KRALENDIJK – E Komishon Supervisor di Protekshon di Dato Personal BES (CBP BES, Komishon), enkargá ku supervishon i ehekushon di e Lei di protekshon di dato personal BES, a konstatá ku registrashon di dato personal serka entre otro establesimentunan di hòreka no ta tur ora ta bai segun e stèndertnan establesé. Registrashon di dato personal ta obligatorio den kuadro di investigashon di kontakto i fuente pa limitá kontagio di e vírùs di corona.

Organisashonnan mester pèrkurá pa daton personal ta adekuadamente protehá. Esaki ta enserá ku personanan ku no ta outorisá, no por haña akseso na e dato. E Komishon (CBP BES) a risibí señal ku diferente establesimentu di hòreka ta traha ku un solo lista riba kua tur dato personal di bishitantenan ta registrá. Dato di otro persona ta visibel pa tur bishitante ku ta registrá. E Komishon (CBP BES) ta urgi organisashonnan den hòreka pa organisá e registrashon na un otro manera.

Kon bo ta registrá korektamente?

Ta importante pa tur kliente òf mesa registrá riba un formulario apart, na manera ku otro persona no tin akseso na number di telefòn i nòmber di otro. Bo por hasi esaki den forma digital òf riba papel. E organisashon tin ku sòru pa e dato ta bon protehá, tantu téknikamente komo organisatorio. Esaki ta evitá ku personanan ku no ta outorisá por haña akseso na e dato. Personanan ku no ta outorisá por ta empleado di e organisashon tambe. E persona responsabel pa e organisashon mester supervisá esaki. No mag di warda e dato personal ku registrá pa mas ku 14 dia despues di registrashon. Despues di 14 dia e organisashon mester eliminá e dato personal for di atministrashon di e organisashon.

Bo tin pregunta tokante prosesamentu legal?

Bo por haña informashon tokante prosesamentu legal den e foyeto “prosesamentu legal” riba www.cbpbes.com Si bo tin kualke otro pregunta por manda un meil na: info@cbpbes.com

CBP BES ta alkansabel telefónikamente tambe riba djaluna te ku djabièrnè, entre 8or di mainta i 12or di mèrdia, na number di telefòn 715-9114.


REGISTRATIE IN DE HORECA NIET ALTIJD VOLGENS NORMEN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BES

KRALENDIJK – De Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES), belast met toezicht en handhaving van de Wet bescherming persoonsgegevens BES, heeft geconstateerd dat de registratie van persoonsgegevens bij onder meer horeca gelegenheden niet altijd gaat volgens de gestelde normen. De registratie van persoonsgegevens is verplicht gesteld in het kader van bron en contactonderzoek ter beperking van de verspreiding van het coronavirus.

Organisaties horen ervoor te zorgen dat persoonsgegevens adequaat beschermd worden. Dit houdt in dat onbevoegden geen toegang mogen krijgen tot deze gegevens. De CBP BES heeft signalen binnengekregen dat verschillende horeca gelegenheden met één lijst werken waarop alle persoonsgegevens van bezoekers staan vermeld. De gegevens van anderen zijn dan zichtbaar voor iedere registrerende bezoeker. De CBP BES doet een dringend beroep op horeca organisaties om de registratie op een andere manier in te richten.

Hoe registreer je op de juiste wijze?

Het is belangrijk dat iedere klant of tafel op een apart formulier wordt geregistreerd, zodat anderen geen inzage hebben in telefoonnummers en namen van anderen. U kunt dit digitaal of via hardcopy doen. De organisatie dient ervoor te zorgen dat zij de gegevens zowel technisch als organisatorisch goed beschermd. Dit voorkomt dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Onbevoegden kunnen ook medewerkers van de organisatie zijn. De persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie moet hier op toezien.

De geregistreerde persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan 14 dagen na registratie. Na de 14 dagen moet de organisatie de persoonsgegevens verwijderen uit de administratie van de organisatie.

Heeft u vragen over rechtmatige verwerking?

U kunt informatie vinden over rechtmatige verwerking in de folder “rechtmatige verwerking” op www.cbpbes.com. Indien u andere vragen heeft kunt e-mailen naar: info@cbpbes.com.

CBP BES is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 en 12:00 op 715-9114.


REGISTRATION IN THE HOSPITALITY SECTOR NOT ALWAYS ACCORDING TO STANDARDS OF THE BES PERSONAL DATA PROTECTION ACT

KRALENDIJK – The Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES), charged with the supervision and enforcement of the Personal Data Protection Act BES, has established that the registration of personal data at, among others, food and drinking establishments does not always go according to the set standards. The registration of personal data is mandatory in the context of source and contact tracing to limit the spread of the coronavirus.

Organisations should ensure that personal data are adequately protected. This means that unauthorised persons may not gain access to these data. The CBP BES has received signals that various food an drinking establishments work with one list on which all personal data of visitors are registered. The data of others are then visible to every registering visitor. The CBP BES makes an urgent appeal to hospitality organisations to organise the registration in a different way.

How do you register in the right way?

It is important that each customer or table is registered on a separate form, so that others do not have access to phone numbers and names of others. You can do this digitally or by hardcopy. The organisation should ensure that they protect the data properly both technically and organisationally. This prevents unauthorised persons from gaining access to these data. Unauthorised persons can also be employees of the organisation. The person responsible for the organisation must ensure this.

The registered personal data should not be kept longer than 14 days after registration. After the 14 days, the organisation must remove the personal data from the organisation’s records.

Do you have questions about lawful processing?

You can find information about lawful processing in the leaflet “lawful processing” at www.cbpbes.com.

If you have other questions please email to info@cbpbes.com.

CBP BES can also be reached by phone, Monday through Thursday, between 8:00 and 12:00 at 715-9114.

Share This
error: Content is protected !!