Kralendijk, – Bonaire Brandstof Terminals BV (BBT) i Curoil ta bai traha huntu pa desaroyá i realisá un terminal nobo pa kombustibel, ku lo bini pegá ku Aeropuerto Internashonal di Boneiru. Riba e fecha di 13 di yüni, e direktornan di e dos kopanianan a firma un akuerdo di kolaborashon. E terminal nobo lo ta operativo no mas lat ku aña 2025.

Na e “Airport Terminal” nobo, lo deskargá i almasená tur kombustiber pa Boneiru na un manera seif. E terminal lo kontribuí tambe na salbaguardiá e suministro konfiabel di energia pa Boneiru. Den pasado tabatin momentunan di hopi prekupashon pa/ku e kontinuidat di suministro di energia, kual a kondusí na nasementu di e kompania BBT, ku partisipashon di gobièrno di Hulanda komo úniko akshonista. BBT ta responsabel pa desaroyá i finansiá e proyekto aki. Curoil lo ta responsabel pa e operashon i mantenshon di e terminal di kombustibel, tambe pa kompra i distribushon di kombustibel.

Sostenibilidat na Boneiru

Apesar ku kombershon pa un sistema energétiko sostenibel na Boneiro tin e prioridat di mas haltu, por lo pronto uso di kombustibel fosil lo keda nesesario den e totalidat energétiko. Esaki lo ta pa entre-otro tráfiko aerio i tambe riba momentunan ku tin tiki bientu. Aktualmente produkshon di koriente ta dependé pa gran parti di kombustibel fosil, komo ku na Boneiru mas-o-menos 30% di e koriente ta ser produsí ku sistemanan sostenibel (bientu i solo). Ta ferwagt ku e parti energétiko sostenibel to krese pronto. Ya kaba tin algun partido ku ta traha duru riba esaki, entre otro BBT.

Un terminal parew i seif

Konsiderando e ambishon pa den futuro serkano e suministro di koriente na Boneiru lo ta kompletamente bèrdè, esta sostenibel, uso di kombustibel fosil lo redusí. Pa e motibu aki e diseño di e terminal nobo lo ta modesto, di un tamaño relativamente chikitu. Den e sentido aki no por kompará e terminal nobo ku e terminal di BOPEC, na e parti Nort di Boneiru. Sinembargo, ku e “Airport Terminal” lo salbaguardiá e almasenahe di un inventario stratégiko sufisiente di gasolin, diesel, kombustibel pa avion i fuel. Lo no konstruí un pier nobo, komo ku lo hasi uso di e fasilidat eksistente pa mara i deskargá barku.

A lanta e BBT na april di aña 2021 komo un kompania propiedat di estado Hulandes. BBT tin e enkargo pa garantisá pa Boneiru haña un sistema di suministro energétiko ku ta sufisiente pa kumpli ku su nesesidatnan pa biba, traha i disfrutá. Organisando e suminstro di kombustibel i stimulando e kombershon pa un sistema energétiko duradero, BBT ta kumpli ku su propósito pa Boneiru.

Share This
error: Content is protected !!