KRALENDIJK – Departamentu di Inspekshon di Asuntunan Sosial i di Labor (SZW) ta investigá máluso di e sosten ku ta duna empresarionan na Hulanda Karibense en konekshon ku e krísis di corona. Den por lo pronto shete kaso, Ministerio Públiko BES ta bai ofer na prosedimentu penal. E kasonan tin di aber tantu ku e Areglo di Emergensia di SZW, komo e Kompensashon di EZK i ta okurí riba tur tres isla. Ta spera e promé kasonan den korte na mei 2021.

A introdusí e Areglo di Emergensia di SZW i e Kompensashon di EZK na komienso di e krísis di corona pa sostené empresarionan na Hulanda Karibense den nan gastunan di salario i gastunan fiho. Aproksimadamente 700 empresa ta hasi uso di e areglonan di emergensia ku unidat SZW di RCN ta ehekutá.

Si tin señal di uso inkorekto di e areglonan, unidat SZW di RCN ta tuma kontakto ku e petishonario. Si resultá ku a paga di mas, hopi biaha den bon konsulta ku otro, ta deskontá òf paga bèk e montante. Si deliberadamente a duna informashon inkorekto òf a tene informashon atras, ta apliká lei penal. Por ehèmpel den kaso kaminda dunadónan di trabou ta risibí kompensashon di gastu salarial pero no ta paga nan empleado esaki. Òf si ta risibí kompensashon pa empleado ku no ta den servisio mas serka nan. Tambe OM BES ta aktua den kaso kaminda a duna sifranan di volúmen di benta muchu haltu. Pa awor no lo ofresé areglo.

For di komienso tabata kla ku tabatin riesgo riba máluso di e areglonan. Ta otorgá e sosten di corona a base di informashon ku e petishonario yena. E ta firma ku e informashon aki ta kuadra. A skohe pa e método aki e tempu ei, pa e sosten por yega serka e kompanianan afektá mas lihé posibel. E método ta rekerí integridat di e petishonario. Na momentu ku nan situashon kambia kompará ku nan situashon na momentu di aplikashon, kompanianan mester entregá un formulario di kambio. I si nan ta sospecha di ta risibí kompensashon eróneamente, nan mester mèldu esaki.


OPENBAAR MINISTERIE (OM) BES EN SZW TREDEN OP TEGEN MISBRUIK CORONASTEUN

KRALENDIJK – De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Caribisch Nederland doet onderzoek naar misbruik van de steun die aan bedrijven verleend wordt vanwege de coronacrisis. In voorlopig zeven gevallen gaat het Openbaar Ministerie (OM) BES over tot strafrechtelijke vervolging. De gevallen hebben betrekking op zowel de ‘Noodregeling SZW’ als ‘Tegemoetkoming EZK’ en spelen op alle drie de eilanden. In mei 2021 zullen naar verwachting de eerste zittingen plaatsvinden.

De Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK werden aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om ondernemers in Caribisch Nederland te ondersteunen in hun loonkosten en vaste lasten. Er maken ongeveer 700 bedrijven gebruik van de noodregelingen, die uitgevoerd worden door de RCN-unit SZW.

Als er signalen zijn van onjuist gebruik van de regelingen, neemt de RCN-unit SZW contact op met de aanvrager. Als blijkt dat er te veel is uitbetaald, wordt in veel gevallen in goed overleg het bedrag verrekend of teruggevorderd. Als er doelbewust onjuiste informatie is opgegeven of informatie achterwege is gelaten, wordt het strafrecht ingezet. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij werkgevers steun voor loonkosten ontvangen en niet doorbetalen aan hun werknemers, of steun ontvangen voor werknemers die niet meer bij hen in dienst zijn. Ook treedt het OM BES op in gevallen waarin veel te hoge omzetcijfers opgegeven zijn. Vooralsnog zullen er geen schikkingen aangeboden worden.

Vanaf het begin was duidelijk dat er een risico bestond op misbruik van de noodregelingen. De coronasteun wordt verstrekt op basis van informatie zoals opgegeven door de aanvrager, die voor waarheid tekent. Deze werkwijze is destijds gekozen om de steun zo snel mogelijk bij de getroffen bedrijven te krijgen en vereist een integere houding van de aanvrager. Bedrijven moeten een wijzigingsformulier indienen op het moment dat hun situatie verandert ten opzichte van hun aanvraag en melding maken indien zij vermoeden ten onrechte steun uitbetaald te krijgen.


PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE AND SZW ACT AGAINST MISUSE OF CORONA SUPPORT

KRALENDIJK – The Social Affairs and Employment Department (SZW) in the Caribbean Netherlands is investigating misuse of the support related to the corona crisis, given to companies. In seven cases provisionally, the Public Prosecutor’s Office (OM) BES proceeds to criminal prosecution. The cases relate to both the “SZW Emergency Regulation” and the “EZK Compensation” and occur on all three islands. The first sessions are expected to take place in May 2021.

The SZW Emergency Regulation and EZK Compensation were introduced at the beginning of the corona crisis to support entrepreneurs in the Caribbean Netherlands in their wage costs and fixed costs. About 700 companies make use of the emergency regulations, which are implemented by the SZW-unit of RCN.

If there are signs of incorrect use of the regulations, the SZW-unit of RCN will contact the applicant. If it turns out that the amount paid out is too high, in many cases this is settled or reclaimed in good consultation. If incorrect information is deliberately provided or information is omitted, criminal law is applied. For example, in cases where employers receive support for wage costs and do not pay the amounts out to their employees, or receive support for employees who are no longer employed by them. The Public Prosecutor’s Office BES also intervenes in cases where turnover figures have been reported that are far too high. For the time being, no settlements will be offered.

It was clear from the beginning that there was a risk of misuse of the regulations. The corona support is provided on the basis of information provided by the applicant, who signs for having provided it truthfully. This method was chosen at the time to so that the affected companies receive the support as quickly as possible. It requires honesty from the applicant. Companies must submit a change form when their situation changes compared to the time of their application and report if they suspect that they have wrongly received compensation.

Share This
error: Content is protected !!