Op 17 februari jl ontving Bonaire Laboratorium NV (Bonlab) het heugelijke bericht van de Raad van Accreditatie (RvA) dat Bonlab de internationale accreditatie als Medisch laboratorium, ISO 15189, heeft behaald.
Bonaire kan trots zijn op Bonlab met zijn 53 jaar ervaring op Medisch Laboratoriumonderzoek. Met zijn voorgangers, Landslaboratorium(1969), ADC-Bonaire(2000) en sinds 2008 als Bonlab.
Het accreditatie proces is een continue proces dat ná het behalen, ook onderhouden moet worden.
De controle hierop zal in de toekomst ook door RvA gedaan worden.
De accreditatie bewijst de kwaliteit van de diensten welke Bonlab aan de gemeenschap levert.
Onderzoeken welke Bonlab zelf niet kan uitvoeren worden naar andere geaccrediteerde laboratoria doorgestuurd.
De directie feliciteert alle medewerkers met het behalen van deze mijlpaal, welke zonder hun inzet niet mogelijk was.

Share This
error: Content is protected !!