KORSOU

DJASABRA, 14 DI OUGÙSTÙS 2021

A EMITÍ UN MENSAHE DI INFORMASHON (KÓDIGO HEL) PA UN TEMBLOR PA KÒRSOU.

  1. ******UN TEMBLOR A TUMA LUGÁ PERO NO TIN E POTENSIA PA GENERÁ TSUNAMI NA KÒRSOU ******

MEDIDA DI PREKOUSHON:
Si bo ta paden durante di un temblor, drumi abou, kubri bo mes i wanta duru, buska protekshon bou di muebel fuerte, òf drumi abou i kubri bo kabes, den kaso ku bini mas temblor;
Si bo ta pafó durante di un temblor, buska un lugá habri i drumi abou
Si bo ta den un vehíkulo durante di un temblor, hala na kantu, i evitá palu di lus i koriente i brùg, si ta posibel.

Informashon èkstra:
Ora di orígen: djasabra, 14 di ougùstùs 2021 12:29 UTC/08:29 O.L. (Ora ku e temblor a tuma lugá).
Lugá di orígen: 12.1 km nortost di Saint-Louis du Sud, Haiti
Magnitut: 7.2

DEFINISHONNAN:

Un Boletin Spesial ta ser emití pa eventonan di wer ku ta kousa inkonbeniensia general òf preokupashon den pueblo (ku ta rekerí atenshon i akshon di outoridatnan di brantwer i polis) i ku no por ser deskribí na un manera adekuá den un pronóstiko di tempu regular.

Ta emití un Mensahe di Informashon pa Temblor ora ku a sinti un temblor na Kòrsou i ku Servisio Meteorológiko Kòrsou a konfirmá detayenan di su magnitut, episentro i profundidat.

Esaki ta e último boletin ku lo ser emití tokante e fenómeno aki.

SPECIAAL BERICHT No 1
METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO

ZATERDAG, 14 AUGUSTUS 2021, 09:15 L.T.

EEN INFORMATIEMEDEDELING VOOR EEN AARDBEVING (CODE GEEL) VOOR CURAÇAO.

******EEN AARDBEVING HEEFT PLAATSGEVONDEN MAAR HEEFT GEEN KANS OM EEN TSUNAMI VOOR CURAÇAO TE GENEREREN******

VOORZORGSMAATREGELEN:
Indien u binnenshuis bent, zoek dan dekking onder stevige meubels of ga liggen en bedek uw hoofd, indien zich naschokken voordoen;
Indien u zich buitenshuis bevindt, zoek dan een open plek, ga liggen;
Indien u zich in de auto bevindt, stop dan bij een open plek en vermijd bruggen en elektriciteitslijnen, indien mogelijk.

Extra informatie:
Tijdstip van herkomst: zaterdag, 14 augustus 2021 12:29 UTC/08:29 L.T. (Tijdstip van activiteit bron)
Locatie: 12.1 km ten noordoosten van Saint-Louis du Sud, Haiti
Magnitude: 7.2

DEFINITIES:

Een Speciaal Bericht wordt uitgegeven voor weersverschijnselen, die ongebruikelijk zijn, algemeen ongemak of bezorgdheid bij de bevolking veroorzaken (waarbij de aandacht en actie van brandweer en politieautoriteiten noodzakelijk zijn) en niet op een geschikte manier in een reguliere weersverwachting kunnen worden beschreven.

Een Informatiemededeling voor een Aardbeving wordt uitgegeven, wanneer een aardbeving op Curaçao is gevoeld en de details van de magnitude, epicentrum en diepte zijn bevestigd door de Meteorologische Dienst Curaçao.

Dit is het laatste bericht i.v.m. dit evenement.

SPECIAL BULLETIN No. 1
METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO

SATURDAY, AUGUST 14, 2021, 09:15 L.T.

AN INFORMATION STATEMENT (CODE YELLOW) FOR AN EARTHQUAKE HAS BEEN ISSUED FOR CURAÇAO.

******AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED BUT HAS NO POTENTIAL TO GENERATE A TSUNAMI IN CURAÇAO******

PREPAREDNESS ACTIONS:
If inside, drop, cover and seek protection under sturdy furniture and cover your head and hold on during aftershocks;
If outside, find a clear spot and drop to the ground
If in a vehicle, pull over to a clear location and avoid bridges, and power lines if possible.

Source information:
Origin time: Saturday, August 14, 2021 12:29 UTC/08:29 L.T. (Time earthquake occurred)
Location: 12.1 km northeast of Saint-Louis du Sud, Haiti
Magnitude: 7.2

DEFINITIONS:

A Special Bulletin is issued for weather events that are unusual, cause general inconvenience or public concern (requiring the attention and action of fire department and police authorities) and cannot adequately be described in a regular weather forecast.

An Information Statement on Earthquakes is issued when an earthquake has been felt on Curaçao and the details of its magnitude, epicenter and depth are confirmed by the Meteorological Department Curaçao.

Share This
error: Content is protected !!