Resientemente Nashonan Uni Komite Ehekutivo Boneiru, konosi komo NUKEB den asosiashon ku Bonaire Human Rights a organisa un tayer di trabao “Train the Trainer” na Captain Don Habitat pa un grupo di asosiadonan di e partidonan I miembronan di e komite ehekutivo.

Palabra di bon bini I motibu dikon un tayer riba e topiko di lista di Nashonan Uni a ser duna pa e lidernan ku ta Sr Aljano Emerenciana di 1 UPP, Sra Suzy Thode di URB I Sra Marugia Janga di FSP.

E programa ku a dura henter dia, ku un lunch-break, a ensera presentashonan pa Sr Sedney Marten, “Introdukshon tokante e komite NUKEB” I “Bonaire su status aktual pa ku re-listing I artikulo 73 di Karta Magna di NU” I “Resumen di e evaluashon den ki grado Bonaire tin su propio-gobernashon segun normanan internashonalmente rekonosi”. Un foto-raportahe “The journey to Freedom” presenta pa Sra Davika Bissessar I Sr Ilyas Fdis ku ta studiante I ta di United Nations Student Association I di Universidat di Amsterdam ku ta koriendo stage serka Bonaire Human Rights Organization. James Finies a duna presentashonan :”E nifikashon di Teritorionan-Sin-Propio-Gobernashon di Nashonan Uni” I “Kon nos lo pone Bonaire bek riba lista di Nashonan Uni” I “Benefisionan di re-listing”.

Despues di e presentashonan I preguntanan I diskushonan tur partispantenan a pasa un test pa evalua ku e informashonan a wordu kapta ku e meta pa por sigui komparti esaki ku otro suidadanonan.

A konta ku entre otro partisipashon di Korsou di Plataforma di Pueblo ku tambe ta aspira I ta kaminando e trajekto di Nashonan Uni, ku ta aktivista di derecho humano Sr Marlon Regales I presidente di SEDA Sra Meyrtha Leetz-Cijntje. Un nota spesial ta e partisipashon aktivo di tres ex-deputado ku ta Sra Marugia Janga, Sr Edsel Cicilia I Sr Frensel Janga ku a eksperiensa nan mes en persona e systema defisiente di gobernashon ku e evaluashon ku a keda kompleta na final di anja pasa ku a determina ku e aktual status politiko di Bonaire no ta kumpli ku e minimo standardnan rekeri pa Nashonan Uni I Ley Internashonal.

 

Na final di dia tur partispantenan a risibi un sertifikado di partisipashon I ku e informashon risibi durante e tayer I dia di trabao ta ekipa nan ku sufisiente konosementu pa por sigui komparti I konsientisashon di esaki na pueblo Boneriano.

Share This
error: Content is protected !!