Kralendijk – Desde awor te ku 19 di mart 2021 medidanan ku ta kai bou di nivel di rísiko 5 (hopi serio) ta na vigor. WEB Boneiru ta sigui traha pa por brinda un mihó servisio. Nos ta tuma e medidanan rekerí pa protehá nos kliente i personal kontra posibel propagashon di COVID-19.

Nos ta sigui instrukshonnan di gobièrnu lokal i e tim di EBT (Eilandelijk Beleids Team) huntu ku nos proveédornan Contourglobal (koriente) i GE (awa). Proyektonan pendiente ta keda ehekutá bou di kondishonnan adaptá.

WEB por kontinuá ku su servisio na kliente pa un gran parti sin ku klientenan i proveédornan mester bini na kantor. Afortunadamente nos a invertí kaba den teknologia i proseduranan pa por traha “online”.

Ta deskonsehá pa bishitá ofisina di WEB

Pa minimalisá e rísiko pa propagashon di COVID-19, nos ta deskonsehá pa bishitá nos ofisina.

Esaki ta konta espesialmente pa gruponan di rísiko manera grandinan i personanan ku resistensia abou. Evitá kontakto físiko mas ku ta posibel! Regla bo asuntunan ku WEB preferiblemente for di kas i uza “online banking” pa hasi pago di kuentanan.

Bo tin pregunta òf ta buska informashon, tuma kontakto ku nos departamentu di servisio na kliente via info@webbonaire.com òf +5997158244.

Paga “online”!

Paga seif for di kas 24/7 via di “online banking”. Tene na kuenta ku mester hasi pago di kada faktura apart. No por hasi kombinashon di 2 faktura.

Mas informashon i instrukshon pa hasi pago via “online banking” ta disponibel riba nos wèpsait www.webbonaire.com òf riba nos página di Facebook.

Bishita nesesario na kantor di WEB

E kantor di WEB na Rincon ta será te próksimo aviso. Si ta nesesario pa bishitá nos ofisina prinsipal na Playa, mester tene kuenta ku: 1.5 meter di distansia i bini solamente si bo no tin síntomanan manera keintura, tosamentu i nistermentu.

WEB ta permití solamente un kantidat di hende pareu na ofisina. P’esei lo repartí un máksimo di 30 komprobante di entrada . Na momentu ku alkansá e máksimo aki, bishitantenan mester bandoná e sitio i regresá na otro momentu.

Kaha i bali di informashon

Te ku 19 di mart 2021 lo tin 1 kaha i 1 bali di informashon habrí. Paga tinu!: bishita na bali di informashon ta bai solamente pa medio di un sita. Pa traha sita por tuma kontakto via info@webbonaire.com.

Deskonekshon di awa i koriente

WEB lo no pasa over pa deskonekshon pa motibu di pago atrasá. Esaki ta konta te ku 19 di mart 2021.

Seguridat di kliente i personal ta na promé lugá.

WEB ta kumpli ku e medidanan ku a drenta na vigor pa nivel 5 di e plan di nivel di riesgo. Esaki ta nifiká ku WEB solamente lo hasi trabounan kritiko mas ku ta posibel. Interupshon den servisio di distribushon di awa, awa di kloaka i koriente ta keda resolvé.Tur otro aktividat lo keda posponé.

WEB ta gradisí pa e komprenshon. Huntu nos ta mantené otro seif!


COVID-19 RISICONIVEAU 5: BEPERKTE DIENSTVERLENING WEB

Kralendijk – Vanaf heden tot en met 19 maart 2021 gelden op Bonaire de COVID-19 maatregelen die horen bij risiconiveau 5 (zeer ernstig). WEB Bonaire blijft werken aan de best mogelijke dienstverlening. We nemen de vereiste maatregelen om onze klanten en medewerkers te beschermen tegen verspreiding van COVID-19.

Met onze leveranciers ContourGlobal (elektra) en GE (drinkwater) volgen we de richtlijnen van de lokale overheid en het EBT (Eilandelijk Beleids Team). Lopende projecten zullen onder aangepaste voorwaarden worden uitgevoerd.

WEB kan zijn dienstverlening grotendeels voortzetten zonder dat klanten en leveranciers op kantoor hoeven te komen. We hebben gelukkig al geïnvesteerd in technologie en procedures voor online werken.

Bezoek WEB-kantoor afgeraden

Om het risico van verspreiding van COVID-19 te minimaliseren, raden wij u ten sterkste af ons te bezoeken.

Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met verminderde weerstand. Vermijd lichamelijk contact zo veel mogelijk! Regel uw zaken met WEB bij voorkeur vanuit huis en gebruik online banking om uw rekeningen te betalen.

Hebt u een vraag of wilt u informatie, neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice via info@webbonaire.com of +5997158244.

Betaal online!

Betalen via online banking kan 24/7 veilig vanuit huis. Houd er rekening mee dat u één factuur tegelijk kunt betalen. Een gecombineerde betaling van water en elektriciteit is niet mogelijk.

Meer informatie en instructies voor online betalen vindt u op onze site www.webbonaire.com en op de WEB Facebookpagina.

Noodzakelijk bezoek WEB-kantoor

Het WEB-kantoor in Rincon is tot nader order gesloten. Mocht u echt persoonlijk contact nodig hebben op ons hoofdkantoor in Playa, dan geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. En: kom alleen als u geen klachten hebt als koorts, hoesten en niezen.

WEB kan een beperkt aantal klanten toelaten. Daarom worden er maximaal

30 toegangsbewijzen uitgedeeld. Als dit maximum is bereikt, moeten bezoekers het terrein bij de wachthal verlaten en op een later tijdstip terugkomen.

Kassa en balie

Tot 19 maart zijn 1 kassa en 1 balie geopend. Let op!: bezoek aan de balie kan alleen op afspraak!

Voor een afspraak kunt u contact opnemen via info@webbonaire.com

Afsluiten water en electra

WEB zal t/m 19 maart 2021 niet overgaan tot onderbreking wegens wanbetaling.

Veiligheid klant en personeel staan voorop.

De gezondheid van onze klanten en personeel is belangrijk voor ons. WEB volgt de maatregelen die horen bij risico fase 5.

Dit betekent dat WEB alleen kritische lopende verplichtingen zoveel mogelijk zal uitvoeren. Storingen in de distributie van water, rioolwater en elektra worden opgelost. Andere werkzaamheden worden uitgesteld.

WEB dankt u voor uw begrip. Samen houden we het veilig!


COVID-19 RISK LEVEL 5: LIMITED SERVICES WEB

Kralendijk – At present until March 19th, 2021, the COVID-19 measures associated with risk level 5 (very serious) apply on Bonaire. WEB Bonaire continues to work on the best possible service. We take the necessary measures to protect our customers and employees against the spread of COVID-19.

With our suppliers ContourGlobal (electricity) and GE (drinking water) we follow the guidelines of the local government and the EBT (Island Policy Team). Current projects will be carried out under adjusted conditions.

WEB can largely continue its services without customers and suppliers having to come to the office. Fortunately, we have already invested in technology and procedures for working online.

Visit WEB office not recommended

To minimize the risk of COVID-19 spreading, we strongly advise against visiting us.

This is especially true for vulnerable groups such as the elderly and people with reduced resistance. Avoid physical contact as much as possible! Preferably arrange your affairs from home with WEB and use online banking to pay your bills.

If you have a question or would like information, please contact our Customer Service department via info@webbonaire.com or +5997158244.

Pay online!

Payment via online banking can be done securely from home 24/7. Keep in mind that you can pay one invoice at a time. A combined payment of water and electricity is not possible.

More information and instructions for online payment can be found on our site www.webbonaire.com and on the WEB Facebook page.

Indispensable visit to the WEB office

The WEB office in Rincon is closed until further notice. If you really need personal assistance at our head office in Playa, keep a minimum distance of 1.5 meters from others. And: only come if you have no symptoms such as fever, coughing and sneezing.

WEB can admit a limited number of customers. That is why a maximum of 30 tickets are distributed. Once this maximum has been reached, visitors must leave the waiting area outside of the building and return at a later time.

Cash register and counter

Only 1 cashier and 1 information desk are open until March 19th. Please note! Visiting the information desk is only possible by appointment!

For an appointment, please contact us at info@webbonaire.com

Disconnection of water and electricity supply

WEB will not proceed with disconnections due to non-payment until March 19th, 2021.

Ensuring both customers and employee safety.

The health of our customers and employees is important to us. WEB follows the measures associated with risk phase 5.This means that WEB will only perform critical ongoing obligations as far as possible. Disruptions in the distribution of water, sewage water and electricity will be resolved. Other activities will be postponed.

WEB thanks you for your understanding. Together we keep it safe!

Share This
error: Content is protected !!