Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn.
De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans vicepresident bij het Hof) voor benoeming tot president per 1 januari 2022 aan te bevelen. Het bestuur van het Hof heeft inmiddels de aanbeveling gestuurd naar de Ministers van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland.
De voordracht tot het Koninklijk Besluit van benoeming vindt plaats op gezamenlijk voorstel van de Ministers van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland en wordt behandeld in de Rijksministerraad. Het is nog niet bekend wanneer behandeling in de Rijksministerraad zal plaatsvinden.

 

Foto: Antiliaans Dagblad

Share This
error: Content is protected !!