KRALENDIJK – Debí na oumento fuerte di kasonan di Covid-19 riba e isla, ofisina di Belastingdienst i Duana na Boneiru lo ta será pa bishitante preventivamente di 8 te ku 29 di mart 2021. E ofisina di haf di Duana na Boneiru si ta keda habrí.

Servisio rápido na kliente

Pa por sirbi kliente mas rápido i mihó, Belastingdienst ta keda alkansabel via +599 715 8585 òf Balie@belastingdienst-cn.nl.

Por akudí via e adrès di meil aki ku preguntanan ku normalmente lo a pasa na bali di Belastingdienst, manera:

· Pregunta tokante tur tipo di ‘aangifte’ i komportashon di ‘aangifte’;

· Petishon manera: DIGID, number di crib, deklarashon di entrada, deklarashon di asistensia hurídiko, areglo di pago i posponementu di pago;

· Hasi kambionan manera: kambio di number di kuenta i/òf adrès;

· Tur pregunta di Duana.

E adrès di meil helpdesk@belastingdienst-cn.nl tambe ta keda disponibel pa pregunta tokante di ICT pa tur tres isla. Por entregá dokumento libramente despues di orario di ofisina tambe den e buzon banda di e entrada prinsipal di ofisina di Belastingdienst na Boneiru.

Belastingdienst ta urgí klientenan gustosamente pa skohe solamente un kanal di kontakto. Pues sea manda un meil òf yama na telefòn. Uso di diferente kanal di kontakto na mesun momentu no ta nesesario. Ta yuda kliente den un biaha sea via di meil òf na telefòn.

Hasi ‘aangifte’ online

Habitantenan i empresarionan na Boneiru por hasi nan ‘aangifte’ di ABB, LH i ‘verzamelloonstaat’ online, na un manera fásil, seif i rápido. Si mester yudansa pa hasi esei, nos hèlpdèsk ta semper disponibel pa yuda. E adrès di meil helpdesk@belastingdienst-cn.nl ta keda disponibel, solamente pa hasi pregunta tokante ICT i hasi ‘aangifte’ online.

Entregá personal

Por entregá dokumento libramente den e buzon banda di e entrada prinsipal di ofisina di Belastingdienst. Ta risibí un meil di konfirmashon di e dokumento entregá huntu ku stèmpel di Belastingdienst mas lihé posibel. Si BCN no tin bo adrès di meil, ta manda esei via di post.

Ta posibel pa scan i manda e ‘aangifte’ via Balie@belastingdienst-cn.nl. Hasi ‘aangifte’ online via e wèpsait https://www.belastingdienst-cn.nl/ ta mas rápido.


KANTOOR BELASTINGDIENST/DOUANE BONAIRE TIJDELIJK GESLOTEN

KRALENDIJK – Het kantoor van de Belastingdienst en Douane op Bonaire is in verband met de forse stijging van de covid gevallen op het eiland preventief gesloten voor bezoekers van 8 tot 29 maart. Het havenkantoor van de Douane op Bonaire is wel geopend.

Snelle klantbediening

Om de klanten snel en goed van dienst te kunnen zijn, blijft de Belastingdienst ook bereikbaar via +599 715 8585, of per e-mail via : Balie@belastingdienst-cn.nl

Op dit e-mailadres kan men terecht met alle vragen waarmee men anders bij de balie van de Belastingdienst langs zou gaan, zoals:

· Vragen over alle aangiftes en aangiftegedrag

· Aanvragen, zoals: DIGID, Crib-nummer, Inkomensverklaringen, verklaringen Rechtsbijstand, betalingsregeling, en uitstel van betaling;

· Wijzigingen, zoals: doorgeven van wijziging van bankrekeningnummer en/of adreswijziging;

· Alle douanevragen;

De Belastingdienst verzoekt klanten vriendelijk om 1 contactkanaal te kiezen. Dus of mailen of bellen. Het tegelijkertijd gebruikmaken van verschillende contactkanalen tegelijk is niet nodig. Klanten worden in 1 keer geholpen via mail of aan de telefoon.

Online aangiftes indienen

Inwoners en bedrijven kunnen makkelijk, veilig en snel hun aangiftes voor ABB, LH en de Verzamelloonstaat online indienen bij de Belastingdienst.

Mochten zij aanvullende hulp nodig hebben bij het inloggen dan staat de helpdesk ze graag te woord. Het e-mail adres helpdesk@belastingdienst-cn.nl blijft hiervoor beschikbaar, uitsluitend voor vragen die te maken hebben met ICT en online aangiften.

Fysiek inleveren

Voor het fysiek inleveren van stukken kan men deze op Bonaire ook deponeren in de brievenbus naast de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst. Men ontvangt zo snel mogelijk en bevestigingsmail van de ingediende stukken met een stempel van de Belastingdienst. Indien BCN geen e-mailadres van iemand heeft geregistreerd in het systeem, dan worden de stukken per post verstuurd.

Het is ook mogelijk om de aangifte in te scannen en te mailen naar Balie@belastingdienst-cn.nl. Online aangifte indienen via de website https://www.belastingdienst-cn.nl/ gaat veel sneller.


OFFICE BELASTINGDIENST/DOUANE BONAIRE TEMPORARILY CLOSED

KRALENDIJK – The office of the Belastingdienst/Douane (Customs) on Bonaire is temporarily closed to the public from March 8 till March 29, due to the sharp increase of covid cases on the island. The port Customs office on Bonaire will remain open.

Fast customer service

In order to serve customers fast and better, the Belastingdienst stays accessible via: Balie@belastingdienst-cn.nl

You can go to this email address with any questions you would have liked to visit the counter of the Belastingdienst with, such as:

· Questions about all types of declarations;

· Requests, such as: DIGI-D, Crib number, income statements, legal aid statement, payment arrangement and deferment of payment;

· Changes, such as: reporting a change of bank account number and / or change of address;

· For all your Customs questions.

The Belastingdienst kindly requests customers to choose one contact channel. So either send an email or call. It is not necessary to use different contact channels at the same time. Customers will be helped at once by email or on the phone.

Submitting tax returns online

Residents and companies can easily, safely and quickly submit their tax returns for ABB, LH and the Verzamelloonstaat (Collective Wage Sheet) online to the Belastingdienst. If they need additional help logging in, the helpdesk will be happy to help. The e-mail address helpdesk@belastingdienst-cn.nl remains available for this purpose; only for questions related to ICT and online returns.

Physical submission

For the physical submission of documents, one can also deposit them on Bonaire in the letterbox next to the main entrance of the office of the Belastingdienst. You will receive a confirmation email of the submitted documents with a stamp from the Belastingdienst as soon as possible. If BCN has not registered anyone’s e-mail address in the system, the documents will be sent by post.

It is also possible to scan the tax return and email it to Balie@belastingdienst-cn.nl. Submitting tax returns online via the website https://www.belastingdienst-cn.nl/ is much faster.

Share This
error: Content is protected !!