Djaweps 1 di yüli hende muhé na estado por haña informashon tokante bakunashon kontra corona na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas. Nan por pasa angua tambe si nan ta deseá esaki. Por haña informashon òf pasa angua sin sita di 09:00 – 14:00 or. Hende muhé ku ta duna pechu òf ku tin deseo pa haña yu, por hasi pregunta tokante uso di e bakuna. Pa algun tempu kaba departamento di Salubridat Públiko ta konsehá hende muhé na estado pa bai bakuná.

Hende muhé na estado tin un chèns mas grandi pa bira gravemente malu di e vírùs di corona kompará ku hende muhé ku no ta na estado. Na Merka 90.000 hende muhé na estado a pasa angua kontra corona ku entre otro e bakuna di Pfizer. No a registrá ningun efekto sekundario serio, asina Instituto di Reino pa Salubridat Públiko i Medio ambiente, RIVM, ta informá riba su wèpsait.

Mamanan ku ta duna pechu, tin ora ta duda si ta bon pa bai pasa angua kontra corona. Nan tin miedu ku via lechi di pechu e bakuna ta bai den kurpa di e beibi. Te ku awor no tin indikashon ku e bakuna ta bai den lechi di pechu, òf ku e beibi ta hañ’é via lechi di pechu.

Hende muhé na estado i hende muhé ku no ta na estado por bini sin sita pa hasi pregunta. Por ehèmpel tokante siguridat di e bakuna i tokante e bakuna i fertilidat serka hende hòmber i hende muhé. Un dòkter i un partera ta presente na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas pa kontestá pregunta.

Share This
error: Content is protected !!