KRALENDIJK – E unidat di Asuntunan Sosial i di Labor (SZW) di RCN, a paga sesantia na 52 empleado di BOPEC ku a deklará fayit. Sesantia ta un kompensashon di un biaha na un empleado ku a duna retiru sin ku ta su falta. E dunadó di trabou ta obligá pa paga e kompensashon aki. Pero komo ku a deklará BOPEC fayit, e unidat SZW di RCN ta para garantia. Ta trata di un suma total di mas o ménos 1 mion.

A atendé e prosedura ku urgensia. Hasiendo esaki a tene kuenta ku e situashon den kua e empleadonan ya pa lunanan kaba no a risibí salario mas. E suma di e sesantia ta dependé di e kantidat di aña di servisio. Pa kada aña ku un empleado tabata den servisio e tin derecho riba salario di un siman, basa riba su último salario. Por ehempel, un empleado ku tabata 10 aña den servisio, e ora ei ta risibí un kompensashon di retiro igual na 10 siman di salario. E unidat SZW di RCN ta paga un montante neto.

Por lo pronto 24 miembro di personal lo keda empleá na e kuratòr di BOPEC. Esaki ta nesesario pa monitòr instalashonnan i pa sigurá e tereno. E empleadonan aki na promé instansia ta risibí pago di nan salario via di e krédito di herensia ku Entidat Públiko Boneiru (OLB) a pone disponibel.

Hefe di unidat SZW di RCN, Eric Brakke, ta kontentu ku e kolaborashon: ”Tur partido konserní ta mira e importansia di sosten na e empleadonan afektá. Dor di e kolaborashon rápido entre e kuratòr, atministrashon di BOPEC, OLB i nos organisashon, nos por a paga na korto plaso.


MEDEWERKERS BOPEC ONTVANGEN ONTSLAGVERGOEDING

KRALENDIJK – De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aan 52 werknemers van het failliet verklaarde BOPEC cessantia uitbetaald. Cessantia is een eenmalige vergoeding voor een werknemer die ontslagen wordt buiten zijn of haar eigen schuld. De werkgever is verplicht om deze vergoeding uit te betalen. Maar, omdat BOPEC failliet is verklaard staat de RCN-unit SZW garant. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 1 miljoen dollar.

De procedure is met spoed afgehandeld. Hierbij is rekening gehouden met de situatie waarin werknemers al enige maanden geen salaris meer ontvingen. De hoogte van de cessantia hangt af van het aantal dienstjaren. Voor ieder jaar dat de werknemer in dienst is geweest heeft hij of zij recht op een weeksalaris, gebaseerd op het laatstverdiende loon. Een werknemer die bijvoorbeeld 10 jaar in dienst is geweest, ontvangt dus een ontslagvergoeding gelijk aan 10 weken salaris. De RCN-unit SZW betaalt een nettobedrag uit.

Er blijven voorlopig 24 personeelsleden werkzaam voor de curator van BOPEC. Dit is noodzakelijk om de installaties te monitoren en het terrein te beveiligen. Deze werknemers krijgen in eerste instantie hun salaris uitbetaald via het tijdelijke boedelkrediet dat beschikbaar is gesteld door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Hoofd van de RCN-unit SZW Eric Brakke is blij met de samenwerking: “Alle betrokken partijen zien het belang van ondersteuning voor de getroffen werknemers. Door vlotte samenwerking tussen de curator, de administratie van BOPEC, het OLB en onze organisatie, hebben we op korte termijn kunnen uitbetalen.”


BOPEC EMPLOYEES RECEIVE SEVERANCE PAY

KRALENDIJK – The RCN unit of Social Affairs and Employment (SZW) has paid severance pay to 52 employees of BOPEC. Severance pay or ‘cessantia’ is a one-off compensation for an employee who is fired without fault of his or her own. The employer is obliged to pay this compensation. However, because BOPEC has been declared bankrupt, the RCN unit of SZW stands as guarantee. It concerns a total amount of approximately 1 million dollars.

The procedure has been completed urgently, taking into account the situation in which employees have not received a salary for several months. The amount of severance pay per person depends on the number of years of service. For each year that the employee has been employed, he or she is entitled to a weekly salary, based on the last-earned wage. For example, an employee who has been employed for 10 years receives a severance payment equal to 10 weeks of salary. The RCN unit of SZW pays out a net amount.

For the time being, 24 staff members will remain working for the curator of BOPEC. This is necessary to monitor the installations and to secure the site. For the time being these employees receive their salary through the temporary estate loan made available by the Public Entity of Bonaire (OLB).

Head of the RCN unit of SZW, Eric Brakke, is pleased with the collaboration: “All parties involved see the importance to support the affected employees. Thanks to a smooth cooperation between the curator, the administration of BOPEC, the OLB and our organisation, we could make this payment on a short term. ”

Share This
error: Content is protected !!