1 di julio 2021, e direktiva di Bonaire Cruise Tourism Association (BCTA) a ekspresa su insatisfakshon ku e situashon
aktual den un karta na kolegio ehekutivo i otro departamento nan publiko. E karta ta bisa ku e industria di krusero ta
desepshona ku e deklarashon nan di OLB no a wordu kumpli. Ademas, e direktiva di Bonaire Cruise Tourism Association
ta indika ku no tabata tin ningun konsulta tokante e redukshon di e ayudo salarial ku empresarionan of representante
nan di e uniko sektor di Bonaire ku ta sera ainda.
BCTA ta pidi den e karta un perspektiva tokante un (re)apertura di e industria di krusero na Boneiru tal i kon ta konosi di
e sektor, no lo ke ta wordu deskribi den e plan di rekuperashon of manera a wordu komunika na prensa durante e
bishita di e delegashon ku diputado Hennyson Thielman na Miami pa e konferensia di ‘return to sail’. E parti di krusero
den e plan di rekuperashon no ta di ningun manera un plan di rekuperashon, pero mas bien e ta parse un plan de
likidashon di e sektor di krusero aki na Boneiru. Den e plan di ‘rekuperashon’ (recovery plan) e gobierno no a konsulta ku
e sector, kaminda ku tin hopi elementu den dje ku no ta faborabel of realistiko. E plan relashona ku krusero den e plan di
rekuperashon no ta basa di ningún manera riba investigashon balido, nan no ta respalda sientífikamente i nan no ta den
liňa ku e plan maestro di turismo strategiko (STMP 2017-2027).
Algún día prome ku e delegashon di diputado Thielman a biaha pa Miami, BCTA a sinta na mesa ku diputado i a
ekspirimenta e kombersashon komo uno agradabel i tabata kontentu di tende ku hopi di e elementonan di e plan di
rekuperashon no tabata riba e puntonan di agenda of ku no lo a wordu diskuti durante e bishita di e delegashon di
Thielman den e konferensia di krusero na Miami. A wordu akorda ku lo reuni ku regularidat i ku lo traha huntu riba e
problema nan den e sector di krusero di Boneiru.
Sin embargo e sonido nan ku ta yega foi di e liňanan krusero na algún empresarionan na Boneiru ta un historia
kompletamente diferente. Hecho ta ku e delegashon di diputado Thielman a diskuti sierto puntonan di e plan di
rekuperashon infunda na Miami. Esaki a krea konmoshon inesesario entre socionan importante den e sektor krusero. Ta
di spera ku e bishita di delagashon di diputado Thielman lo bai trese hopi daňo ekonomiko den e merkado turistiko
krusero aki na Boneiru i muy en particular na empresarionan i trahadornan lokal ku ta direkto of indirekto relashona ku e
industria krusero aki na Boneiru. Miles di puesto di trabow ta kore riesgo. E liňa nan di krusero grandi i chikito awo ta
rekonsiderando Boneiru después di e bishita di delegashon di diputado Thielman na Miami.
Tur e trabow ku foi anja 1967 a wordu realisa pa konstrui gradualmente e industria krusero na Boneiru i poné riba e
mapa mundial komo un di e destinashonan mas gusta, por wordu kibra pa via di un plan mal pensa bou di preshon di
algún grupo konspira ku no tin nada di perde i asina hiba Boneiru un 20 aňa atrás bek. Hopi empresarionan durante
aňanan a inverti den un resepshon bon i sigur pa e bishitante krusero. Según BCTA, e pérdida di hopi trabow local i
pérdida di e apoyo salarial no ta un perspektiva agradabel. E plan tusristiko pa krusero ta basa riba e STMP 2017-2027.
Basa riba e plan ei, hopi empresario a inverti den e futuro di krusero turistiko aki na Boneiru.
Hopi negoshi den e sektor krusero lo kibra ku e plan aktual di ’rekuperason’ of miho bisa ‘likidashon’ enbes ku nan risibi
e ayudo pa rekupera. Enbes ku nos gobierno brinda e apoyo nesesario ku e industria krusero mester di dje, e delegashon

di diputado Thielman por kousa mas daňo i hinka e empresarionan Boneiriano den mas problema. BCTA no ta
kompronde kon durante un krisis OLB (Openbaar Lichaam Bonaire) konsiente of inkonsientemente ta skohe pa trese
mas stres i dificultad pa e empresanan lokal i nan trahadonan.
Si no tin perspektiva di un reapertura ku e sektor krusero merese, e ora ei e sektor krusero di Boneiru ta boga pa un
kompensashon generoso.
Den e karta di urgensia BCTA ta lamenta ku no a konsulta ku e sektor krusero tokante eleminashon gradual di e apoyo
salarial. Mirando e hecho ku BCTA resien a wordu establesi esei no ta un sorpresa pero BCTA ta duda ku e
representantenan di e sektor turistiko a pensa den e sektor krusero den e kombersashonan pa redusi e apoyo salarial.
Ta baha e apoyo salarial di 80% pa 60% pero e rekuperashon ku tin den otro sektor nan no ta konta pa e sektor krusero
paso ainda e waf di Boneiru ta será pa barkunan krusero. Ta di spera ku e empresanan ku ta dependiente di e barkunan
krusero no lo por hasi uso di e flexibilisashon ora ku gobierno elimina e apoyo salarial aki.
BCTA ta skibi ku e gabinete a yuda te na e momentonan aki ku un paquete di medida di kual e empresarionan ta masha
agredesi. Tambe e directiva di BCTA ta apresia e esfuerzo di SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Ku e medidanan di apoyo salarial pa e empresarionan den e sektor turisitko krusero na Boneiru por preserva un parti
importante di e sektor ku ta esensial pa un klima di vida atraktivo. Esaki porsupuesto ta posible solamente si OLB tin
intenshon di reinisia e industria krusero enbes di kibre.
Te aworaki den e sektor di krusero na Boneiru a eksisti asosashon nan ku ta representa un parti di e sektor krusero
manera: TAB (Taxi Association Bonaire), BACCA (Bonaire Arts & Crafts Association), BEA (Bonaire Explorer Association),
BPA (Bonaire Port Association) i WAB (Watersport Association Bonaire). E kombersashonan pa uni tur e miembronan di
e asosashonan individual aki i empresarionan ku no ta forma parti di un di e asosashonan aki a resulta hopi positivo e
aňa pasa. BCTA a wordu funda ku e deseo i proposito di tin un voz den e sector krusero aki. BCTA ta pretende di reuni
tur e asosashonan aki di e sektor krusero den e sentido mas amplio pa logra e koperashon y e desaroyo. Pa mas
informashon por tuma kontakto mandando un email na: info@bonairecruisetourism.com

Share This
error: Content is protected !!