos 3 pa 4 publikashon pa siman.


FRAKSHON COFFIE HEEFT NIET STILGEZETEN, MAAR JUIST HEEL VEEL WERK VERZET

Kralendijk – ‘Waaruit bestaat eigenlijk het werk van een fractie in de Eilandsraad?’ Dit is een vraag die bij veel van onze inwoners leeft. De meeste mensen hebben de indruk dat ER-vergaderingen bijwonen het enige is wat eilandsraadleden doen. Verwonderlijk is dat ook niet, omdat dat is wat iedereen te horen en te zien krijgt op radio en televisie en via de sociale media. Frakshon Coffie heeft een uitgebreid verslag geschreven over de werkzaamheden die deze fractie tijdens haar eerste 3 maanden sinds haar oprichting heeft verricht, m.n. in oktober, november en december 2020. Frakshon Coffie, in dit geval haar enige lid Daisy Coffie, heeft zich met bepaalde externe bijstand beziggehouden met administratief werk, voorbereidingen voor vergaderingen, redevoeringen voorbereiden, zich oriënteren op zaken die zich in de gemeenschap voordoen, consulten met burgers, correspondentie, het opvragen van documenten, deelnemen aan de verschillende soorten vergaderingen, werkbezoeken afleggen, persberichten schrijven en het onderhouden van een goede relatie met de pers.

Administratief werk

Administratief werk vindt op dagelijkse basis plaats. Elke dag zijn er documenten om te archiveren, zowel als ‘hard copy’ en digitaal. De oproepen voor vergaderingen die binnenkomen moeten meteen in de fractieagenda genoteerd worden. Als dan niet direct begonnen wordt met het verzamelen en klaarleggen van documenten voor elke vergadering, ontstaat er ongewenste achterstand. Vanzelfsprekend worden er meerdere keren per dag telefonisch zaken afgehandeld en moet de agenda in de gaten gehouden worden om geen onderwerpen of taken te vergeten.

Voorbereidingen voor vergaderingen

Een behoorlijk intensief gedeelte van het werk betreft de voorbereidingen die plaats moeten vinden vóór elke vergadering. Voor raadslid Daisy Coffie bestond dit gedeelte gedurende de eerste 3 maanden uit het dagelijks bestuderen van documenten die binnengekomen zijn en vragen formuleren voor tijdens de vergadering. Het gaat hier om zowel vragen die staande de vergadering gesteld worden, als vragen die van tevoren schriftelijk ingediend worden. Veel van deze vragen ontstaan na het onder de loep nemen van zaken die leven binnen de gemeenschap en waarvan Frakshon Coffie het nodig vindt om de nodige aandacht aan te geven. Tijdens deze periode heeft Daisy Coffie zeker 4 weken besteed aan voorbereidingen voor de behandeling van de Begroting 2021 en 1 week aan het voorbereiden van de 2ᵉ begrotingswijziging. 15 keer heeft mw. Coffie redevoeringen geschreven en deze voorgedragen tijdens diverse ER-vergaderingen. De onderwerpen die tijdens deze redevoeringen aan bod kwamen, waren: het besluit om onafhankelijk lid te worden, de noodmaatregelen, het collegeprogramma, uitzendbureaus, bonus voor zorgpersoneel, integriteitsonderzoek, slecht financieel beleid, Begroting 2021, SOAB (Stichting Overheid Accountant Bureau) en verkoop van grond. Tot twee keer toe heeft Daisy Coffie betogen gehouden over het Bestuursakkoord en de afvalwaterheffing.

Brieven met schriftelijke vragen

Tijdens deze 3 maanden heeft raadslid Daisy Coffie veel aandacht besteed aan zaken die in de gemeenschap leven en daarover 14 keer brieven met schriftelijke vragen ingediend over een hoeveelheid aan onderwerpen, zoals: de noodverordening, STINAPA, BOPEC, uitzendbureaus, bonus voor zorgpersoneel, het rapport integriteitsonderzoek, sollicitatie Directie Ruimte en Ontwikkeling, het verzamelen van koraalsteen om te vermalen, de begrotingscyclus, reactie op het advies van de gezaghebber m.b.t. het rapport BING, de status van BOPEC en verkoop van grond.

Gevarieerd werk dat voldoening geeft

Deze drie maanden hebben laten zien dat het gaat om heel gevarieerd werk, maar dat ook veel voldoening geeft. Tot vier keer toe heeft raadslid Daisy Coffie de nodige bijstand kunnen verlenen aan personen die het op dat moment nodig hadden. Ook is er een brief uitgegaan naar de Tweede Kamer over de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen COVID-19’ en een brief naar het College financieel toezicht (Cft) over het vaststellen van de Begroting 2021. Brieven zijn ook uitgegaan naar dhr. V. Kalvenhoven over het transport voor mensen met een beperking, naar de BIT-lab over deelname van jongeren en naar St. Eustatius ter gelegenheid van de ‘Statia Day Celebration’. Tijdens deze periode heeft Frakshon Coffie vier aanvragen verstuurd voor documenten. Het gaat hierbij om documenten betreffende het Project 500 woningen van de Fundashon Cas Boneriano, de Stuurgroep Brandstofvoorziening Bonaire, het Procesverloop Begroting 2021 en vacatures en sollicitaties bij de Directie Ruimte en Ontwikkeling. Natuurlijk heb je ook het gedeelte dat wel zichtbaar is voor iedereen, namelijk het bijwonen van ER-vergaderingen. Tijdens deze drie maanden heeft Daisy Coffie deelgenomen aan 4 presidiumvergaderingen, 6 vaste commissie-vergaderingen, 8 meningsvormende vergaderingen, 5 besluitvormende vergaderingen en 12 sociale bijeenkomsten met informele groepen. Werkbezoeken heeft raadslid Coffie afgelegd bij de woningprojecten van de Fundashon Cas Boneriano in Hato en Nieuw Amsterdam. Het contact met de pers verloopt plezierig. Frakshon Coffie heeft 11 persberichten doen uitgaan, waarvan 9 met vertaling in het Nederlands of Papiamentu en raadslid Coffie heeft 5 interviews gegeven aan de media. Tijdens deze periode van 3 maanden heeft Frakshon Coffie extra aandacht geschonken aan sociaal media waaronder Facebook. Onze samenleving is zeer actief op Facebook en we hebben ervoor gezorgd om duidelijk aanwezig te zijn op deze platform door naar behoren te informeren over onze gedachtegangen, verzonden brieven en zorgen. Totaal waren er niet minder dan 48 publicaties op de sociale media geplaatst, het welk betekent 3 a 4 publicaties per week.

Share This
error: Content is protected !!